donderdag 2 oktober 2008

Initiatieven-avond 1 oktober: wat gaan we doen?


In juni en juli zijn via inloopavonden ideeën van bewoners van Bergpolder geïnventariseerd. Ideeën om de wijk op allerlei manieren te verbeteren. Daaruit zijn onder andere de eerder op deze blog besproken initiatieven voortgekomen.

Op 1 oktober is een avond georganiseerd voor de bewoners die een bijdrage hebben geleverd aan die ideeën.


Hester van Vugt, bestuurslid van de Bewonersorganisatie Bergpolder, vertelt over het bezoek van minister Ella Vogelaar aan Bergpolder op 1 september.Jacco Bakker, wijkregisseur van de Deelgemeente Noord, licht toe waar de ideeën staan en wat de volgende stappen zijn.
De geïnventariseerde ideeën. Je kunt de inventarisatie opvragen bij de bewonersorganisatie Bergpolder of bij de wijkregisseur (zie hiernaast voor mailadressen).
Over de initiatieven ontstaat een geanimeerde discussie. Wat moeten we nu wel of niet als 'Vogelaar-plannen' zien? Zijn er ook gewoon niet zaken die los van het krachtwijk-verhaal opgepakt moeten worden?


Het een hoeft het ander niet uit te sluiten: we kunnen op verschillende fronten de wijk verbeteren.


Van de avond wordt een verslag gemaakt. Ook dat kunt u binnenkort bij de wijkregisseur of de Bewonersorganisatie opvragen.

Recente berichten