zondag 16 januari 2011

Nieuwjaarsbijeenkomst in Diergaarde Blijdorp

Gisteren waren alle bewoners van de Deelgemeente Noord van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in Diergaarde Blijdorp. Had je als bewoners of relatie van de deelgemeente nog geen toegangsbewijs gehad, dan kon je vooraf voor het symbolische bedrag van 1 euro een kaartje kopen.
De bijeenkomst werd gehouden in de Terraszaal en die bleek uiteindelijk maar net groot genoeg om alle belangstellenden te herbergen. Voor iedereen was er een gratis consumptie.

Onder het motto 'Het Bruisend Begin van 2011'.
Met vrolijke muziek van UKe box.

De beste wensen doen en gezellig bijkletsen.
Uiteindelijk kwamen zo'n 250 bewoners elkaar het beste wensen en luisteren naar de nieuwjaarsspeeches.
Harlow Brammerloo, voorzitter van de deelgemeente, begon zijn speech met het aanhalen van een krantenartikel waarin stond dat deze nieuwjaarsreceptie de duurste van heel Rotterdam zou zijn. En dat in een tijd waarin het woord bezuiniging centraal staat.
Brammerlo was er duidelijk over: we hebben er bewust voor gekozen iets meer voor onze bewoners te organiseren dan alleen deze receptie. We hebben alle bewoners zo de gelegenheid gegeven voor een minimaal bedrag de diergaarde te bezoeken. Om op die manier ook onze steun aan de diergaarde te betuigen die vanwege de komende bezuinigingen een lastige periode tegemoet gaat.


Hij blikte terug op 2010. Op de verkiezingen en het nieuwe bestuur waarin drie partijen vertegenwoordigd zijn. Op het gereedkomen van de Randstadrail en de parkeergarage aan het Insulindeplein en de herinrichting van dat plein. Op de ideeën die er zijn om de deelgemeentes op te heffen.


2011 zal vanwege de bezuinigingen een roerig jaar worden. Brammerlo gaf aan dat het bestuur er inventief mee om zal gaan, niet met de botte bijl en niet overhaast. Wat willen we bereiken moet centraal staan.
Wat betreft de plannen in het komende jaar haalde hij de voortgang aan van het singelplan, de aanpak van de buitenruimte rond het Centraal Station en het oplossen van de financiële problemen van Diergaarde Blijdorp.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb bedankte dat hij al voor de derde keer was uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en hij maakt daar graag een traditie van. Als terugblik op 2010 vertelde hij over een aantal bezoeken aan onder meer Shanghai en Brazilië. Bezoeken om Rotterdam als havenstad (blijvend) te promoten. Hij merkte daar dat de Rotterdamse een icoon is in de wereld. Maar dat er wel voor de business van de haven geknokt moet worden: we moeten ons blijven meten met Shanghai en Brazilië!

Wat betreft de stad zelf gaat B & W onderzoeken welke deelthema's op het terrein van stabiliteit en veiligheid aangepakt moeten worden: welke vindt u het belangrijkst?

Hij meldde dat de stad € 250 miljoen moet bezuinigen. Een grote opgave maar hij waarschuwde voor doemdenken. Hij realiseert zich dat het ook voor bewoners met een kleine portemonnee consequenties zal hebben. Maar rijkdom en armoede zijn ook relatieve begrippen: met € 250 miljoen minder komt de stad uit op het hetzelfde bedrag dat uitgegeven kon worden in 2005.
Rijkdom zit in de mensen, zit in uw hoofd. Investeer in jezelf. Wij helpen daar als stad bij: solidariteit is uitgevonden in Rotterdam.
Toen was het weer tijd voor een drankje.
Jan Bekkering maakte van de gelegenheid gebruik om de bestuurders en medewerkers aan het filmproject 'In het kader van Bergpolder Krachtwijk' een DVD van de film aan te bieden.

En trad UKe box weer op.
Dat je zoveel geluid uit een cement ton kunt halen.
De muziek zette aan tot dansen.

Geen opmerkingen:

Recente berichten