dinsdag 22 juni 2010

? = BP3738 = ontwikkeling Bergpolder-Zuid

De titel van dit bericht lijkt haast een wiskundige formule. Dat is het niet. Wel een lokkertje voor nieuwsgierigen. Net als de vraagtekens die in de wijk hingen. Dat vraagteken hebben bewoners van de wijk Bergpolder-Zuid terug kunnen vinden in een informatiekrant (zie hieronder), die zij de afgelopen week in de bus hebben gekregen.


Waar gaat het allemaal over? Over de ontwikkeling van Bergpolder-Zuid: hoe jij mee kunt denken en praten over de toekomst van de wijk. Om te komen tot een 'masterplan': een plan in hoofdlijnen hoe de wijk er in de toekomst uit gaat zien. In het bericht van 23 februari (klik hier) kun je daar al het nodige over lezen.
BP3738 is als naam en beeldmerk gekozen: BP als afkorting voor Bergpolder en 3738 als referentie aan het postcodegebied en de voor deze wijk favoriete bouwstijl van de jaren '30.

Hier een vervolg op die avond: over de 'klankbordgroep', over 'de week van het debat' en een informatiebijeenkomst over sloop.

Heb je de krant niet ontvangen (hij is huis-aan-huis bezorgd in Bergpolder-Zuid) of woon je daar niet, dan kun je hem altijd nog digitaal opvragen (zie verderop voor mailadressen van Jacco Bakker en Rik Tompot).


KLANKBORDGROEP

Sinds de inloopavond van 17 februari is er een 'klankbordgroep' geformeerd. Die bestaat uit bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van de wijk. De eerste bijeenkomst van die groep heeft een paar weken geleden plaatsgevonden.

Kees Kranenburg doet namens Vestia het woord. De bedoeling van de klankbordgroep is gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze zijn nauwer bij de participatie betrokken en ze krijgen allerlei stukken mee om te lezen, om zich daarmee goed voor te bereiden op vragen vanuit Vestia en de deelgemeente. Kees laat weten dat de groep meedenkt, niet meebeslist.

Bij de eerste klankbordavond verstrekt hij het proces- en communicatieplan. Duidelijk leesvoer maar al lezend is een kop koffie onontbeerlijk om de gedachten erbij te houden.

Bewoner: Hoeveel is al geregeld? Zitten we hier niet voor spek en bonen?

Jacco Bakker, wijkregisseur van Deelgemeente Noord, geeft een toelichting over hoe zijn werkgever kijkt naar de participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Wendelien Lans, bestuurslid van de Bewonersorganisatie Liskwartier, maakt zoals gewoonlijk uitgebreid aantekeningen.

Eén van de leden van de groep houdt de planning omhoog. De planning om te komen tot een masterplan is op zijn zachtst gezegd ambitieus: Vestia en (deel)gemeente willen het eerste kwartaal 2011 het masterplan gereed hebben. Aan de andere kant zit er zo ook vaart achter.

Heb je interesse om mee te doen in deze groep, meld je dan aan bij één van de volgende contactpersonen:


WEEK VAN HET DEBAT

Op heel korte termijn kun je al laten weten wat je vindt van de ontwikkelingen. Maandag 28 t/m woensdag 30 juni vindt de Week van het Debat plaats. Uiteraard willen Vestia en de deelgemeente alle bewoners van de wijk op die avonden zien, maar woon je buiten de wijk en wil je meedenken, dan ben je ook van harte welkom.
Niet komen en alleen maar brommen 'dat het allemaal al is beklonken': dan weet je zeker dat ze met jouw mening niets (kunnen) doen. LAAT JE STEM HOREN EN KOM!

De avonden worden gehouden in het voormalig Station Bergweg (tegenover het Eudokiaplein). Inloop 19.30 en om 20.00 uur start de bijenkomst.


INFORMATIE-AVOND OVER SLOOP

Maandag werden bewoners van een tweetal woonblokken geïnformeerd over de mogelijk sloop van hun woningen. Het gaat om 155 woningen. Als er al gesloopt gaat worden, is dat niet vóór 2018. Alle bewoners van de zogenaamde PWS-blokken hadden per brief een uitnodiging ontvangen.

Het gaat om deze twee woonblokken. Misschien een plaatje uit de oude doos over 8 jaar.De woonblokken met de kenmerkende blauwe deuren.

Een bewoner die zich afvroeg waarom de deelgemeente hem niet als eerste over de sloop kwam vertellen. Hij voelde zich nogal overvallen. Begrijpelijk dat het met de nodige emotie gepaard gaat: het gaat hier wel om jouw huis dat misschien gesloopt wordt.

(Noot n.a.v. reactie: Hij blijkt niet in de sloopblokken te wonen en had een mailtje van een bewoner die hem had geïnformeerd verkeerd opgevat. Hij dacht dat een huis waarvan hij eigenaar is, gesloopt zou worden.)

Paul Duyts, bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord, lichtte toe waarom deze bijeenkomst door Vestia was georganiseerd. Zij zijn eigenaar van de panden; hij vond het niet meer dan logisch dat zij met die boodschap moesten komen. De communicatie over de ontwikkeling van de wijk, waar deze woonblokken deel van uitmaken, wordt samen met Deelgemeente Noord gedaan.

Vervolgens vertelde hij waarom er mogelijk gesloopt gaat worden: de huizen zijn klein, gehorig en verouderd. Een bewoner vroeg zich af waarom ze gesloopt zouden moeten worden als ze toch nog goed verhuurd werden? Een ander vroeg of er geen tevredenheidsonderzoek gedaan kon worden onder de huurders. Paul: 'Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan die voor de zittende huurders. Zelfs als bewoners tevreden zijn, kijkt Vestia naar de verhuurbaarheid op lange termijn. Willen mensen daar dan nog steeds wonen? Daarnaast willen Vestia en de (deel)gemeente dat Bergpolder een gevarieerder woningaanbod krijgt, zodat mensen een 'wooncarrière' in de wijk kunnen maken'. Reactie uit de zaal: 'Moeten wij dan wijken voor mensen met een dikkere portemonnee?'.

Rik Tompot, consulent leefbaarheid van Vestia, ging op bepaalde details in. Met name over zaken als urgentie, aanvragen van een woonpas en de verhuiskostenvergoeding.


Nils Berndsen, portefeuillehouder van de deelgemeente, deed niet het woord. Hij was aanwezig om te horen wat er allemaal door de bewoners en Vestia gezegd werd.

Tijdens de pauze konden bewoners vragen op papier zetten.


Daar werd goed gebruik van gemaakt. Medewerkers van Vestia ordenen de vragen op onderwerp.

Meteen gelegenheid om met de buurvrouw bij te praten.

Rik en Kees in overleg over het vervolg van de avond.

Bewoner: Als ik moet verhuizen, moet ik zeer waarschijnlijk meer gaan betalen en dat kan ik niet opbrengen of ik moet naar Zuid verhuizen en daar wil ik niet wonen.

Paul liet weten dat een duurdere woning doorgaans ook een betere woning is; alle waar is naar zijn geld. En dat de bewoner huurtoeslag krijgt. Of dat het probleem van deze bewoner oplost, blijft de vraag.


Hoewel een nog 'ver van je bed show' werd gesproken over het sociaal plan. Waar heb je recht op als je moet verhuizen? Je krijgt urgentie als 'sloopkandidaat' en een vergoeding (nu circa € 5.200; dat wordt jaarlijks geïndexeerd). Bij verhuizen buiten de stad heb je geen urgentie; daar gelden andere regels waar Vestia geen invloed op heeft.
De opkomst was overigens niet erg groot. Zo'n 40 huurders lieten zich zien.

Ook kwam de vraag hoe Vestia de leegstand aan zou pakken. Daarop werd geantwoord dat zij de woningen tot vlak voor de sloop - al was het met zogenaamde om-niet-contracten - bewoond zouden houden.

Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen:

Recente berichten