dinsdag 23 februari 2010

Herontwikkeling Bergwegkwartier: inloopbijeenkomst

Op 17 februari werd door woningcorporatie Vestia en Deelgemeente Noord een inloopbijeenkomst gehouden over het Bergwegkwartier: de wijk die wordt begrensd door de Bergweg, Schieweg, Bergselaan en - even buiten de grenzen van Bergpolder - de Bergsingel.
Een bijeenkomst voor bewoners die willen meebeslissen over wat er met hun wijk gaat gebeuren.

Ahmed Harika, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, economie en participatie, heette iedereen welkom en vertelde hoe het dagelijks bestuur van de deelgemeente denkt over de herontwikkeling: 'de participatie van de bewoners is van het allergrootste belang. Zonder participatie wordt er niets ontwikkeld'. De deelgemeente wil geen toestanden krijgen zoals in Nieuw-Crooswijk, waar bewoners zich jarenlang hebben verzet tegen de plannen van wat toen nog het WBR heette.

Paul Duyts, bedrijfsdirecteur van Vestia Rotterdam Noord, kreeg daarna het woord. Hij vertelde over de miljoenen die Vestia in het Bergwegkwartier wil investeren. Over grotere woningen en meer woningen voor gezinnen. Over een multifunctionele accommodatie, brede school, culturele voorzieningen en veel groen.

Het minder eenzijdig maken van het woningaanbod is een streven dat Rotterdam al jaren heeft. Daarbij valt vaak de term wooncarrière: je zou als Rotterdammer binnen je wijk (of in ieder geval binnen de stad) moeten kunnen verhuizen naar een ander type woning. Dat is in Bergpolder lastig, omdat het woningaanbod daar nogal uniform is. Je start bijvoorbeeld als alleenstaande student en gaat na een paar jaar samenwonen. Daarvoor is aanbod genoeg in de wijk; er wonen niet voor niets relatief veel studenten. Het wordt vervolgens huisje, boompje, beestje en je wilt kinderen en een eengezinswoning met tuin. Dat wordt erg lastig vinden in Bergpolder. Daardoor verhuizen veel bewoners naar een andere wijk en vaak buiten de grenzen van Rotterdam.
Paul Duyts stelde Kees Kranenburg voor. Hij gaat het hele participatieproces organiseren. Dus bij hem moet je zijn met vragen en opmerkingen.

Aan drie tafels konden vragen gesteld worden, werd gediscussieerd en werden opmerkingen over de wijk geïnventariseerd.

Dat er wat met Bergpolder-Zuid moet gebeuren, zal niemand verbazen. Wandel er rond en je ziet veel panden die een opknapbeurt hard nodig hebben.
Mirjam de Nachtegaal zet zich daar al een tijd voor in. Klik hier voor meer informatie. Ook de deelgemeente ondersteunt dat door VvE's te activeren en te adviseren (klik hier voor informatie).

Typisch geval van verzakking. De vraag is of het financieel haalbaar is om de fundering aan te passen of te vervangen.

Die vraag kun je ook stellen over het 'spoorpunt'. Is het financieel haalbaar het pand aan te passen aan de (woon)wensen van de huidige tijd? Het schijnt genomineerd te zijn voor sloop. Dat zou jammer zijn, want in die vorm en op die plaats is het een bijzonder gebouw.

Hoewel een behoorlijk aantal panden in Bergpolder-Zuid er wat armoedig uit zien, zijn het vaak wel aparte woningen met bijzondere details.

De Bergpolderstraat: geen 'knappertje'. Het zou me niet verbazen als die woningen gesloopt gaan worden. Aan de andere kant is het voor de stad wel belangrijk dat er ook woningen blijven in wat het 'goedkope segment' heet.

Het zou mooi zijn als de informatie op deze affiches ook op de website van Vestia zou komen te staan.

De (voorlopige?) planning van het project.
De Bewonersorganisatie Bergpolder had vragen voor deelgemeente en Vestia op papier gezet. Is dat masterplan er nu wel of niet?

Vestia: 'Kloppende ader van de wijk is de Hofbogen met zijn aanlokkelijke aanbod van aparte winkeltjes, ateliers en bovenop een groen park. Binnen tien jaar is het Bergwegkwartier veranderd in een stoer gebied dat ook interessant is voor gezinnen. Al met al heeft de wijk enorme potentie om te versterken en ook nieuwe doelgroepen binnen haar grenzen te verwelkomen.'
Hopen dat dit niet voor het participatieproces geldt.
Meepraten en -beslissen. Het is jouw wijk. De emoties zullen best nog een keer oplopen.
Vestia: 'Input bewoners hoog op agenda. Op 26 januari is het ambitiedocument Bergwegkwartier gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad was erg positief! Daarom gaat er nu gewerkt worden aan een masterplan en een stedenbouwkundig ontwerp. Gedurende het hele proces staat de input van bewoners hoog op de agenda. In een participatieproces worden de bewoners tijdig geraadpleegd en nauw betrokken. De exacte invulling van de herstructurering is nog niet te geven.'
Wendelien Lans (rechts op de foto), voorzitter van de Vrienden van de Hofbogen, maakte uitgebreid aantekeningen. Niet zo vreemd want de Hofbogen is een belangrijk monument in de wijk en maakt integraal deel uit van de plannen van Vestia. De corporatie is mede-eigenaar van het pand (klik hier voor informatie over de Hofbogen).
Vragen en opmerkingen voor de organisatoren.


Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen:

Recente berichten