maandag 15 december 2008

Wijkscan van Bergpolder: beter laat dan niet


Hoe staat de wijk er voor? Daar heeft iedereen zijn gedachten over. Via een wijkscan zet je die gedachten om in cijfers en statistieken. Je meet de wijk, je bepaalt het 'nulpunt' en je gaat daarmee aan de slag om de wijk te verbeteren.

Is dat niet een beetje laat? Tenslotte liggen er al initiatieven en wordt er hard gewerkt om die te realiseren. Ja, het is wel laat maar toch is het goed dat het ministerie van VROM adviesbureau Berenschot opdracht heeft gegeven om de wijkscan te doen.


Op 3 decemer vond de wijkscan plaats. Uitgenodigd waren bewoners, ondernemers, bewonersorganisatie, opbouwwerk, wijkregisseur, woningcorporatie en andere belanghebbenden van de wijk.

Vóór de toelichting van Berenschot werd al gediscussieerd over de wijk.
Toelichting van medewerkers van Berenschot hoe het programma voor de avond er uit zag.


De groep werd opgedeeld in drieën. Daarbij kreeg iedere groep verschillende thema's te bespreken.


Reacties op de thema's werden op een kaart geschreven, die uiteindelijk op een themabord terecht zouden komen. Zo ontstond een goed overzicht van thema's en meningen.


Geanimeerde discussie.


Buurthuis (is er nog niet). Dat laatste kon inderdaad doorgestreept worden, want hoewel nog niet officieel van start, hebben de eerste activiteiten in het buurthuis in oprichting al plaatsgevonden (zie vorig bericht).
Het themabord.


Na de discussies en een toelichting op het themabord kreeg iedereen een formulier om de thema's een rapportcijfer te geven.


Het rapport. Vul hem zelf in en doe dat nog eens over een paar jaar. Is Bergpolder er op vooruit gegaan?


Welke cijfers geeft Jan Pott, directeur van het Van Maanenbad, aan de wijk?

Na het inleveren van de rapportcijfers en het bewerken daarvan kon een medewerker van Berenschot al conclusies trekken.

Klik op de volgende link voor meer informatie over de wijkscans van Berenschot: www.berenschot.com/procesmanagement/algemeen/losse_nieuwsitems/wijkscan/


Zinvol die wijkscan? Het bevestigde grotendeels al hoe over de wijk werd gedacht en waar wat verbeterd moet worden. Maar er lag soms ook een accentverschil en het is de moeite waard daar met de geplande activiteiten nog eens goed naar te kijken.
Daarnaast heeft de wijk nu 'rapportcijfers' en als dezelfde wijkscan over een paar jaar wordt herhaald, kun je in ieder geval nagaan of er daadwerkelijk wat verbeterd is in de wijk.

Van Berenschot krijgen we de uitslag nog op papier en zodra ik die binnen heb, zal ik die ook hier publiceren.

donderdag 4 december 2008

Buurtcentrum Bergpolder
Bergpolder moet een buurtcentrum krijgen. Dat idee bestaat al langer en inmiddels zijn vrijwilligers, bewonersorganisatie en de wijkregisseur hard aan het werk om dat van de grond te krijgen. 1 december was er een vergadering in het Buurtcentrum in oprichting.


Het Buurtcentrum is gepland in twee 'bogen' van de Hofpleinlijn op het adres Insulindestraat 32-34. Het ligt tegenover het plein van de Tak van Poortvlietstraat: kan het voetbalveldje meteen gebruikt worden voor buitenactivieiten.

Op bovenstaande foto zie je het pand zoals het er december 2007 nog uitzag. Inmiddels is de klimop verwijderd, maar het moet nog opgeknapt worden. Er zijn ideeën om de luiken te beschilderen met het logo van het buurtcentrum en verder een leuke en kleurige schildering door kinderen op de panelen te laten maken.


Het buurtcentrum moet echt een activiteitencentrum worden. Vooruitlopend op de officiële start is er al een mozaïekdag voor kinderen uit de wijk gehouden, er is een Rotterdamidee ingediend (zie verderop) en Mirjam heeft een leuk logo voor het Buurtcentrum ontwerpen (zie bovenaan dit bericht).

En er zijn veel ideeën maar wat wil jij als bewoner?
Daarom is een enquete opgesteld (klik op de afbeelding hieronder voor een leesbare versie). Wil je meedoen? Geef dan de nummers door die jou het meest aanspreken via insulindestraat@gmail.com. Uiteraard zijn ook andere ideeën hartelijk welkom.


Om zoveel mogelijk aandacht voor het Buurtcentrum te vragen, was Cineac Noord deze avond uitgenodigd om een korte reportage te maken.
Hou dus de uitzendingen van Cineac Noord in de gaten. Je kunt ze o.a via internet bekijken (zie: www.cineacnoord.tv).


Zet ook alvast maar in je agenda: op 14 februari 2009 - zeer toepasselijk op Valentijnsdag - wordt het centrum officieel geopend.


Via Rotterdamidee wordt alvast gewerkt aan sponsoring, zodat op korte termijn geld beschikbaar komt om activiteiten te starten.
Stem op dit project om de activiteiten van het Buurthuis in oprichting te ondersteunen en klik op
www.rotterdamidee.nl/index.php?pageID=2574&n=447&itemID=433462

Natuurlijk een 10 geven aan dit project!


maandag 1 december 2008

Fototentoonstelling 'Bergpolder krachtwijk?!'Vanaf 13 november is de fototentoonstelling 'Bergpolder krachtwijk?!' te zien in de voorzaal van de Bergsingelkerk in Rotterdam. Het adres is Bergsingel 150. De voorzaal is in ieder geval iedere zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur geopend.

Verdere informatie: www.gereformeerdekerkterotterdam.nl
De Rotterdamse wijk Bergpolder is aangewezen door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie als ‘krachtwijk’. Eén van de 40 ‘Vogelaar-wijken’.

De Bewonersorganisatie Bergpolder heeft om die reden een verzoek
ingediend bij RotterdamIdee om een fototentoonstelling te maken van Bergpolder. Dat idee is gehonoreerd door RotterdamIdee (zie www.rotterdamidee.nl en zoek op Bergpolder).

De foto’s geven een beeld hoe Bergpolder er nu bij staat. De mooie en bijzondere kanten, maar ook de problemen in de wijk zijn op de foto’s terug te vinden.

De foto’s zijn bedoeld als middel om de discussie over wat beter en anders moet in de wijk te bevorderen. De bewonersorganisatie hoopt dan ook dat deze tentoonstelling je zal inspireren, dat je met een nieuw oog naar de wijk gaat kijken en dat je je meer bij Bergpolder betrokken gaat voelen.

Het is de bedoeling om van deze fototentoonstelling een terugkerende activiteit te maken. Aanhakend bij de ‘Vogelaarwijken’ wil de bewonersorganisatie in de periode 2007-2010 vastleggen wat er in de wijk gebeurt en hoe de wijk gaat veranderen.


maandag 24 november 2008

Leegstand winkels: schoonhouden en tijdelijk gebruiken


Bij de inventarisatie van juni bleek dat veel bewoners van Bergpolder zich ergeren aan de winkelleegstand. Uit bijgaande foto's blijkt wel hoe belangrijk het is dat winkels snel verhuurd worden.
Het ziet er onaangenaam uit: dichte rolluiken en hekken, met affiches of kranten dichtgeplakte deuren, wildplak affiches, maar ook verhuurposters waar de schimmel op staat. Dat nodigt niet uit om eens gezellig langs de winkels te wandelen en zal het gevoel van veiligheid niet ten goede komen. De Schieweg - waar aardig wat winkels leeg staan en duizenden auto's de stad in- en uitgaan - is zo ook geen visitekaartje voor de wijk.
De duiven hebben vrij spel. Door de leegstand worden de pui en directe omgeving niet meer bijgehouden. Gelukkig wordt dit pandje op de Schieweg weer opgeknapt en hopelijk snel verhuurd.


Oplossingen die door de bewoners werden aangedragen:

- Verplicht verhuurders om hun winkel binnen 3 maanden te verhuren.
- Actief werven van nieuwe winkeliers.
- Aankoop van leegstaande winkels door corporaties of wijkontwikkelingsmaatschappij.
- Fietsenbergingen maken in leegstaande winkels.
- Lege winkel in de Luzacstraat beschikbaar stellen voor de verkoop van tweedehands spullen voor een goed doel.


Winkelleegstand is geen exclusief probleem van Bergpolder en de oplossingen die zijn aangedragen, zullen niet snel te verwezenlijken zijn. Daarom is voorgesteld om alvast de eigenaren/beheerders van de panden te vragen de etalages en ruiten schoon te houden en ze beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld foto's van de wijk of kindertekeningen tentoon te stellen. Dan gaat het er in ieder geval beter uit zien en zal door de extra aandacht mogelijk eerder een huurder gevonden worden.

vrijdag 21 november 2008

Vogelaarwijk zonder Ella Vogelaar?!


Hoe moet dat nu verder met de Vogelaarwijken zonder haar naamgeefster?

Dat zal wel lukken. Niet alleen is er meteen een vervanger voor haar gevonden - Eberhard van der Laan - maar nog veel belangrijker: de financiële dekking voor allerlei plannen in de wijk is en blijft er.

Ik vind het persoonlijk wel jammer dat zij geen minister meer is. Misschien had ze wel wat slagvaardiger mogen zijn, maar met zoveel tegenwerking om de financiën rond te krijgen, moet je toch een aardige terrier zijn. Om in die termen te blijven: op financiën heeft ze haar tanden stuk gebeten.
Hoewel we eigenlijk net gestart zijn, is er mede door haar inzet nu wel een basis om allerlei plannen en initiatieven te gaan uitvoeren.

Op dit moment wordt door de 'initiatiefgroep' hard gedacht en gewerkt aan plannen voor Bergpolder. Die 'initiatiefgroep' bestaat uit een aantal bewoners van de wijk die zich actief inzetten, een bestuurslid van de Bewonersorganisatie, de wijkregisseur, een opbouwwerker en nog een aantal mensen van buiten de wijk met een warm hart voor Bergpolder (tot die laatste groep reken ik mijzelf).

We willen dat er zo snel mogelijk wat zichtbaar wordt in de wijk. Niet teveel praten maar juist veel 'wol'. We hopen zo snel mogelijk wat zichtbaar te maken in de wijk.

maandag 3 november 2008

Landelijke Bewonersdag Krachtwijken: volop enthousiasme!


Op 1 november werd de Landelijke Bewonersdag Krachtwijken in Utrecht gehouden. Deze dag werd georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, kortweg LSA (www.bewoners.nl).
Het thema van de dag was 'Werk in uitvoering'. Een treffende naam, want er moet nog veel in de krachtwijken gaan gebeuren!


De afvaardiging van de Bewonersorganisatie Bergpolder in contact met één van de aanwezige organisaties: Huren van Buren. Klik op www.hurenvanburen.nl en je hebt meteen toegang tot hun website.
Eén van de vele andere organisaties die lieten zien hoe je actief kunt zijn in de wijk: www.kanwel.nl


Met veel enthousiasme en elan werd verteld over de projecten.
In de grote zaal werd de dag voorgezeten door Karin Bruers.


Mocht het even wat saaier worden, dan brengt Karin leven in de brouwerij.


De voorzitter van het LSA, Lorna Koenen, met een fel betoog. Zij vindt dat het allemaal veel te lang duurt voor er echt wat gebeurt. In sommige steden lopen projecten en gaat het de goede kant uit. Helaas scoort Rotterdam niet best: er moet nog veel gebeuren.

Zij benadrukte dat de projecten in de krachtwijken vanuit de bewoners moeten komen. Niet de gemeente of de woningcorporatie moet bepalen wat er gaat gebeuren.


Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes (de branche-organisatie van woningcorporaties) op de bank bij Karin. Vanuit de zaal kwam commentaar op het trage reageren van sommige woningcorporaties en het ontwikkelen en uitvoeren van hun ideeën, zonder dat die ondersteund worden door de bewoners van de wijk.


Ook Ronald Paping, directeur van de Nederlandse woonbond (www.woonbond.nl), benadrukte dat de bewoners centraal moeten staan in de aanpak van de krachtwijken. Door goede samenwerking van bewoners met gemeente en woningcorporaties kan veel meer bereikt worden.
Hij was positief over de tot nu toe gemaakte stappen.
Minister Ella Vogelaar ontbrak uiteraard niet op deze dag. Ook zij benadrukte de belangrijke rol van de bewoners en roemde het enthousiasme van de bewoners die zij op haar wijkrondes had gesproken.


Naast het geld voor de Vogelaar/Krachtwijken is ook geld beschikbaar gesteld in de vorm van vouchers (zie opnieuw www.bewoners.nl). Deze dames vertelden wat zij de afgelopen jaren hadden gedaan in hun wijk en wat zij bereikt hadden.


De drie gepresenteerde projecten kregen vouchers van de minister met bedragen tussen de € 1.000 en € 10.000.


Daarmee kunnen zijn hun projecten voortzetten of uitbreiden. Ze waren - terecht - trots op hun projecten en blij met de vouchers.


Ja, het gaat om geld.


Vouchers met het stempel 'goedgekeurd door de bewoners', want daar draaide het deze dag juist om: initiatieven van bewoners die serieus genomen moeten worden.


In kleinere zalen werden nog meer projecten toegelicht als de Buurtcamping in Amsterdam Slotermeer (zie www.buurtdrie.come2me.nl)...


...en het 'mijnmuseum' in Kerkrade. Nu denk je snel ' Wat moeten wij daarmee in Bergpolder'?

Bij dit 'mijnproject' gaat het er om dat ouderen vertellen over hun werk in de mijnen, de belangrijkste werkgever van Kerkrade tot de mijnen gesloten werden. Voor veel ouderen was dat een zwarte periode. Niet alleen komen de ouderen door dit project opnieuw met elkaar in contact en kunnen herinneringen ophalen, het is voor hen ook belangrijk om de volgende generaties over de mijnbouw te vertellen. Er ontstaat veel contact in de wijken en er is zelfs een museum ingericht.

Eén van de Bergpolder-ideeën is het 'verhalenhuis', waarbij bewoners uit Bergpolder aan anderen hun belevenissen vertellen. Oud aan jong en jong aan oud. Dat kunnen we dus met het 'mijnmuseum' in Bergpolder en goed voorbeeld doet volgen!
Vragen van de vele aanwezige krachtwijkbewoners.


Het meest kleurrijke project dat deze dag te zien was: Zina. Contact hebben met andere culturen en ondertussen een schoonheidsbehandeling krijgen. Zie www.zinaplatform.nl
Bergpolder saai? Kom maar op met ideeën, vraag de inventarisatie op en doe mee. Neem contact met de wijkregisseur of de Bewonersorganisatie Bergpolder (zie hiernaast voor mailadressen).

Recente berichten