dinsdag 8 maart 2011

Sloop PWS-blokken: een moeilijke keuzeOp 18 januari liet Vestia de bewoners van de PWS-blokken weten dat zij van plan zijn de woonblokken in 2016 te gaan slopen. Vorig jaar informeerde de woningcorporatie de bewoners daar al over (zie hier).


Toen waren de plannen wat onzeker, nu zijn die concreter. Het afgelopen jaar zijn de plannen verder uitgewerkt in het 'Masterplan Bergpolder Zuid' en is daar met bewoners en belanghebbenden in de bredere context van dat masterplan over gesproken tijdens de informatiebijeenkomst in februari, bij de weken van het debat in juni en oktober en op de spiegelavond in september.

Vestia wil door het slopen van de PWS-blokken en bouwen van koopwoningen bewoners van Bergpolder meer variatie aanbieden. Nu verhuizen bijvoorbeeld studenten die gaan werken of bewoners die een kind krijgen vaak buiten de wijk, omdat grotere woningen of woningen met een tuin in de wijk niet te vinden zijn. Nieuwbouw koopwoningen zou mensen met een middeninkomen binnen de wijk houden. Dat zou weer leiden tot opwaardering van de buurt (zogenaamde gentrificatie).

Bekende voorbeelden van gentrificatie zijn de Jordaan in Amsterdam en Notting Hill en de Docklands in Londen. Of Bergpolder zo'n hippe wijk zal worden, valt te betwijfelen. Door de opwaardering zou ook de sociale cohesie verbeteren: het gebrek daaraan is één van de redenen waarom Bergpolder destijds tot Vogelaar/krachtwijk is benoemd. En die benoeming vormde juist de aanleiding voor Vestia om hier te investeren. Overigens is er veel discussie over het effect van gentrificatie: alleen investeren in stenen leidt niet automatisch tot cohesie.

Vestia heeft ook een aantal zakelijke redenen om in 2016 te slopen. De investeringen in bouw en onderhoud van de blokken zijn in dat jaar afgeschreven. Daarnaast voldoen de woningen in hun ogen niet meer aan deze tijd. Door de beperkte grootte, het gebrek aan een lift en met name de gehorigheid verwacht de corporatie dat het in de toekomst steeds moeilijker zal worden de woningen verhuurd te krijgen.
Het percentage leegkomende woningen (mutatiegraad) varieerde van 14,8% in 2008, naar 5,2% in 2009 en weer omhoog naar 9% in 2010. Geen zorgwekkende percentages, maar het is natuurlijk de vraag hoe zich dat de komende jaren ontwikkelt.

De leegstaande woning die ik kon fotograferen, laat zien dat de badkamer en keuken verouderd zijn. De kamergrootte van deze driekamer woning is ook niet meer van deze tijd. Daar staat een relatief lage gemiddelde huur tegenover van € 305. En dan woon je in een prettige wijk, heb je wat groen in de directe omgeving en zit je dicht bij het centrum. Veel mensen zullen er voor tekenen.

En dan zijn we weer terug bij de andere reden tot sloop: dat zijn dan niet de bewoners die Vestia, de deelgemeente en de stad binnen willen halen in de wijk. Rotterdam is de laatste tientallen jaren 'verarmd'. Mensen met een midden en hoger inkomen zijn naar de randgemeenten verhuisd en de stad wil die graag terughalen. Ook daar is wat voor te zeggen.
'Ouwe zooi' of niet: ik ben wel gecharmeerd van het trappenhuis. Maar uit ervaring weet ik dat het geen pretje is met volle boodschappentassen naar de 3e etage te lopen. Zou het jongeren met een kleine portemonnee in de toekomst weerhouden zo'n woning te huren?
De binnentuin die alleen via de bergingen te bereiken is, oogt troosteloos maar het is dan ook nog winter. Er zou niet veel gebruik van de tuin worden gemaakt. Een ervaring die ik overigens met het merendeel van de buitenruimte in Bergpolder en andere wijken heb.

De nieuwbouw koopwoningen zullen in ieder geval aan de kant van de Bergselaan een mooi uitzicht houden.

De buizen tonen aan dat ook later nog is geïnvesteerd: in mechanische ventilatie
De gevel kan wel een opknapbeurt gebruiken. Dat zal er waarschijnlijk niet meer van komen.


Vestia wilde - uiteraard - eerst de bewoners zelf op de hoogte stellen van de sloopplannen. Naar aanleiding van de bewonersavond in januari is een bewonerscommissie opgericht. Deze commissie is inmiddels al een aantal keren bij elkaar geweest.


Eén van de agendapunten op de vergadering van 16 februari was een korte terugblik op de bewonersavond van 18 januari.
De bewoners lieten weten dat ze de directeur van Vestia niet meelevend vonden. Zijn verhaal sloot niet aan bij hun beleving. 'Wat moeten we met informatie over mooie maar dure koopwoningen die wij toch niet kunnen betalen?' Ze voelden zich tweederangsburgers. 'Er worden alleen koopwoningen voor teruggebouwd; voor het terugbouwen van huurwoningen zou wel draagvlak zijn.'

Rik Tompot (foto boven), consulent leefbaarheid van Vestia en die avond voor het laatst aanwezig.
Alle commissieleden vroegen zich af waarom zo weinig bewoners aanwezig waren. Teveel 'ver van mijn bed show'? 'Was het nodig zo lang van tevoren onzekerheid te creëren?' Rik Tompot liet weten dat Vestia niet anders kon, omdat de PWS-blokken onderdeel zijn van het masterplan. De bewoners moesten als eersten geïnformeerd worden.

Een ander agendapunt: het sociaal statuut. Dat is voor de bewoners zeer belangrijk: daarin worden rechten en plichten van bewoners en Vestia vermeld. Zoals bijvoorbeeld de hoogte van de verhuiskostenvergoeding. Het bedrag dat daarvoor genoemd werd, vonden de bewoners te laag. Het werd gezien als het minimum dat betaald zou moeten worden. Het werd onredelijk gevonden dat mensen die er net wonen net zoveel krijgen als bewoners die er al tientallen jaren wonen. Rik Tompot liet weten dat Vestia er samen met de bewoners uit wil komen.
'Als de stad wijken wil opwaarderen, waar blijven dan de bewoners met een laag inkomen? Dan moet je ook in wijken als Hillegersberg en Kralingen bouwen voor mensen met een laag inkomen.'
Bewoners van de PWS-blokken kunnen met vragen over het verdere verloop of vragen aan de bewonerscommissie terecht bij Wouter van Welzen (foto boven) van Bewonersorganisatie Bergpolder en bij Iris Aalbers, consulent leefbaarheid van Vestia.
Last but not least: het kan zijn dat de sloop in 2016 wordt afgeblazen! Mocht de markt voor grote eengezinswoningen rond 2016 niet goed zijn, dan bekijkt Vestia opnieuw wat er met de PWS-blokken moet gaan gebeuren.

Van Robert (foto boven) die ook actief is in de klankbordgroep, mag de sloop zo van tafel. Hij wil er graag blijven wonen.

Vestia heeft de bewoners de toezegging gedaan de woonblokken niet te laten verpauperen en snel en adequaat te reageren op allerlei problemen, juist nu de komende jaren geen groot onderhoud meer wordt gedaan. Aan één van de punten van de actielijst van de bewonerscommissie is in ieder geval gewerkt: er zijn stootborden op de portiekdeuren geplaatst en ze worden geschilderd.


Doet Vestia in 2016 definitief het licht uit? Het is moeilijk kiezen.

1 opmerking:

Oene zei

Zeker niet slopen! Werkelijk bijzonder dat de gebouwen zo'n prachtige art deco architectuur hebben. Er komt niks moois voor in de plek. Deze gebouwen hebben geschiedenis en zijn structureel uitzonderlijk degelijk. Een relatief simpele opknapbeurt kan weer nieuwe mensen aantrekken en een historisch pittoresk stadsaanzixht behouden. Wooningbouwcorporaties zien maar wat graag de sloopkogel in actie en geven niks om architectuur of geschiedenis. De sfeer van deze gebouwen is uniek, ik ken als student bouwkunde zat jonge mensen die graag in kleine flats trekken en leven in de buurt brengen. Investeer in de toekomst en red deze prachtige gebouwen van de sloop! Er word al zoveel bijzonders vernield.

Recente berichten