vrijdag 29 april 2011

Pluspunt-tuin aan de Noorderhavenkade

Opnieuw liet Stichting Pluspunt Rotterdam van zich spreken. Na het Lente Festival zijn de mannen en vrouwen van het Pluspunt een paar weken geleden gestart met het aanleggen van een tuin.
Van de deelgemeente hebben zij wat grond toegewezen gekregen in het parkje aan de Noorderhavenkade: recht tegenover de plek waar het Pluspunt is gevestigd.
Eduard (op de foto) en Ron begonnen met het spitwerk. De grond was tamelijk hard en zat vol wortels.Omar (op de foto) en Eugene rooiden wat struiken om zo ruimte te maken bij het hek achter het Grafisch Lyceum voor allerlei klimplanten.
Eugene voert de takken af.
Op het binnenplein van het Pluspunt stond de verhuiskar al klaar met planten en potaarde.
Stagiair Marijn (boven) en Ron (onder) helpen met uitladen en verdelen.
Voldoende ruimte: de klimplanten kunnen de grond in.

Het moet gezegd worden: die dag was Eduard de toptuinier! Hij heeft uren achter elkaar - zowat zonder pauze - lopen buffelen. En met veel plezier en enthousiasme.Marcel kwam Eduard met het zware spitwerk helpen. Duidelijk inspannend werk! Hij vond de 'plot' nog niet groot genoeg, verzette letterlijk de bakens en spitte nog maar een stukje erbij.
Ze hadden er een mooie dag voor gekozen.
Klimplant bij de lantaarnpaal. Of die 'zin krijgt' over zo'n metalen buis te groeien?
Het aanleggen van de tuin werd georganiseerd door Creatief Beheer. Dit is een bureau voor wijkontwikkeling en beheer van buitenruimte, gericht op het ontwikkelen van stadsnatuur. Klik hier voor meer informatie. Hier Thijs Schipper, de man achter Creatief Beheer, als meewerkend voorman.
De tuinhuis-klusbus van Creatief Beheer.
Helemaal geoutilleerd voor tuinwerk.
Het uitzetten en poten van de planten.


De kardinaalsmutsen werden neergezet in de vorm van een (toepasselijk) plus-teken.
Een tijdelijke paal de grond in als ondersteuning.
Maar dat viel nog niet mee en de paal moest nog wat meer worden aangepunt.
Ook toen was het nog zwaar werk, maar hij ging ver genoeg de grond in.

Op de website van Creatief Beheer kun je een leuke film van dit project zien. Klik hier voor directe toegang.
Dit project is nu gestart door het Pluspunt, maar het is bedoeld als buurtproject. De tuin is van en voor iedereen. Zeker omdat het aan een honden-uitlaatzone ligt, is het belangrijk dat iedere buurtbewoner een oogje in het zeil houdt. Mocht je mee willen werken aan en zorgen voor de tuin, neem dan contact op met het Pluspunt: info@pluspuntrotterdam.info

dinsdag 26 april 2011

Buurtcentrum Bergpolder: onzekere toekomst

Eén van de geslaagde krachtwijk-initiatieven is Buurtcentrum Bergpolder. Gestart in januari 2009 is het activiteitenprogramma steeds voller geworden en is het aantal deelnemers gestaag gegroeid. Doorgaan dus, zou je denken. Was het maar zo eenvoudig.
Vorige week zaterdag was er in het buurtcentrum een bijeenkomst om te praten over de toekomst. Als de Vogelaar-gelden stopgezet worden - in ambtelijke kring de WWI-gelden (Wonen, Werk en Inkomen) genoemd - zou het buurtcentrum ophouden te bestaan. Want er moet wel geld zijn om beheerder en organisator Wilskracht Werkt, de huur van de twee Hofbogen en andere kosten te betalen.
Wanneer de Vogelaar-gelden stoppen, is klaarblijkelijk ook nog punt van discussie, want de één noemt 1 juli a.s., de ander eind 2012.

Wil Roode van Wilskracht Werkt heeft de dagelijkse leiding over het buurtcentrum. Zij hield een presentatie over wat er allemaal is bereikt. Het centrum is nu zo'n 70 tot 80 uur per week geopend. Om een paar activiteiten te noemen: meidenvilla van 6 t/m 12 jaar, naaiatelier en breien voor een goed doel, gitaarles, huiswerkbegeleiding, inburgeringscursus, fietsles, Arabische taalles, computercursus en jeugdactiviteiten. Zie hier voor een uitgebreide agenda.
In het centrum hingen allerlei brieven en tekeningen als steunbetuiging.
Met name vrouwen komen af op de activiteiten. Veel allochtone vrouwen die zich hier veilig voelen en daarmee uit hun isolement komen. Wil zei dat het buurtcentrum niet zozeer door moest gaan voor Wilskracht Werkt, maar wel voor alle deelnemers en actieve vrijwilligers.

Ahmed Harika, portefeuillehouder van de deelgemeente, liet weten dat er over één punt volledig overeenstemming is: het belang van het buurtcentrum voor de wijk. Maar probleem is en blijft geld: 'Waar vinden we € 30.000 om het buurtcentrum open te houden? De deelgemeente moet fors bezuinigen en de WWI-gelden stoppen in juli dit jaar. Ik ga dus ook niets toezeggen.'
Mirjam de Nachtegaal, één van de initiatiefnemers en vrijwilliger van het eerste uur, wees op de goede locatie van het buurtcentrum: op de grens van Bergpolder en Liskwartier en redelijk dicht bij Blijdorp en de Agniesebuurt. En met een 'eigen' buitensportlocatie met kunstgras!
Hester van Vugt, bestuurslid van Bewonersorganisatie Bergpolder, gaf aan dat het zonde zou zijn als al het Vogelaar-geld en alle inzet en enthousiasme met het verdwijnen van het buurtcentrum verloren zou gaan. Het buurtcentrum is tenslotte één van de meest geslaagde bewonersinitiatieven.

Ahmed Harika: 'Het gaat om de activiteiten, niet om het pand op zich.' Hij liet weten dat er mogelijk een andere locatie voor het buurtcentrum gevonden kan worden in de leegstaande kerk aan de Bergsingel. Dat als onderdeel van de herontwikkeling van Bergpolder-Zuid (zie hier voor meer daarover). Kan dat niet, dan zou het buurtcentrum misschien groter moeten worden met een paar bogen erbij, maar dan ook een bredere functie moeten krijgen.
Lot van Baaren is één van de vele actieve vrijwilligers. Zij zou het doodzonde vinden als het buurtcentrum dicht zou gaan: 'Liever een beleidsmedewerker minder op het stads- of deelgemeentekantoor en daarmee geld besparen voor het centrum, want hier gebeurt tenminste echt wat. Geen woorden maar daden!'
Ahmed Harika: 'Wij willen de periode tot eind december dit jaar overbruggen. Dat geeft jullie ook de gelegenheid op zoek te gaan naar sponsors.' Daarnaast zegde hij toe binnenkort eens met Vestia en PWS (beide deels eigenaar van de Hofbogen) te gaan praten over het ondersteunen van het buurtcentrum.Na de presentatie en discussie was er tijd voor een verlate lunch met heerlijke hapjes, die door de vrijwilligers waren gemaakt. Een mogelijke inkomstenbron voor de toekomst? Alvast warm aanbevolen!


Recente berichten