zondag 22 april 2012

Spoordriehoek: luisteren en meedenken

Zoals in mijn vorige bericht aangekondigd, werd op 16 april in het kantoor van de deelgemeente een informatie- en participatiebijeenkomst gehouden over de Spoordriehoek.


De Spoordriehoek nu van links naar rechts: het Spoorpunt, De Partijhal, Cultureel Centrum Iskender Pasa, het atelier van Chris Ripken en Eef en Huub. Alleen Iskender Pasa zou behouden blijven.

Jacco Bakker, wijkregisseur van de Deelgemeente Noord, heette iedereen welkom en vertelde wat de bedoeling van deze bijeenkomst was. Voor hij de inleider van deze avond het woord gaf, vroeg hij de zaal of er behoefte was wat te horen over de financiële perikelen bij Vestia en de mogelijke gevolgen voor de herontwikkelingsplannen van Bergpolder Zuid.

Die behoefte was er duidelijk. Bart Verhagen van Estrade, het projectontwikkelingsbedrijf van Vestia, liet weten dat zij gewoon doorgaan met de plannen. Wat er in de toekomst daadwerkelijk uitgevoerd zou kunnen worden, wist hij niet.


Vervolgens kreeg Frank Hornis van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling het woord. Hij vertelde over het Masterplan en ging vooral in op de zogenaamde stedebouwkundige randvoorwaarden. Klik hier om daar meer over te lezen en hier om meteen een PDF daarover te downloaden.


Frank vertelde onder meer over de aansluiting van de woningen in de nieuwbouw aan de Hofbogen. Vanuit de zaal kwamen vragen over de stand van zaken met betrekking tot de Hofbogen. Voorzover bekend is het dak nog steeds van Prorail. Frank wist te vertellen dat de stad het dak in ieder geval niet gaat verwerven.


Rechts op de foto oud portefeuillehouder van de deelgemeente en bewoner Carla Zonneveld. Niet alleen zij maakt zich zorgen over de beschaduwing door de hogere nieuwbouw (overigens heeft zij in dat kader een zeer toepasselijke achternaam).


Wendelien Lans, goed ingevoerd in de materie, behoorlijk kritische bewoner met veel hart voor de wijk: 'De beelden van de bezonningsstudies waren niet duidelijk en niet door het jaar heen.'

Frank: 'De schaduw zal hoe dan ook toenemen.' Toegezegd werd de beschaduwing duidelijker in beeld te brengen en ook in de winterperiode als de zon veel lager staat, zodat duidelijk wordt hoe de schaduw op de tegenoverliggende panden valt. Daar wordt nog contact met de deze avond aanwezige bewoners over opgenomen.

Ronald van Wingerden en Marion van Meurs van de deelgemeente verdiept in de stukken.

Frank: 'De nieuwe bewoners krijgen eigen parkeerplaatsen in het gebouw. Het aantal is afhankelijk van de parkeernorm. Die wordt binnenkort veranderd en is afhankelijk van de grootte van de woningen. De nieuwe parkeergarage onder de nieuwbouw moet goed worden ingepast: hij moet goed bereikbaar zijn, bij gebruik de straat niet blokkeren en niet te zichtbaar zijn.'


De parkeerautomaat op het Insulindeplein

Een parkeerplaats in de garage kost € 25 per maand en je sluit een contract voor 1 jaar. Op straat parkeren kost als bewoner € 5 per maand


Huidige horeca

Frank: 'Omdat er (kleinschalige) horeca in de nieuwbouw is voorzien, moet een vrachtwagen ook voor aanvoer kunnen zorgen, zonder al teveel overlast.'

Harry Hermans, bewoner en (ondersteunend) ondernemer van de wijk: 'Jullie hebben het veel over parkeeroplossingen, maar in de plannen is amper aandacht voor fietsers. Waar moeten de nieuwe bewoners straks hun fiets kwijt?'

Bewoner en gebruiker van de parkeergarage op het Insulindeplein: 'Ik ben blij met de nieuwe parkeergarage. Die heeft veel parkeerproblemen ondervangen en ik kan nu makkelijk mijn auto kwijt. Maar hij wordt maar weinig gebruikt: slechts 70 van de 145 plaatsen zijn bezet. Misschien moet je het aantrekkelijker maken voor nieuwe bewoners om daar hun auto te stallen.'


Tijd voor een koffiepauze.

Om bij te praten en misschien nog wat misverstanden uit de wereld te helpen?


Ook het actiecomité tegen de sloop van de PWS-blokken was aanwezig.


Kunstenaar Chris Ripken, die nu een atelier heeft in één van de gebouwen die voor de nieuwbouw gesloopt gaan worden, stelde voor veel materialen te hergebruiken. Hij wil wel voorafgaand aan de sloop met jongeren in de wijk materiaal gaan verwijderen. Het werd een sympathiek idee gevonden.


Het atelier van Chris Ripken

Ook vroeg Chris Ripken zich af waarom het cultureel centrum niet meteen gesloopt zou worden. Hij had van zijn buurmannen begrepen dat het gebouw eigenlijk niet meer geschikt is voor zijn functie: er is gezien de leeftijd van veel gebruikers een lift nodig, er moet veel onderhoud gepleegd worden en de energierekening is hoog.


Cultureel centrum Iskender Pasa

Ook van andere bewoners kwam de opmerking dat het centrum straks 'geen gezicht' zou zijn tussen de nieuwbouw; als een rotte kies in een gezond gebit.

Bart: 'Ik vind het persoonlijk wel een aardig gebouw. Daarbij is de staat van onderhoud goed en is Vestia niet de eigenaar van het pand. Bij de ontwikkeling van het Masterplan is ook nooit geopperd dat het cultureel centrum gesloopt zou gaan worden. Integendeel, vanuit bewoners is aangegeven dat het zou moeten blijven staan.'

Frank: 'Qua hoogte past het centrum goed bij de nieuwbouw'.


Jacco: 'Sloop lag moeilijk: het - voormalige - bestuur van het centrum wilde Iskender behouden.'


Eef en Huub. Persoonlijk hou ik wel van een mix van oud en nieuw: in het verleden zijn we wel vaker 'voortvarend' geweest en zijn bijzondere gebouwen van de aardbodem verdwenen. In tegenstelling tot Iskender Pasa zijn van deze panden waarschijnlijk alleen de gevels nog interessant genoeg om te bewaren.

Volle zalen trek je klaarblijkelijk niet met zo'n bijeenkomst. Er waren zo'n 20 bewoners. En dat terwijl alle omwonenden een uitnodiging in de brievenbus hadden ontvangen. Afgezien van Harry Hermans was er geen enkele ondernemer aanwezig en ook niemand van cultureel centrum Iskender Pasa. Dat laatste is helemaal vreemd als je je realiseert welke gevolgen de nieuwe Spoordriehoek voor het centrum kan hebben. Reageren kan nog tot 1 mei!

En om je meteen warm te krijgen voor het nieuwe Eudokiaplein: a.s. dinsdag 24 april is er een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het plein. De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van de deelgemeente en start om 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Tot dan!

vrijdag 13 april 2012

Herontwikkeling Bergpolder Zuid: sloop en nieuwbouw Spoordriehoek

Al een tijd niets meer gehoord op dit weblog over BP3738 ofwel de herontwikkeling van Bergpolder Zuid. Dus de hoogste tijd voor een update en meteen een uitnodiging voor een informatie- en participatiebijeenkomst a.s. maandagavond.

In een brief aan de bewoners van de wijk laat de Deelgemeente Noord weten dat het zg. Masterplan in november 2011 is goedgekeurd door burgemeester en wethouders. Nu kan concreet aan de deelplannen worden gewerkt.

Het eerste deelplan is de sloop van de Spoordriehoek, waar de Spoorpunt (foto boven en beneden) deel van uitmaakt. Daar is nieuwbouw gepland (klik hier om daar meer over te lezen).

A.s. maandag kun je van 19.30 tot 21.00 uur in het kantoor van de deelgemeente aan het Eudokiaplein meedenken en -praten over dat plan. De bijeenkomst begint met een presentatie van de concept randvoorwaarden door een stedenbouwkundige van de dienst Stadsontwikkeling.
En misschien ben je ook wel nieuwsgierig naar de verdere realisatie, want Vestia - de corporatie die hier de sloop- en nieuwbouw voor zijn rekening zou nemen - verkeert vanwege financiële perikelen in roerig water.

Ik weet niet of er al een concrete sloopdatum bekend is. In het algemeen duurt het nog wel een aantal jaren voor dat daadwerkelijk gebeurt. Het zou jammer zijn als de 'volière' al zo snel zou verdwijnen. Daarbij doet een (jarenlang) kale, onbebouwde plek aan het nieuw ingerichte Insulindeplein alleen maar afbreuk aan het zicht en woongenot.

Het toekomstbeeld van de Spoordriehoek?

A.s. maandag kun je voor de laatste maal meedenken over randvoorwaarden als de architectuur, bebouwingshoogte (zoals al eerder bleek een heet hangijzer in de wijk), rooilijnen en andere zaken.

Artists impression: © Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs
In de brief aan de bewoners maakt de deelgemeente ook melding van de nieuwe inrichting van het Eudokiaplein. Augustus vorig jaar stond enige dagen een stand op het plein, waar je terecht kon om jouw mening over de verschillende plannen door te geven (1e foto, foto boven en foto's hieronder).
Daarvoor wordt nog een andere bijeenkomst georganiseerd op 24 april.
De deelgemeente maakt melding van de sloop van de (PWS-) woonblokken aan de Bergselaan. En dat die in ieder geval niet worden gesloopt vóór 2016. De vraag is of in deze markt - ook hier zijn koopwoningen gepland - en met de huidige financiële situatie van Vestia, dat realistisch is.
Of de bewoners die tegen de sloop van hun woningen hebben geageerd nog een reactie van B&W en/of de deelgemeente hebben gehad, is mij niet bekend. Lees hier meer over dat protest.

Het opknappen van woningen op de hoek Vlaggemanstraat/ Insulindestraat is ook een voornemen in het Masterplan. Vestia onderzoekt de technische staat van de panden.
Het terrein waar de 'Energiehof' zou kunnen komen. Er is een bijeenkomst geweest waar samen met de bewoners is gesproken over hoe het terrein groener gemaakt kan worden. Het project staat of valt wel met de medewerking van KPN en Eneco/Stedin, de eigenaren van de terreinen.
De KPN doet al onbewust aan groen: op hun terrein staat een prachtige, grote populier.


Ten slotte maakt de deelgemeente melding van een 'community center', een multifunctioneel centrum voor de wijk. Dat zou kunnen verrijzen op de plaats waar nu de kerk staat.
Meepraten over de Spoordriehoek? Maandag kan het nog.

Recente berichten