vrijdag 28 januari 2011

Enquête: Eudokiaplein op de schop, maar hoe?

Herinrichting van het Eudokiaplein is één van de '10 snelle resultaten' (om maar eens van 'quick wins' af te stappen) die door bewoners van Bergpolder en Liskwartier naar voren zijn gebracht bij de inspraakavonden in het kader van BP3738.

Even kort: BP3738 gaat over de herontwikkeling van Bergpolder-Zuid. Het Eudokiaplein maakt daar deel van uit. Klik hier voor een terugblik op de laatste avond.

Op de site van Deelgemeente Noord kun je t/m 4 februari meedoen aan een enquête. Klik hier om mee te doen aan de enquête.

Het gebied tussen grofweg het Eudokiaplein, Insulindeplein en Schieweg is in de conceptplannen van BP3738 bestempeld met de term 'reuring'. Een gebied waarin veel te doen moet zijn. Winkels, cultuur, horeca, dynamisch en afwisselend om een paar toepasselijke woorden en termen te gebruiken.
Het Insulindeplein is ingericht, maar mist - afgezien van het Houweling Telecommuseum - op bovengenoemde terreinen nog alles. De Hofbogen bieden al meer: nieuwe en bijzondere winkels als Tafel-design en TaartenMuffin en al langer bestaande winkels als Curio en Bicudo Zangvogels, Fietsenwerkplaats De Kromme Spaak en andere.


Het Bergwegstation heeft veel potentie voor bijvoorbeeld een bioscoop en als horeca-gelegenheid, zeker als op het 'dak' een terrasvoorziening komt! Voor 'aankleding' is al gezorgd.

Voor de dagelijkse behoeften zijn er natuurlijk de winkels in de passage met toegang via het Eudokiaplein en de Voorburgstraat.
Parkeergelegenheid lijkt mij voldoende aanwezig: met enige moeite is er altijd - buiten of in de parkeergarage - wel een plek te vinden. In die zin wordt aan een aantal randvoorwaarden van 'reuring' voldaan.
Terug naar het Eudokiaplein. Smaken verschillen maar er zullen niet veel mensen zijn die het plein als prettig of gezellig ervaren. Het is vooral erg open en nietserig.

Niettemin wordt er veel gebruik van gemaakt. Als doorgangsroute, als ontmoetingsplaats, als rust-, zit- en eetplek.

Er zijn pogingen ondernomen om het aan te kleden. De mozaïekfontein fleurt het plein op, maar heeft wel onderhoud nodig. Spelen met water of ergens op klimmen: vooral kinderen voelen zich erdoor aangetrokken.

De bankjes worden - als het weer het ook maar een beetje toelaat - veel gebruikt. Die zouden wat mij betreft moeten blijven.

Het plein zou wat meer besloten mogen zijn en intensiever en (ook) anders gebruikt kunnen worden. Denk aan een kiosk waar je snel een espresso en een broodje kunt halen (suggestie van een ondernemer die ik sprak), fotopanelen met wisselende thema's over en van de wijk en winkels naast het deelgemeentekantoor.
Vanuit het Telecommuseum en Vrienden van de Hofpleinlijn wordt gedacht aan het plaatsen van een aantal niet meer in gebruik zijnde (en nog op te knappen) telefooncellen als buiten-expositieruimte voor foto's, kunst en informatie van de deelgemeente.


Doe mee aan de enquête en laat je fantasie de vrije loop! Hier nog eens de link naar de enquête.

zondag 16 januari 2011

Nieuwjaarsbijeenkomst in Diergaarde Blijdorp

Gisteren waren alle bewoners van de Deelgemeente Noord van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in Diergaarde Blijdorp. Had je als bewoners of relatie van de deelgemeente nog geen toegangsbewijs gehad, dan kon je vooraf voor het symbolische bedrag van 1 euro een kaartje kopen.
De bijeenkomst werd gehouden in de Terraszaal en die bleek uiteindelijk maar net groot genoeg om alle belangstellenden te herbergen. Voor iedereen was er een gratis consumptie.

Onder het motto 'Het Bruisend Begin van 2011'.
Met vrolijke muziek van UKe box.

De beste wensen doen en gezellig bijkletsen.
Uiteindelijk kwamen zo'n 250 bewoners elkaar het beste wensen en luisteren naar de nieuwjaarsspeeches.
Harlow Brammerloo, voorzitter van de deelgemeente, begon zijn speech met het aanhalen van een krantenartikel waarin stond dat deze nieuwjaarsreceptie de duurste van heel Rotterdam zou zijn. En dat in een tijd waarin het woord bezuiniging centraal staat.
Brammerlo was er duidelijk over: we hebben er bewust voor gekozen iets meer voor onze bewoners te organiseren dan alleen deze receptie. We hebben alle bewoners zo de gelegenheid gegeven voor een minimaal bedrag de diergaarde te bezoeken. Om op die manier ook onze steun aan de diergaarde te betuigen die vanwege de komende bezuinigingen een lastige periode tegemoet gaat.


Hij blikte terug op 2010. Op de verkiezingen en het nieuwe bestuur waarin drie partijen vertegenwoordigd zijn. Op het gereedkomen van de Randstadrail en de parkeergarage aan het Insulindeplein en de herinrichting van dat plein. Op de ideeën die er zijn om de deelgemeentes op te heffen.


2011 zal vanwege de bezuinigingen een roerig jaar worden. Brammerlo gaf aan dat het bestuur er inventief mee om zal gaan, niet met de botte bijl en niet overhaast. Wat willen we bereiken moet centraal staan.
Wat betreft de plannen in het komende jaar haalde hij de voortgang aan van het singelplan, de aanpak van de buitenruimte rond het Centraal Station en het oplossen van de financiële problemen van Diergaarde Blijdorp.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb bedankte dat hij al voor de derde keer was uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en hij maakt daar graag een traditie van. Als terugblik op 2010 vertelde hij over een aantal bezoeken aan onder meer Shanghai en Brazilië. Bezoeken om Rotterdam als havenstad (blijvend) te promoten. Hij merkte daar dat de Rotterdamse een icoon is in de wereld. Maar dat er wel voor de business van de haven geknokt moet worden: we moeten ons blijven meten met Shanghai en Brazilië!

Wat betreft de stad zelf gaat B & W onderzoeken welke deelthema's op het terrein van stabiliteit en veiligheid aangepakt moeten worden: welke vindt u het belangrijkst?

Hij meldde dat de stad € 250 miljoen moet bezuinigen. Een grote opgave maar hij waarschuwde voor doemdenken. Hij realiseert zich dat het ook voor bewoners met een kleine portemonnee consequenties zal hebben. Maar rijkdom en armoede zijn ook relatieve begrippen: met € 250 miljoen minder komt de stad uit op het hetzelfde bedrag dat uitgegeven kon worden in 2005.
Rijkdom zit in de mensen, zit in uw hoofd. Investeer in jezelf. Wij helpen daar als stad bij: solidariteit is uitgevonden in Rotterdam.
Toen was het weer tijd voor een drankje.
Jan Bekkering maakte van de gelegenheid gebruik om de bestuurders en medewerkers aan het filmproject 'In het kader van Bergpolder Krachtwijk' een DVD van de film aan te bieden.

En trad UKe box weer op.
Dat je zoveel geluid uit een cement ton kunt halen.
De muziek zette aan tot dansen.

Recente berichten