zaterdag 3 december 2011

Protest tegen sloop PWS-blokken

Vorige week zaterdag hielden bewoners van de PWS-blokken, een tweetal woonblokken aan de Bergselaan, een protestdemonstratie tegen de voorgenomen sloop. De sloop maakt deel uit van het Masterplan Bergpolder-Zuid. Lees hier meer over dit plan.

Hier kun je zien wat woningcorporatie Vestia zou willen neerzetten op de plaats van de PWS-blokken. Mooie woningen voor bewoners met een dikkere portemonnee. Rotterdam wil als gemeente juist ook wat rijkere bewoners aantrekken; daarvoor is dan een meer gedifferentieerd woningaanbod nodig. Of dat dat op deze plek gecreëerd moet worden is natuurlijk de vraag. Vestia wil namelijk ook bij de 'Spoordriehoek' koopwoningen in het duurdere segment gaan bouwen.

De zittende bewoners zien dat met lede ogen aan. Zij wonen voor een relatief lage huur; sommige bewoners geven aan zich geen hogere huur te kunnen veroorloven en zijn blij dat ze hier kunnen wonen. Lees hier meer over de achtergronden en over de opgerichte bewonerscommissie.

Om de eventuele regen voor te zijn, werd een partytent opgezet en werd voor soep, drank en iets te eten gezorgd.

Rien Tuk (links op de foto), coördinator van de bewonerscommissie, in gesprek met een bewoner en deelgemeenteraadslid Stefan Kroon van D66 (rechts op de foto). Hij en deelgemeenteraadslid Ina Chabot van de PvdA kwamen kijken en luisteren naar de bezwaren van de bewoners.

Rien ging langs de woningen en riep iedereen op om even langs te komen en vooral a.s. woensdag naar de commissievergadering op het stadhuis te komen. Daar werd het Masterplan besproken.

Steeldrumband Alice zorgden met hun tromgeroffel voor extra muzikale ondersteuning: de bewoners werden in ieder geval even goed wakker geschud.

Ook op de binnenterreinen maakte Rien duidelijk hoe belangrijk het was op woensdag te protesteren tegen de sloop.

Jammer dat veel bewoners niet kwamen opdagen, want het verzet is wel veel breder. Er is namelijk door de bewonerscommissie een enquête gehouden, waaruit onder meer blijkt dat 75% van de bewoners tegen sloop is en niet wil verhuizen. Aan de enquête hebben inmiddels 100 van de 155 huishoudens mee gedaan. Een mooie score!

De groep bewoners wordt naast de Bewonersorganisatie Bergpolder ondersteund door RiA: Rotterdammers in Actie. RiA bestaat uit een groep vrijwilligers (foto boven) die zich inzetten voor betaalbare huisvesting. Lees hier op de website van RiA over de PWS-blokken.

Nog een paar zaken die uit de (tussenstand van de) enquête bleken:
  • Een forse meerderheid van de huurders geeft aan hogere woonlasten nauwelijks tot gewoon niet te kunnen betalen.
  • Een ruime meerderheid is en blijft voor huurwoningen op deze locatie.
  • 75% van de huurders vinden negatieve uitspraken in het Masterplan over de straten en omgeving van de PWS-blokken overdreven.
  • De directe woonomgeving wordt zeer gewaardeerd: Bergpolder, Blijdorp en Liskwartier staan in de top drie van favoriete woonlocaties.
Leden van de bewonerscommissie (foto boven en onder) verleenden hand- en spandiensten en maakten duidelijk waarom de PWS-blokken niet gesloopt moeten worden.

Het was koud dus de (lekkere) soep werd zeer gewaardeerd.

Van de bewonerscommissie vernam ik dat op de vergadering van de Commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte de tribune aardig vol zat met protesterende bewoners. Inclusief protestaffiches, die na een oproep van de voorzitter weer werden opgeborgen. Rien Tuk heeft vervolgens toegelicht waarom de bewoners tegen de sloopplannen zijn.

De politieke partijen waren wel te spreken over het Masterplan, maar gaven na de lobby van de bewoners Vestia wel het signaal te zorgen voor een terugkeerregeling in de wijk.

Geen opmerkingen:

Recente berichten