donderdag 18 september 2008

Informatiebijeenkomst over Verenigingen van Eigenaren (VvE)


Op 3 september is er door de Deelgemeente Noord een informatiebijeenkomst georganiseerd over Verenigingen van Eigenaren (VvE).


Heleen Zwebe van Urbannerdam gaf een presentatie over nut en noodzaak van VvE’s. Doel van de avond was eigenaren van woningen te stimuleren om zogenaamde slapende VvE’s nieuw leven in te blazen.


Een VvE is bijvoorbeeld belangrijk omdat eigenaren die een woning delen in een appartementencomplex gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan het dak. Als de VvE niet jaarlijks een bedrag spaart voor onderhoud, kan het gebeuren dat bij ernstige lekkage het dak opeens vervangen moet worden. Dan zijn alle eigenaren (dus ook diegenen die op de begane grond wonen en dus ‘geen dak boven hun hoofd hebben’) financieel verantwoordelijk. Dan kan het zo maar gebeuren dat u even € 5.000 per eigenaar moet betalen om een aannemer in te huren.
Ook bijvoorbeeld het hebben van een gezamenlijke aansprakelijkheids- en opstalverzekering is van het grootste belang.


De avond werd druk bezocht; her en der moesten nog wat stoelen worden bijgeplaatst. Dat het onderwerp bij de aanwezigen leefde, bleek duidelijk uit de vele vragen die op Heleen werden afgevuurd.

dinsdag 2 september 2008

De initiatieven

In opdracht van de Deelgemeente Noord en de Bewonersorganisatie Bergpolder heb ik 7 initiatieven verbeeld. Deze foto's werden 1 september 2008 gepresenteerd aan minister Ella Vogelaar.
Iedere initiatiefnemer overhandigde de foto met achterop een korte tekst over hun initiatief. Daarbij kreeg de minister een toepasselijk koffertje overhandigd.


Michel Nederpelt

In Rotterdam hebben veel woningen te lijden onder verzakkingen. Daarvoor zijn vaak meerdere oorzaken aan te wijzen. Als verzakkingen niet goed en tijdig worden aangepakt, kan dat tot leegstand en verloedering van straten en wijken leiden.

Michel wil graag met medebewoners, woningcorporatie Vestia en de Deelgemeente onderzoek doen naar de verzakkingen en die gaan aanpakken.


Nienke Koedijk

Kunstenaar Nienke Koedijk maakt prachtige metalen sculpturen en was op zoek naar een atelierruimte. Na lang zoeken vond zij een uitstekende plek in de Hofbogen, het spoorwegviaduct van de Hofpleinlijn. Goed van grootte, passend bij haar werk en in een omgeving waar haar creatieve beroep een mooie aanvulling biedt op de ondernemers die in de Hofbogen onderdak vinden.

Zij deelt haar atelier met kunstenaar Jan Willem van Breugel die van tweedehands fietsmaterialen allerhande artikelen maakt als tassen en stoelen.
Beide ondernemers geven een impuls aan de ontwikkeling van de Hofbogen voor de leefbaarheid van en werkgelegenheid in de wijk.


Mirjam

De Insulindestraat heeft nog aardig wat originele details, waarbij met name de glas-in-lood ramen in het oog springen. Veel kozijnen hebben onderhoud nodig en zij is bang dat als raamkozijnen vervangen worden, het glas-in-lood zal verdwijnen. Zij heeft het initiatief genomen om met VvE’s, de Deelgemeente en woningcorporatie Vestia te onderzoeken of onderhoud, eventuele vervanging van kozijnen met behoud van glas-in-lood en verder aannemingswerk gezamenlijk kan worden gedaan. Daarmee worden kosten bespaard en dat zou bewoners over de streep kunnen trekken om het glas-in-lood en andere historische elementen te behouden voor de straat.

Dat is extra belangrijk omdat de Hofbogen, het spoorwegviaduct van de Hofpleinlijn, liggend aan de Insulindestraat en rijksmonument, als katalysator wordt gezien voor de ontwikkeling van Bergpolder naar een meer dynamische en creatieve wijk.


Mariette van Halderen
voorzitter Stichting Vrienden Van Maanenbad

Het Sportfondsenbad Noord, in de volksmond het Van Maanenbad genoemd, mag zich met recht een uniek zwembad noemen. In Nederland is er geen zwembad meer te vinden midden in een woonwijk met een binnen- en een buitenbad. Een zwembad met een lange historie en één van de belangrijkste monumenten in Bergpolder.

Nu het behoud een feit is wil het zwembad zich inzetten voor de ontwikkeling van een bredere functie van de buitenruimte voor jong en oud en meer zijn dan alleen een ligweide en speelterrein in de zomer.


Vincent Dellebeke

Vincent heeft het initiatief genomen om een groen dak te realiseren op het dak van het winkelcentrum Stadhoudersplein.

Een groen dak maakt niet alleen het aanzien leuker, maar is ook goed voor het milieu. Het zorgt voor een uitstekende isolatie, waardoor de winkels in de winter minder hoeven te stoken en in de zomer minder hoeven te koelen. Daarnaast zetten de planten op het dak CO2 om.

Rotterdam maakt dit jaar werk van een groene stad met het project ‘Rotterdam groen van boven’. Vincent’s initiatief sluit daar uitstekend op aan.


Joke Verkerk en Jannie Reinhoud-de Langen
leden van de Theatergroep Bergpolder

De Theatergroep Bergpolder, bestaand uit een grote groep bewoners van de wijk, voert eens per twee jaar een toneelstuk op. Het thema heeft doorgaans met communicatie te maken en wordt met een knipoog gepresenteerd.

De laatste voorstelling van de Theatergroep met de naam ‘Bouw een brug in Noord’ trok honderden bewoners van de wijk en daarbuiten aan. Afgezien van een leuke avond worden de bewoners zo eens met elkaar in contact gebracht.

In ‘Ella in Bergpolderland’ maken de spelers op basis van het verhaal van Alice in Wonderland een theatrale reis langs allerlei thema’s van krachtwijken.


Carol Vlugt

Carol wil graag geveltuinen in de wijk stimuleren. Geveltuinen geven kleur aan de stad, ze verzachten al het steen en beton en brengen de natuur de stad in. Wat is er mooier dan met je straatgenoten te genieten van allerlei vlinders die op de bloemen van jouw geveltuin afkomen.

Door de geveltuinen ontstaat aandacht voor de buitenruimte. Aandacht leidt tot zorg en daarmee wordt het contact tussen buurtgenoten gestimuleerd.

Dit project sluit goed aan bij Rotterdam’s ‘Groenjaar 2008’.

Werkbezoek minister

Minister Ella Vogelaar bracht op 1 september een werkbezoek aan Bergpolder in het kader van de aanpak van de 40 zg. Vogelaar-wijken. Hierbij een impressie van haar bezoek.

Het atelier


Nienke Koedijk in haar atelier.

Gezamenlijk onderhoud


Toelichting van Mirjam op de gezamenlijke aanpak van onderhoud zodat historische elementen bewaard blijven.

Het toneel


Joke Verkerk en Jannie Reinhoud-de Langen van de Theatergroep Bergpolder vertellen over 'Ella in Bergpolderland'.

Toer door Bergpolder


Spontaan contact met een bewoner.


Toelichting door Paul Duyts over de activiteiten van woningcorporatie Vestia in de wijk.
Bezoek aan Bloembinderij Geschikt, een winkel op de Bergeslaan in Bergpolder.


Een 'oud' initiatief: borden in de wijk over de historie van Bergpolder.

Aanpak verzakkingen


Toelichting door Michel Nederpelt van zijn initiatief.
Heleen Zwebe van Urbannerdam vertelt over het reactiveren van VvE's in de wijk.

De geveltuinen


Carol Vlugt overhandigt naast de foto van haar initiatief een groen aangeklede gieter als symbool voor de aanpak van geveltuinen.

De groene daktuin
Initiatiefnemer Vincent Dellebeke overhandigt Ella Vogelaar toepasselijk groen.


Renovatie en inrichting buitenruimte
Jan Pott vertelt over de renovatie en de ideeën over de inrichting van de buitenruimte bij het buitenbad.

Bezichtiging van de fototentoonstelling 'Bergpolder: krachtwijk?!'
Opbouwwerker Wouter van Welzen vertelt over de foto van de kater Sjaan, die leuke reacties in de wijk opriep.

Recente berichten