vrijdag 13 april 2012

Herontwikkeling Bergpolder Zuid: sloop en nieuwbouw Spoordriehoek

Al een tijd niets meer gehoord op dit weblog over BP3738 ofwel de herontwikkeling van Bergpolder Zuid. Dus de hoogste tijd voor een update en meteen een uitnodiging voor een informatie- en participatiebijeenkomst a.s. maandagavond.

In een brief aan de bewoners van de wijk laat de Deelgemeente Noord weten dat het zg. Masterplan in november 2011 is goedgekeurd door burgemeester en wethouders. Nu kan concreet aan de deelplannen worden gewerkt.

Het eerste deelplan is de sloop van de Spoordriehoek, waar de Spoorpunt (foto boven en beneden) deel van uitmaakt. Daar is nieuwbouw gepland (klik hier om daar meer over te lezen).

A.s. maandag kun je van 19.30 tot 21.00 uur in het kantoor van de deelgemeente aan het Eudokiaplein meedenken en -praten over dat plan. De bijeenkomst begint met een presentatie van de concept randvoorwaarden door een stedenbouwkundige van de dienst Stadsontwikkeling.
En misschien ben je ook wel nieuwsgierig naar de verdere realisatie, want Vestia - de corporatie die hier de sloop- en nieuwbouw voor zijn rekening zou nemen - verkeert vanwege financiële perikelen in roerig water.

Ik weet niet of er al een concrete sloopdatum bekend is. In het algemeen duurt het nog wel een aantal jaren voor dat daadwerkelijk gebeurt. Het zou jammer zijn als de 'volière' al zo snel zou verdwijnen. Daarbij doet een (jarenlang) kale, onbebouwde plek aan het nieuw ingerichte Insulindeplein alleen maar afbreuk aan het zicht en woongenot.

Het toekomstbeeld van de Spoordriehoek?

A.s. maandag kun je voor de laatste maal meedenken over randvoorwaarden als de architectuur, bebouwingshoogte (zoals al eerder bleek een heet hangijzer in de wijk), rooilijnen en andere zaken.

Artists impression: © Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs
In de brief aan de bewoners maakt de deelgemeente ook melding van de nieuwe inrichting van het Eudokiaplein. Augustus vorig jaar stond enige dagen een stand op het plein, waar je terecht kon om jouw mening over de verschillende plannen door te geven (1e foto, foto boven en foto's hieronder).
Daarvoor wordt nog een andere bijeenkomst georganiseerd op 24 april.
De deelgemeente maakt melding van de sloop van de (PWS-) woonblokken aan de Bergselaan. En dat die in ieder geval niet worden gesloopt vóór 2016. De vraag is of in deze markt - ook hier zijn koopwoningen gepland - en met de huidige financiële situatie van Vestia, dat realistisch is.
Of de bewoners die tegen de sloop van hun woningen hebben geageerd nog een reactie van B&W en/of de deelgemeente hebben gehad, is mij niet bekend. Lees hier meer over dat protest.

Het opknappen van woningen op de hoek Vlaggemanstraat/ Insulindestraat is ook een voornemen in het Masterplan. Vestia onderzoekt de technische staat van de panden.
Het terrein waar de 'Energiehof' zou kunnen komen. Er is een bijeenkomst geweest waar samen met de bewoners is gesproken over hoe het terrein groener gemaakt kan worden. Het project staat of valt wel met de medewerking van KPN en Eneco/Stedin, de eigenaren van de terreinen.
De KPN doet al onbewust aan groen: op hun terrein staat een prachtige, grote populier.


Ten slotte maakt de deelgemeente melding van een 'community center', een multifunctioneel centrum voor de wijk. Dat zou kunnen verrijzen op de plaats waar nu de kerk staat.
Meepraten over de Spoordriehoek? Maandag kan het nog.

Geen opmerkingen:

Recente berichten