dinsdag 8 november 2011

Bewonersinitiatievendag: wat is er gerealiseerd de afgelopen 3 jaar?


Op 30 oktober vond de bewonersinitiatievendag plaatst. Een moment om bewoners en andere geïnteresseerden te laten zien wat er zoal de afgelopen drie jaar in de Vogelaar-Pracht-Krachtwijken is gerealiseerd.
Het programma begon bij Sonor in de 3e Pijnackerstraat in het Oude Noorden. Daar konden bezoekers zich aanmelden en kiezen voor 1 van de 4 routes: Oude Noorden, Provenierswijk, Agniesebuurt of Bergpolder.
Er was een mini-brochure gemaakt, waarin de vier routes en de bewonersinitiatieven werden belicht.

Hoewel portefeuillehouder Ahmed Harika goed op de hoogte is van al hetgeen in zijn deelgemeente gebeurd, wilde hij er graag bij zijn om al de actieve bewoners een hart onder de riem te steken.
Tijd om te starten. Opbouwwerker van het Oude Noorden Ed de Meijer, gaf het startschot.
Ahmed Harika: 'Prachtig wat er de afgelopen jaren door actieve bewoners in de wijken is gedaan. De deelgemeente wil dat - als de krachtwijken officieel stoppen - waar mogelijk blijven ondersteunen.'
Daarna ging de toertochten van start. In Bergpolder werd eerst verzameld bij het Buurtcentrum, één van de gerealiseerde initiatieven. Zie hier en hier. Naar ik begreep is de kans zeer groot dat de deelgemeente het Buurtcentrum financieel blijft ondersteunen.

Zoals gewoonlijk is de gastvrijheid in het Buurtcentrum groot: er stond weer allerlei door vrijwilligsters gemaakt lekkers klaar.
Heerlijke soep!
Opbouwwerker Wouter van Welzen, spil van het vrijwilligerswerk in o.a. Bergpolder, lichtte het programma toe en kondigde de sprekers/bewoners aan.
Zoals Hester van Vugt van de Bewonersorganisatie Bergpolder, die vertelde over het ontstaan van en de vele activiteiten die plaatsvinden in het Buurtcentrum, één van de meest geslaagde bewonersinitiatieven.
En Mirjam de Nachtegaal over de geveltuinen (zie o.a. hier en hier).

Twan Teeuwen over de Wielerronde Bergpolder-Liskwartier, die de afgelopen twee jaar weer nieuw leven is ingeblazen (klik hier voor 2010 en hier voor 2011).

Jan Bekkering heeft met een aantal filmprojecten Bergpolder als krachtwijk op de kaart gezet. Zoals 'de Bergpolder leenfiets' en samen met Mirjam de Nachtegaal een film over krachtwijk-initiatieven.
Verder heeft Jan in de wijk Openlucht Filmfestivals georganiseerd.

Frank heeft het 'lichtplan' in de Groen van Prinstererstraat (een voormalig Opzoomer-initiatief) nieuw leven ingeblazen. Daaraan zal ik nog een blogbericht besteden.
Harry Hermans vertelde over de twee foto(affiche)projecten waarbij het belang van buurtwinkels in de wijk over het voetlicht is gebracht en reclame voor de winkelbedrijven is gemaakt: 'Bergpolder krachtwijk winkeliers anno 2009' en 'Bergpolder Onderneemt'. Het laatste project loopt nog steeds en zal afgesloten worden met een tweetal grote spandoeken met alle foto's van deelnemende winkelbedrijven, die aan de Schieweg komen te hangen.

Jannie Reinhoud en Jan Schrijer van Theatergroep Bergpolder vertelden over hun optreden in 2009 met 'Harde gevels, zachte deuren' en vorig jaar met 'High Tea & Hofbogen' in theater 't Kapelletje. Zij fleuren nog steeds het Schiewegviaduct op.

Van 18 t/m 20 november a.s. staat theatergroep Bergpolder opnieuw op de bühne met 'Brood op de plank'.

Wendelien Lans en Karin Padmos vertelden over de Gordelwegtuinen.
Als ik zo onbescheiden mag zijn: ik denk dat er weinig of geen krachtwijken zo zijn gedocumenteerd als Bergpolder.

Harun Degmez, één van de drijvende krachten achter het kunstgras voor het Tak van Poortvlietpark, vertelde buiten over het initiatief. Er wordt zeer veel gebruik gemaakt van het kunstgrasveld. Klachten over overlast, waar destijds over werd gesproken, zijn er niet.

Daarna bezocht de groep belangstellenden een groot deel van de andere initiatieven, zoals de Gordelwegtuinen. Voor de andere initiatieven: zie dit blog!
Weer verzameld op de 3e Pijnackerstraat, werd in een kort theaterstuk door Oude Noorden-bewoonsters Sandra Soares en Karin Vermeulen de draak gestoken met bewonersinitiatieven.
Om er dan uiteindelijk achter te komen dat die leuke activiteiten die voor samenhang in de wijk zorgen, niets anders zijn dan bewonersinitiatieven.
Ed de Meijer stond nog even stil bij de bezochte initiatieven en vroeg wat men er van vond: goede initiatieven, knap wat er zoal was bereikt, organiseer vaker zo'n dag.
Ismael en Enis wekten de lachlust: wie drinkt mijn glas steeds leeg?
Rebecca en Precious sloten met hun dans de dag af.


Zo'n 70 bewoners en geïnteresseerden bezochten deze dag. Geen grote opkomst, wel veel enthousiasme.

Recente berichten