woensdag 25 november 2009

Parkeerautomatiek in opbouw


Op het Insulindeplein wordt hard gewerkt aan een volautomatische parkeergarage. Zie het bericht van 15 september. Hierboven de ondergrondse garage in opbouw.


Ad van der Windt van VDL Stokvis Parking Systems bv liet aan de hand van tekeningen zien wat er nu wordt gefabriceerd en gemonteerd.


Tekening van de metalen constructie die nu wordt opgebouwd.
Ad licht toe hoe de shuttles (karretjes) werken die de auto's via de banden oppikken en naar een lege plek rijden.


Tijd voor de garage zelf. Via een trap kwamen we in de catacombe waar gewerkt wordt aan de stalen constructie waarop de auto's straks komen te staan.


Je rijdt je auto op een liftplatform. Door middel van sensoren wordt gekeken of de auto niet te groot of te zwaar is. Past hij in de garage, dan stap je uit en verlaat je die ruimte.
Via bewegingssensoren wordt gekeken of er niemand - mens of dier - meer in de ruimte staat of zichtbaar in de auto zit. Het platform verdwijnt vervolgens naar één van de drie etages. Daar wordt de auto door een shuttle opgepikt en naar de juiste plaats gereden. Ik heb nog steeds associaties met een speelgoedparkeergarage. Alleen staan de auto’s hier straks veel dichter op elkaar.


De garage wordt na oplevering 24 uur per dag gemonitord via de sensoren en via camera's.
Ad van der Windt vertelde dat zij inmiddels 17 garages in Nederland hebben gebouwd. Uitval van de garages zou in de praktijk niet meer dan 1% zijn. En dan is er altijd nog de andere lift.


In totaal kunnen er 141 auto's geparkeerd worden. Als er bovengronds op het plein zelf geparkeerd zou worden, dan zou je daar naar verwachting circa 50 auto's kwijt kunnen. Niet alleen zijn er straks drie etages: door de volautomatische garage kunnen auto's veel dichter naast elkaar geplaatst worden. De bestuurder stapt tenslotte niet meer uit in de ondergrondse garage.Het vraagt nog wel fantasie om te bedenken hoe dit allemaal moet gaan werken over een paar maanden.

Eén van de twee gaten in het 'dak' waar straks de liften in geplaatst gaan worden.


Ik stond vóór mijn bezoek wat sceptisch tegenover zo'n garage. Oké, je kunt meer auto's kwijt maar het zal vast een paar centen kosten en gaat het ook goed werken?

Na de toelichting en het bezoek zie ik er wel wat in. Je kunt behoorlijk veel meer auto's kwijt. Die zijn dan ook nog eens beschermd tegen inbraken, vandalisme en het weer. Je kunt zelfs het dak van je cabrio open laten staan! De wachttijd om de auto weer op te pikken is gemiddeld drie minuten. De praktijk is dat je dat als lang ervaart. Maar ga je auto eens parkeren in de garage bij de Westblaak: als het druk is en je kunt je auto pas op de 10e etage kwijt, je gaat met de lift naar beneden en later weer naar boven, ben je veel meer tijd kwijt.

Een ander voordeel is dat je het merendeel van het plein ook als zit- en speelplein kunt gebruiken.

maandag 23 november 2009

Infowaaier voor minister Van der Laan


Vandaag bracht Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie een bezoek aan de Deelgemente Noord. Jammer genoeg was er geen tijd om een bezoek te brengen aan Bergpolder. Daarom brachten bewoner Mirjam de Nachtegaal en opbouwwerker Wouter van Welzen namens de Bewonersorganisatie en Deelgemeente Noord de wijk via een 'infowaaier' naar de minister.


Mirjam overhandigt de minister de infowaaier.
In de infowaaier wordt met foto's en tekst verslag gedaan van de activiteiten in Bergpolder van juni 2008 tot november 2009. Om te laten zien dat er veel in de wijk gebeurt. Niet alleen zaken in het kader van de krachtwijk; er zijn ook veel andere initiatieven. Foto's en tekst zullen trouwe kijkers van dit blog wel herkennen.


De minister liet weten de infowaaier met plezier en interesse te zullen bekijken.


Mirjam zou Mirjam niet zijn als ze geen boter bij de vis wilde. Nu hij geen tijd had om naar Bergpolder te komen, deed zij namens de Bewonersorganisatie het verzoek of één van de naaste medewerkers van de minister regelmatig langs zou kunnen komen. Om kennis te maken met bewoners en te zien hoe de wijk en de initiatieven er voor staan. Van der Laan stond daar positief tegenover; ook hij zelf wil graag Bergpolder bezoeken.
De minister startte zijn bezoek in de Agniesebuurt. Hij werd welkom geheten door Richard Scalzo, portefeuillehouder van de deelgemeente.


Paul Elleswijk van PWS introduceerde vervolgens een medewerkster, die het project 'nuhier.org' zou toelichten. De minister nam echter eerst het woord en liet weten graag te horen wat er goed gaat, maar juist ook wat niet. Omdat hij daar meer van kan leren en om zonodig te kunnen sturen.
Dan toch het woord over nuhier.org, een project over bestemming en inrichting van waar Palace stond voor de brand.
Onderweg naar de volgende bestemming. Richard Scalzo neemt met zoveel regen het zekere voor het onzekere.
Uiteraard was er ook 'zware' vertegenwoordiging vanuit de gemeente: Dominic Schrijer, wethouder Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid.


Voor de lunch naar Zomerhof: een VMBO voor o.a. horeca, toerisme en voeding. Daarmee zijn we terug op de plaats waar de infowaaier werd aangeboden. De minister is daarna nog allerlei andere projecten gaan bezoeken, maar dat is weer een ander verhaal.


Expressieve minister!

Voor een film van Cineac Noord over het wijkbezoek van de minister, klik hier.

woensdag 11 november 2009

Schouw: wie doet er ook mee?


In mijn bericht van 18 juli maakte ik melding van een schouw met bewoners van de wijk. Die blijkt al langer gehouden te worden. Misverstand: ik dacht dat de Deelgemeente dit organiseerde, maar het is de Dienst Gemeentewerken. Dus ben ik kennis gaan maken met organisator René Hanselman van Gemeentewerken en meegelopen met de schouw van die ochtend.

De schouwen worden gehouden op werkdagen van 10.00 tot circa 11.30 uur en starten bij het Buurtcentrum. Gemiddeld worden 4 schouwen per kwartaal gedaan.


De schouw vindt plaats langs een vaste jaarroute. Op de hoeken van bepaalde straten wordt in een cirkel van zo'n 25 meter gekeken naar zaken als zwerfvuil, onkruid en graffiti en naar de staat van groen, straatmeubilair en bestrating.


Gezamenlijk wordt een cijfer van 1 (zeer vuil en volledig kapot) tot 5 (zeer schoon en volledig heel) gegeven. Wel een goede manier: zo maak je het objectiever en minder vrijblijvend. Tenslotte kan je zo makkelijker bij een volgende ronde zien wat er wel of niet gedaan is.


Naast Gemeentewerken en uiteraard de bewoners nemen ook de Roteb, de dienst Stadstoezicht en een medewerker van de Deelgemeente deel aan de schouw.


René Hanselman van Gemeentewerken.


Graffiti onder de Gordelbrug. Niet de meest storende plek, maar ook bepaald geen artistiek hoogtepunt. Is de dader via zijn voetprofiel te achterhalen?


Toppunt van asociaal gedrag! De verwachte erecode dat er niet over andermans schilderingen wordt gespoten, blijkt er dus niet te zijn. Inmiddels is deze schildering op het electriciteitshuisje aan het Savornin Lohmanplein gerestaureerd.


Bedoelde graffiti.


Schouwende bewoonster.


Er lag die dag weinig zwerfvuil. Hoe moeilijk is het om je kapotte paraplu in je eigen vuilnisbak of de afvalcontainer te gooien?


Het natuurlijke afval kan soms ook wat teveel worden en dan is het goed dat het wordt opgeruimd.


Van de deelnemende bewoners hoorde ik dat het bepaald niet storm loopt bij de schouwen. Ik ving van een niet deelnemende bewoner de opmerking op: ze doen mijn straat niet. Jammer dat er zo wordt gedacht: van een schone en hele wijk heeft toch iedereen profijt?
De bestrating van de Insulindestraat. Op dat meetpunt wel één van de slechtste plekken in Bergpolder.


Zo 'herbestraten' lost niets op.


Leo Legen doet namens de Roteb mee aan de schouw.


René vertelde dat volgend jaar de schouw niet meer volgens een vaste jaarroute loopt, maar via een willekeurige route. Ook het systeem om vanuit een straathoek een omtrek van 25 meter te inventariseren, wordt aangepast. Dan wordt ook alles onderweg van het ene naar het volgende punt meegenomen.


Niet eens met de rapportcijfers? Loop dan zelf maar mee en geef je mening!
Kijk voor data op de agenda van het Buurtcentrum (klik hier) of neem contact op met REM.Hanselman@gw.rotterdam.nl

Recente berichten