zondag 10 oktober 2010

BP3738: week van het debat deel 2

A.s. dinsdag en woensdag 12 en 13 oktober wordt over de ontwikkeling van Bergpolder Zuid opnieuw een 'week van het debat' georganiseerd door Deelgemeente Noord en Vestia. Na de eerste week van het debat en de spiegelavond zijn alle opmerkingen, plannen en ideeën samengevat in één scenario. De plannen worden steeds concreter.

Op de spiegelavond in september kwamen zo’n 45 bewoners en belangstellenden af. Deels vertrouwde, deels nieuwe gezichten.

De avond werd gehouden in sociaal cultureel centrum Iskender Pasa.

Toby Frielink vertelde over het scenario. Anders dan verwacht, was het er nog maar één. Dat was op zich jammer, omdat ook de andere scenario’s – hoe weinig realistisch twee ook waren - juist duidelijk maken waarom het gekozen scenario relevanter is.

Aan de andere kant was het ook wel begrijpelijk. Het is ondoenlijk om op één avond vier scenario’s uit te leggen en daar dan ook nog over te discussiëren. Voor diegenen die ook die andere scenario’s nog eens willen zien: neem contact op met de klankbordgroep (via Bewonersorganisatie Bergpolder).


Niet iedereen had erop gerekend dat je in dit centrum geen schoenen aan mag hebben. Gelukkig was het warm genoeg om geen koude voeten te krijgen.


Zoals alle bijeenkomsten: intensieve discussies.


En ook op de spiegelavond werden weer allerlei relevante zaken genoteerd. Het scenario wordt fijngeslepen.








Kees Kranenburg lichtte toe waar we nu precies 'in het proces zitten'. Nog even geduld, we komen er wel.

Door de deelgemeente en Vestia is een nieuwskrant verspreid met een terugblik op de spiegelavond. Daarin kun je ook lezen over hoe het hele inspraakproces tot het masterplan leidt en wat daar dan weer mee wordt gedaan. Heb je die niet ontvangen, dan kun je hem digitaal opvragen.
In de komende week van het debat wordt het zoals al gezegd concreter. Op de spiegelavond werd het scenario voor Bergpolder
Zuid ‘open podium’ genoemd, waarin ‘rust en reuring’ centraal
staan. A.s. dinsdag en woensdag zal Bernadette Janssen van BVR
(hier op foto's bij een presentatie voor de klankbordgroep) daar
dieper op ingaan.


Wat te doen met het Spoorpunt?

Wat met de PWS-blokken? Slopen? In stand houden?

En de leegstaande kerk en de Imeldaschool? Hier een multifunctioneel centrum voor in de plaats bouwen?


Moet het leuke Telecom-museum weg en wat is er mogelijk met het Eneco-terrein?


Allemaal vragen waar je ook als bewoner of belanghebbende je gedachten over zult hebben. Kom die delen op de week van het debat! De avonden (die qua inhoud identiek zijn) worden gehouden op het kantoor van de deelgemeente aan het Eudokiaplein. Inloop vanaf 19.30 en de avond loopt tot 22.00 uur.
Vandaag nog werd bij de officiële opening van het Insulindeplein geflyerd door medewerksters van Vestia om naar de week van het debat te komen.

Geen opmerkingen:

Recente berichten