maandag 24 november 2008

Leegstand winkels: schoonhouden en tijdelijk gebruiken


Bij de inventarisatie van juni bleek dat veel bewoners van Bergpolder zich ergeren aan de winkelleegstand. Uit bijgaande foto's blijkt wel hoe belangrijk het is dat winkels snel verhuurd worden.
Het ziet er onaangenaam uit: dichte rolluiken en hekken, met affiches of kranten dichtgeplakte deuren, wildplak affiches, maar ook verhuurposters waar de schimmel op staat. Dat nodigt niet uit om eens gezellig langs de winkels te wandelen en zal het gevoel van veiligheid niet ten goede komen. De Schieweg - waar aardig wat winkels leeg staan en duizenden auto's de stad in- en uitgaan - is zo ook geen visitekaartje voor de wijk.
De duiven hebben vrij spel. Door de leegstand worden de pui en directe omgeving niet meer bijgehouden. Gelukkig wordt dit pandje op de Schieweg weer opgeknapt en hopelijk snel verhuurd.


Oplossingen die door de bewoners werden aangedragen:

- Verplicht verhuurders om hun winkel binnen 3 maanden te verhuren.
- Actief werven van nieuwe winkeliers.
- Aankoop van leegstaande winkels door corporaties of wijkontwikkelingsmaatschappij.
- Fietsenbergingen maken in leegstaande winkels.
- Lege winkel in de Luzacstraat beschikbaar stellen voor de verkoop van tweedehands spullen voor een goed doel.


Winkelleegstand is geen exclusief probleem van Bergpolder en de oplossingen die zijn aangedragen, zullen niet snel te verwezenlijken zijn. Daarom is voorgesteld om alvast de eigenaren/beheerders van de panden te vragen de etalages en ruiten schoon te houden en ze beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld foto's van de wijk of kindertekeningen tentoon te stellen. Dan gaat het er in ieder geval beter uit zien en zal door de extra aandacht mogelijk eerder een huurder gevonden worden.

vrijdag 21 november 2008

Vogelaarwijk zonder Ella Vogelaar?!


Hoe moet dat nu verder met de Vogelaarwijken zonder haar naamgeefster?

Dat zal wel lukken. Niet alleen is er meteen een vervanger voor haar gevonden - Eberhard van der Laan - maar nog veel belangrijker: de financiële dekking voor allerlei plannen in de wijk is en blijft er.

Ik vind het persoonlijk wel jammer dat zij geen minister meer is. Misschien had ze wel wat slagvaardiger mogen zijn, maar met zoveel tegenwerking om de financiën rond te krijgen, moet je toch een aardige terrier zijn. Om in die termen te blijven: op financiën heeft ze haar tanden stuk gebeten.
Hoewel we eigenlijk net gestart zijn, is er mede door haar inzet nu wel een basis om allerlei plannen en initiatieven te gaan uitvoeren.

Op dit moment wordt door de 'initiatiefgroep' hard gedacht en gewerkt aan plannen voor Bergpolder. Die 'initiatiefgroep' bestaat uit een aantal bewoners van de wijk die zich actief inzetten, een bestuurslid van de Bewonersorganisatie, de wijkregisseur, een opbouwwerker en nog een aantal mensen van buiten de wijk met een warm hart voor Bergpolder (tot die laatste groep reken ik mijzelf).

We willen dat er zo snel mogelijk wat zichtbaar wordt in de wijk. Niet teveel praten maar juist veel 'wol'. We hopen zo snel mogelijk wat zichtbaar te maken in de wijk.

maandag 3 november 2008

Landelijke Bewonersdag Krachtwijken: volop enthousiasme!


Op 1 november werd de Landelijke Bewonersdag Krachtwijken in Utrecht gehouden. Deze dag werd georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, kortweg LSA (www.bewoners.nl).
Het thema van de dag was 'Werk in uitvoering'. Een treffende naam, want er moet nog veel in de krachtwijken gaan gebeuren!


De afvaardiging van de Bewonersorganisatie Bergpolder in contact met één van de aanwezige organisaties: Huren van Buren. Klik op www.hurenvanburen.nl en je hebt meteen toegang tot hun website.
Eén van de vele andere organisaties die lieten zien hoe je actief kunt zijn in de wijk: www.kanwel.nl


Met veel enthousiasme en elan werd verteld over de projecten.
In de grote zaal werd de dag voorgezeten door Karin Bruers.


Mocht het even wat saaier worden, dan brengt Karin leven in de brouwerij.


De voorzitter van het LSA, Lorna Koenen, met een fel betoog. Zij vindt dat het allemaal veel te lang duurt voor er echt wat gebeurt. In sommige steden lopen projecten en gaat het de goede kant uit. Helaas scoort Rotterdam niet best: er moet nog veel gebeuren.

Zij benadrukte dat de projecten in de krachtwijken vanuit de bewoners moeten komen. Niet de gemeente of de woningcorporatie moet bepalen wat er gaat gebeuren.


Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes (de branche-organisatie van woningcorporaties) op de bank bij Karin. Vanuit de zaal kwam commentaar op het trage reageren van sommige woningcorporaties en het ontwikkelen en uitvoeren van hun ideeën, zonder dat die ondersteund worden door de bewoners van de wijk.


Ook Ronald Paping, directeur van de Nederlandse woonbond (www.woonbond.nl), benadrukte dat de bewoners centraal moeten staan in de aanpak van de krachtwijken. Door goede samenwerking van bewoners met gemeente en woningcorporaties kan veel meer bereikt worden.
Hij was positief over de tot nu toe gemaakte stappen.
Minister Ella Vogelaar ontbrak uiteraard niet op deze dag. Ook zij benadrukte de belangrijke rol van de bewoners en roemde het enthousiasme van de bewoners die zij op haar wijkrondes had gesproken.


Naast het geld voor de Vogelaar/Krachtwijken is ook geld beschikbaar gesteld in de vorm van vouchers (zie opnieuw www.bewoners.nl). Deze dames vertelden wat zij de afgelopen jaren hadden gedaan in hun wijk en wat zij bereikt hadden.


De drie gepresenteerde projecten kregen vouchers van de minister met bedragen tussen de € 1.000 en € 10.000.


Daarmee kunnen zijn hun projecten voortzetten of uitbreiden. Ze waren - terecht - trots op hun projecten en blij met de vouchers.


Ja, het gaat om geld.


Vouchers met het stempel 'goedgekeurd door de bewoners', want daar draaide het deze dag juist om: initiatieven van bewoners die serieus genomen moeten worden.


In kleinere zalen werden nog meer projecten toegelicht als de Buurtcamping in Amsterdam Slotermeer (zie www.buurtdrie.come2me.nl)...


...en het 'mijnmuseum' in Kerkrade. Nu denk je snel ' Wat moeten wij daarmee in Bergpolder'?

Bij dit 'mijnproject' gaat het er om dat ouderen vertellen over hun werk in de mijnen, de belangrijkste werkgever van Kerkrade tot de mijnen gesloten werden. Voor veel ouderen was dat een zwarte periode. Niet alleen komen de ouderen door dit project opnieuw met elkaar in contact en kunnen herinneringen ophalen, het is voor hen ook belangrijk om de volgende generaties over de mijnbouw te vertellen. Er ontstaat veel contact in de wijken en er is zelfs een museum ingericht.

Eén van de Bergpolder-ideeën is het 'verhalenhuis', waarbij bewoners uit Bergpolder aan anderen hun belevenissen vertellen. Oud aan jong en jong aan oud. Dat kunnen we dus met het 'mijnmuseum' in Bergpolder en goed voorbeeld doet volgen!
Vragen van de vele aanwezige krachtwijkbewoners.


Het meest kleurrijke project dat deze dag te zien was: Zina. Contact hebben met andere culturen en ondertussen een schoonheidsbehandeling krijgen. Zie www.zinaplatform.nl
Bergpolder saai? Kom maar op met ideeën, vraag de inventarisatie op en doe mee. Neem contact met de wijkregisseur of de Bewonersorganisatie Bergpolder (zie hiernaast voor mailadressen).

Recente berichten