maandag 15 december 2008

Wijkscan van Bergpolder: beter laat dan niet


Hoe staat de wijk er voor? Daar heeft iedereen zijn gedachten over. Via een wijkscan zet je die gedachten om in cijfers en statistieken. Je meet de wijk, je bepaalt het 'nulpunt' en je gaat daarmee aan de slag om de wijk te verbeteren.

Is dat niet een beetje laat? Tenslotte liggen er al initiatieven en wordt er hard gewerkt om die te realiseren. Ja, het is wel laat maar toch is het goed dat het ministerie van VROM adviesbureau Berenschot opdracht heeft gegeven om de wijkscan te doen.


Op 3 decemer vond de wijkscan plaats. Uitgenodigd waren bewoners, ondernemers, bewonersorganisatie, opbouwwerk, wijkregisseur, woningcorporatie en andere belanghebbenden van de wijk.

Vóór de toelichting van Berenschot werd al gediscussieerd over de wijk.
Toelichting van medewerkers van Berenschot hoe het programma voor de avond er uit zag.


De groep werd opgedeeld in drieën. Daarbij kreeg iedere groep verschillende thema's te bespreken.


Reacties op de thema's werden op een kaart geschreven, die uiteindelijk op een themabord terecht zouden komen. Zo ontstond een goed overzicht van thema's en meningen.


Geanimeerde discussie.


Buurthuis (is er nog niet). Dat laatste kon inderdaad doorgestreept worden, want hoewel nog niet officieel van start, hebben de eerste activiteiten in het buurthuis in oprichting al plaatsgevonden (zie vorig bericht).
Het themabord.


Na de discussies en een toelichting op het themabord kreeg iedereen een formulier om de thema's een rapportcijfer te geven.


Het rapport. Vul hem zelf in en doe dat nog eens over een paar jaar. Is Bergpolder er op vooruit gegaan?


Welke cijfers geeft Jan Pott, directeur van het Van Maanenbad, aan de wijk?

Na het inleveren van de rapportcijfers en het bewerken daarvan kon een medewerker van Berenschot al conclusies trekken.

Klik op de volgende link voor meer informatie over de wijkscans van Berenschot: www.berenschot.com/procesmanagement/algemeen/losse_nieuwsitems/wijkscan/


Zinvol die wijkscan? Het bevestigde grotendeels al hoe over de wijk werd gedacht en waar wat verbeterd moet worden. Maar er lag soms ook een accentverschil en het is de moeite waard daar met de geplande activiteiten nog eens goed naar te kijken.
Daarnaast heeft de wijk nu 'rapportcijfers' en als dezelfde wijkscan over een paar jaar wordt herhaald, kun je in ieder geval nagaan of er daadwerkelijk wat verbeterd is in de wijk.

Van Berenschot krijgen we de uitslag nog op papier en zodra ik die binnen heb, zal ik die ook hier publiceren.

donderdag 4 december 2008

Buurtcentrum Bergpolder
Bergpolder moet een buurtcentrum krijgen. Dat idee bestaat al langer en inmiddels zijn vrijwilligers, bewonersorganisatie en de wijkregisseur hard aan het werk om dat van de grond te krijgen. 1 december was er een vergadering in het Buurtcentrum in oprichting.


Het Buurtcentrum is gepland in twee 'bogen' van de Hofpleinlijn op het adres Insulindestraat 32-34. Het ligt tegenover het plein van de Tak van Poortvlietstraat: kan het voetbalveldje meteen gebruikt worden voor buitenactivieiten.

Op bovenstaande foto zie je het pand zoals het er december 2007 nog uitzag. Inmiddels is de klimop verwijderd, maar het moet nog opgeknapt worden. Er zijn ideeën om de luiken te beschilderen met het logo van het buurtcentrum en verder een leuke en kleurige schildering door kinderen op de panelen te laten maken.


Het buurtcentrum moet echt een activiteitencentrum worden. Vooruitlopend op de officiële start is er al een mozaïekdag voor kinderen uit de wijk gehouden, er is een Rotterdamidee ingediend (zie verderop) en Mirjam heeft een leuk logo voor het Buurtcentrum ontwerpen (zie bovenaan dit bericht).

En er zijn veel ideeën maar wat wil jij als bewoner?
Daarom is een enquete opgesteld (klik op de afbeelding hieronder voor een leesbare versie). Wil je meedoen? Geef dan de nummers door die jou het meest aanspreken via insulindestraat@gmail.com. Uiteraard zijn ook andere ideeën hartelijk welkom.


Om zoveel mogelijk aandacht voor het Buurtcentrum te vragen, was Cineac Noord deze avond uitgenodigd om een korte reportage te maken.
Hou dus de uitzendingen van Cineac Noord in de gaten. Je kunt ze o.a via internet bekijken (zie: www.cineacnoord.tv).


Zet ook alvast maar in je agenda: op 14 februari 2009 - zeer toepasselijk op Valentijnsdag - wordt het centrum officieel geopend.


Via Rotterdamidee wordt alvast gewerkt aan sponsoring, zodat op korte termijn geld beschikbaar komt om activiteiten te starten.
Stem op dit project om de activiteiten van het Buurthuis in oprichting te ondersteunen en klik op
www.rotterdamidee.nl/index.php?pageID=2574&n=447&itemID=433462

Natuurlijk een 10 geven aan dit project!


maandag 1 december 2008

Fototentoonstelling 'Bergpolder krachtwijk?!'Vanaf 13 november is de fototentoonstelling 'Bergpolder krachtwijk?!' te zien in de voorzaal van de Bergsingelkerk in Rotterdam. Het adres is Bergsingel 150. De voorzaal is in ieder geval iedere zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur geopend.

Verdere informatie: www.gereformeerdekerkterotterdam.nl
De Rotterdamse wijk Bergpolder is aangewezen door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie als ‘krachtwijk’. Eén van de 40 ‘Vogelaar-wijken’.

De Bewonersorganisatie Bergpolder heeft om die reden een verzoek
ingediend bij RotterdamIdee om een fototentoonstelling te maken van Bergpolder. Dat idee is gehonoreerd door RotterdamIdee (zie www.rotterdamidee.nl en zoek op Bergpolder).

De foto’s geven een beeld hoe Bergpolder er nu bij staat. De mooie en bijzondere kanten, maar ook de problemen in de wijk zijn op de foto’s terug te vinden.

De foto’s zijn bedoeld als middel om de discussie over wat beter en anders moet in de wijk te bevorderen. De bewonersorganisatie hoopt dan ook dat deze tentoonstelling je zal inspireren, dat je met een nieuw oog naar de wijk gaat kijken en dat je je meer bij Bergpolder betrokken gaat voelen.

Het is de bedoeling om van deze fototentoonstelling een terugkerende activiteit te maken. Aanhakend bij de ‘Vogelaarwijken’ wil de bewonersorganisatie in de periode 2007-2010 vastleggen wat er in de wijk gebeurt en hoe de wijk gaat veranderen.


Recente berichten