maandag 14 januari 2013

Afscheid en toch ook weer niet

Dit wordt het laatste bericht op Bergpolder-Krachtwijk. Op 2 september 2008 ben ik begonnen met dit weblog. Het leek mij bijzonder een weblog te maken over Bergpolder, omdat er veel geld, tijd en aandacht geïnvesteerd zou gaan worden in deze Vogelaar- of Krachtwijk. Als historisch document om over een lange periode de wijk, bewoners, organisaties en ondernemers te fotograferen en te beschrijven; als erfgoed van de stad. En ook om te laten zien dat er wel veel in de wijk gebeurt.

Er werd en wordt vaak geklaagd dat er zo weinig in Bergpolder gebeurt. Dat er zo weinig voor de bewoners wordt georganiseerd. Ik denk dat als je de berichten in dit weblog doorkijkt, dat er juist heel veel wordt gedaan. Misschien worden we zelfs teveel in de watten gelegd!

Want je moet er ook zelf wat voor doen. Al is het alleen maar de agenda van de Bewonersorganisatie of de deelgemeente bijhouden. En het zou natuurlijk nog mooier zijn als je ook een actieve bijdrage levert aan al die activiteiten.

Dit weblog werd gefinancierd door de Bewonersorganisatie Bergpolder en de deelgemeente. Vorig jaar bleek dat de financiering met ingang van 2013 zou stoppen. Dat is jammer omdat het volgen van de wijk over een nog langere periode een mooier tijdsbeeld zou geven. En ik neem niet graag afscheid.

Toen is een plan ontstaan om een soortgelijk weblog te gaan bijhouden over heel Noord. Voor de deelgemeente aantrekkelijker, omdat het dan over alle wijken gaat. Zodoende heb ik samen met collega fotograaf Johannes Odé dat plan ingediend. Als een goed begin voor 2013 heeft de deelgemeente ons plan goedgekeurd en zijn wij meteen aan de slag gegaan met NOORD010inbeeld.

Uiteraard blijft dit weblog gewoon bestaan, zodat je altijd nog eens terug kunt kijken. Via de zoekfunctie kun je op een makkelijke manier zaken terugvinden.

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage aan dit weblog heeft gegeven:
  • Alle bewoners, bezoekers, organisaties, ondernemers en anderen en vooral hen die zich hebben ingezet voor de wijk en die zich door mij hebben laten fotograferen. Ik ben door mijn regelmatige aanwezigheid al snel 'meubilair' geworden, waardoor ik frank en vrij heb kunnen fotograferen. Dank voor dat vertrouwen!
  • Iedereen die mijn weblog heeft gezien en gelezen.
  • Bewonersorganisatie Bergpolder en Deelgemeente Noord voor de financiering van het weblog.
  • Ten slotte twee mensen die onontbeerlijk waren voor dit weblog: opbouwwerker Wouter van Welzen van Bewonersorganisatie Bergpolder, die helaas met ingang van 2013 het veld heeft moeten ruimen en Jacco Bakker, wijkregisseur van o.a. Bergpolder (m.i.v. 2013 in een andere functie). Ere wie ere toekomt: Jacco vond mijn weblog zo leuk, dat hij mij kort na de start heeft benaderd met de vraag of ik dat niet structureel (en daarmee betaald) kon doen.    

Iemand heeft mij wel eens gevraagd hoeveel mensen ik de afgelopen jaren voor dit weblog heb gefotografeerd. Ontelbaar veel! Vandaar dit bericht met 'de gezichten van Bergpolder'.

Nogmaals bedankt voor alle aandacht en graag tot ziens op NOORD010inbeeld!

Recente berichten