maandag 28 mei 2012

Eudokiaplein krijgt nieuw gezicht

Als één van de tien 'quick wins' van de herontwikkeling van Bergpolder Zuid (BP3738) is destijds de herinrichting van het Eudokiaplein opgenomen. Voor er plannen werden gemaakt, is aan de bewoners en andere belanghebbenden in 2011 gevraagd om hun mening. Klik hier voor meer informatie daarover.

In augustus werden de plannen op internet gepubliceerd en kon je daar en fysiek op een stand op het plein een keuze maken uit de ontwerpen.

Op 24 april werd het definitieve plan gepresenteerd op een informatiebijeenkomst op het kantoor van de deelgemeente.

Volgens de deelgemeente wordt het plein groener, intiemer en gezelliger.

Vóór aanvang van het officiële gedeelte werd al uitvoerig gesproken en gediscussieerd tussen bewoners, ondernemers en ambtenaren over het Eudokiaplein van nu en de toekomst. Hier van links naar rechts Giuseppe Tutone van Albert Heijn, Sjoerd Voortman van Ping Properties en bewoonster Riet Jansen.


En nog meer betrokken bewoonsters - Monique Aarts (l) en Hester van Vugt (r), tevens bestuurslid van Bewonersorganisatie Bergpolder - die je wel eerder in mijn berichten hebt gezien.

Bewoonster Marrie Bot in gesprek met Sjoerd.

Nils Berndsen, portefeuillehouder Wonen, Sport en Financiën: 'Jullie hebben aangegeven dat het plein groener moet worden. Er komen meer bomen en meer laag groen in bakken. De banken krijgen meer rugsteun en er komen meer zitplaatsen. Het schaakbord komt als tegels terug op het plein. Verder kom er een nieuwe klok. Hoe dan ook krijgt het plein straks meer sfeer.'

'Vanwege het gebruik van het plein hebben we gekozen het open karakter te behouden. Dat speelt ook aan de kant van het Bergwegstation: als daar in de toekomst horeca komt, kan een terras gemaakt worden aan die zijde van het plein.'


Het (nagenoeg) definitieve ontwerp.


Marrie: 'Komen er ook vrolijke bomen? Nu verliezen ze allemaal hun blad in de winter en het plein ziet er dan zo triest uit.' Nils laat weten dat ze alvast een mooie groenblijvende ceder hebben gereserveerd voor het plein. Verder wordt er voor laag groen gekozen dat ook vlinders aantrekt.


Nils: 'De meningen over de fontein waren verdeeld: de helft was voorstander van behoud, de andere helft wilde hem weg hebben. We hebben besloten hem wel te laten staan. Kinderen spelen graag met water en zitten vaak op de pleinmeermin. Vanwege kabels en funderingszaken blijft hij ook waar hij nu staat. Er komen overigens geen speeltoestellen op het plein. Kinderen kunnen spelen in de directe omgeving, bijvoorbeeld op het Insulindeplein.'

Ook een aantal parkeerplekken zal verdwijnen. Hoewel bewoners daarover hun zorg hebben uitgesproken, laat Nils weten dat in de parkeergarage voldoende ruimte is. En bewoners kunnen natuurlijk hun auto kwijt in de parkeergarage van het Insulindeplein. Veel bewoners klaagden ook over de winderigheid van het plein. Er is gekeken of daar wat aan gedaan kon worden, maar een onderzoek daarnaar bleek tamelijk kostbaar. Omdat de deelgemeente verder ook niets aan de omliggende panden kan veranderen, omdat ze daar geen eigenaar van is, is besloten daarvan af te zien. Nils bedankte vervolgens iedereen voor zijn of haar inbreng.


Bart Wubben, stadsarchitect van Stadsontwikkeling: 'In het ontwerp dat hier ligt, zijn nog geen fietsgleuven opgenomen. Die komen er wel. Er komen geen fietsenrekken waar fietsen aan vastgezet kunnen worden. Dit om de overlast aan fietsen die niet meer worden opgehaald tegen te gaan.'


Ik ben benieuwd hoe inventief bewoners zijn en waar ze straks wel hun fiets aan vast gaan zetten. Of je neemt hem mee naar binnen, zoals één van de bezoekers van de informatiebijeenkomst.Bart: 'Wat betreft het groen wordt goed gekeken naar de toekomst: er wordt gekozen voor bomen die lang meegaan. De huidige bomen blijven staan.'


Marrie: 'De hoek waarin de banken nu ten opzichte van elkaar staan is bijzonder en leidt tot veel sociaal contact. Kan dat niet behouden blijven?' Anne Mollema, projectleider van Gemeentewerken, laat weten dat ze het best een paar maanden kunnen uitproberen.


Sjoerd Voortman van Ping Properties werd voorgesteld. Hij was aanwezig namens de eigenaar van het winkelcentrum.

Monique stelde hem meteen de vraag of er nu ook winkels in de plint van het gebouw aan het plein komen. Hij laat weten dat dat nu nog niet het geval is. De kantoorruimtes zijn verhuurd.

Ron Oron, opzichter van Gemeentewerken, besprak de planning. Belangrijk, omdat er heel veel gebruik wordt gemaakt van het Eudokiaplein. In ieder geval wordt op 18 juni a.s. gestart met de werkzaamheden. 'We zorgen er voor dat woningen, winkels en parkeergarage bereikbaar blijven.'


Anne Mollema, projectleider van Gemeentewerken

Dat zo'n informatiebijeenkomst ook praktisch nut heeft, bleek toen Ron meldde dat de Voorburgstraat van oktober tot week 51 op de schop zou gaan. Vanuit de ondernemers kwam meteen de vraag of die planning niet anders kon en die straat niet ver vóór december klaar zou kunnen zijn, omdat juist in die periode de grootste omzet van het jaar gerealiseerd wordt. Een opgebroken straat kan dan funest zijn. Daar werd positief op gereageerd en de aanwezige ondernemers werden uitgenodigd om direct na de bijeenkomst de planning te bespreken.

Chris Ripken die de fontein heeft gemaakt, liet weten dat de fontein wordt gerenoveerd en jaarlijks wordt onderhouden. Hij is blij dat de fontein blijft staan.

Hij vroeg nog aandacht voor de duivenoverlast. De duivenpoep kan het water verontreinigen en zo voor ziektes zorgen. Nils liet weten dat ze al hadden afgesproken een actiever anti-duivenbeleid te gaan voeren. Maar het blijft bij verzoeken niet te voeren: de dienst Stadstoezicht is er verantwoordelijk voor en die valt niet onder de deelgemeente.


Duiven en meeuwen op het plein.


Chris vindt dat de ingang van het winkelcentrum aan de kant van de Voorburgstraat verpaupert. Wordt daar nog wat aan gedaan? Bart: 'Het ontwerp loopt door tot in de Voorburgstraat, dus als er specifieke zaken aangepakt moeten worden, kan dat in het plan meelopen.'

Marjolein van Doorn van de afdeling communicatie van de deelgemeente laat weten dat bewoners en ondernemers via brieven op de hoogte zullen worden gehouden en dat er een aparte webpagina zal worden gecreëerd met nieuws over de herinrichting.

Nabespreking over de planning.


De opkomst was niet erg groot. Iets meer dan 30 mensen, waarvan veel beroepsmatig. In tegenstelling tot de vorige bijeenkomst over de Spoordriehoek waren er in ieder geval wel veel ondernemers. Laten we het er maar op houden dat het om de kwaliteit gaat, niet om de kwantiteit.

Hier nog een link naar de pagina van de deelgemeente over de herinrichting van het plein.

vrijdag 4 mei 2012

De Calandtroep: buiten spelen, leren en lol hebben


Je al eens afgevraagd wat dat voor een schip is dat daar ligt in het Noorderkanaal? De Odysseus is een voormalig binnenvaartschip en al sinds lange tijd het varende onderkomen van de Calandtroep, een scoutinggroep. 


Een groot deel van de activiteiten van deze welpen- en zeeverkennersgroep speelt zich tijdens het vaarseizoen op of om het water af.

Troepleider Peter van Eijnsbergen had me uitgenodigd om naar hun nieuwe kraan te komen kijken en zo meteen eens kennis te maken met de Calandtroep. 

Peter liet de werking zien van de nieuwe vlettenkraan (zie onder). Met deze gecertificeerde(!) kraan kunnen de vletten, de zeilbootjes, op het dek van de Odysseus worden gehesen. Daarnaast is de keuken verbouwd en zijn nieuwe watervaten gelast.


De Odysseus ligt een deel van het jaar bij het groepshuis (op de achtergrond op de foto boven) aan Noorderkanaalweg 26. 

De gulle sponsoren van de vlettenkraan. Ere wie ere toekomt.


In de machinekamer ruikt het heerlijk naar olie.


Het stuurwiel.

Een deel van de leiding houdt zich voornamelijk bezig met de techniek en het onderhoud. Een kostbare en tijdrovende zaak.

Ieder schip dat langer is dan 20 meter wordt eens in de paar jaar officieel gecontroleerd, noem het maar een APK-keuring. Ook scouting ontkomt niet aan deze regels. Hoewel de vlettenkraan op zich nog in orde was, werd het tijd voor vervanging. De kans was aanwezig dat hij bij de volgende controle afgekeurd zou worden. En zeker als je met jeugdactiviteiten bezig bent, staat veiligheid voorop.

Claustrofobie hoef je alleen maar in de machinekamer te krijgen.


Op 21 april startte het vaarseizoen weer en werden de vletten nagekeken en vaarklaar gemaakt. Naast het nakijken is er jaarlijks aardig wat onderhoud nodig: teer schrapen van de bootjes en opnieuw teren, riemen schuren en vernissen.

Mocht je denken dat het alleen werken aan de boten is, dan vergis je je. Om eens wat op te sommen uit het programma: touwbruggen maken, hutten bouwen, stokbrood bakken, fikkie stoken (kampvuur!), lekker experimenteren (lege fles wegschieten met luchtdruk), raket bouwen, tuinieren, papier maken en een tocht met opdrachten.

En natuurlijk gewoon lekker buiten en op het water zijn.

De Calandtroep bestaat op dit moment uit 6 welpen, jongens van 7 t/m 11 jaar, en 11 verkenners van 11 t/m 16 jaar. Daarnaast is er 10 m/v leiding.
De groep komt iedere zaterdag bij elkaar: voor de welpen van 10 tot 12 uur en voor de verkenners van 13.30 tot 17.30 uur.

'Skip'.

Touw vlechten en allerlei soorten knopen leren leggen. Het is al sinds de oprichting van scouting gemeengoed.


Hoe was het ook alweer? Meer dan 40 jaar geleden 'zat ik ook op de welpen en verkenners'. Voor knopen leggen had ik helaas weinig aanleg: sommige heb ik later opnieuw geleerd omdat ik ze nodig had.


Bij al mijn omzwervingen in de wijken als stadsfotograaf is het mij de afgelopen jaren opgevallen hoe weinig kinderen buiten spelen. Misschien is buiten niet meer spannend genoeg? Is de concurrentie van computerspelletjes en internet te groot? De activiteiten van deze troep lijken mij spannend genoeg, je leert wat en je bent lekker buiten en op het water bezig.

Je zult inmiddels begrepen hebben dat de Calandtroep wel wat nieuw bloed kan gebruiken!

En wat als je ouder bent dan 16 jaar? Geen nood: je kunt dan altijd in de leiding van de Calandtroep komen en zo van scouting deel uit blijven maken.

Skip: nog steeds met (onafscheidelijk?) lepeltje.

Het groepshuis binnen. Ook in de winter gaan de activiteiten gewoon door: touw trekken (op het ijs!), ijshockey en estafettes, waarbij je dan natuurlijk goed moet weten te schatten hoever je doorglijdt bij het keerpunt en het overdragen van het stokje.


Dassen van allerlei troepen waar de Calandtroep contact mee heeft gehad. Sommige zijn al meer dan 60 jaar oud.

Deze das van de Calandtroep heeft een wasbeurtje nodig.

Er wordt jaarlijks een zomerkamp gehouden: voor de verkenners van 14 t/m 22 juli bij het eiland van Maurik (Wijk bij Duurstede) en voor de welpen van 11 t/m 17 augustus bij Roosendaal.

Peter van Eijnsbergen: enthousiast en 'begeisterd' voor zijn welpen en verkenners. Het is een arbeids- en tijdsintensieve troep door al het onderhoud aan schip en bootjes. En kostbaar: gelukkig hebben ze voor het merendeel van de kosten sponsors kunnen vinden. De uitgebreide leiding wordt nog bijgestaan door een aantal actieve ouders.

Voor de contributie hoef je het niet te laten: € 6 per maand voor welpen en € 10 voor verkenners. Wat kun je daar tegenwoordig nog voor doen? En is de hoogte van de de contributie echt een probleem, ga dan eens praten met Peter van Eijnsbergen.


Boven de werkplaats, onder het magazijn.


Onderhoudsschema.


Wil je meer weten over de Calandtroep, kijk op de website www.calandtroep.nl en neem contact op met Peter van Eijnsbergen via eynsberg@xs4all.nl.

Of ga gewoon eens kijken op een zaterdag: in het echt is het nog veel leuker want wat is er lekkerder dan op het water te spelen, te leren en lol te hebben.

Recente berichten