donderdag 26 mei 2011

BP3738: uitnodiging slotdebat

Het is al meer dan een half jaar geleden dat de Week van het Debat deel 2 werd gehouden over de herontwikkeling van Bergpolder Zuid/het Bergwegkwartier. Maar nu komt dan toch het slotdebat met de eindpresentatie: het Masterplan 2011.

A.s. dinsdag 31 mei start het slotdebat om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) en op maandag 6 juni is een tweede slotdebat. Die start in de avond om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Ze worden gehouden in het kantoor van de deelgemeente aan het Eudokiaplein.

Beide slotdebatten zijn gelijk van opzet, dus u kunt kiezen zonder iets te missen. Of u moet zoveel vragen en opmerkingen hebben, dat u het de moeite waard vindt twee keer te komen.
Het is namelijk best een uitgebreid en ingewikkeld verhaal.

Bewoners van Bergpolder en een deel van het Liskwartier hebben vorige week een uitnodigingsbrief in de bus gehad. Er is deze week ook weer een informatiekrant bezorgd. Daarin staat een samenvatting van het Masterplan. Die kunt u hier terug vinden (klik daar op de link 'vierde informatiekrant BP3738').
Voor de fanatiekelingen onder u: u kunt ook het hele Masterplan opvragen als PDF. Een boekwerk van 166 pagina's. Het plan is nog niet echt af. Er staan nog schoonheidsfoutjes in en het voorwoord ontbreekt. Slordig, want Vestia, Deelgemeente Noord en andere partijen hebben tenslotte wel even de tijd gehad om tot deze definitieve versie te komen.

Klik hier om de PDF te downloaden. Klik vervolgens op download anyway (anders gebeurt er niets). Niet gelukt? Stuur mij dan een mailtje - mick@nieuwewendingproducties.nl - en ik zorg ervoor dat u het Masterplan als PDF via wetransfer.com in huis krijgt (gratis en een kind kan de was doen).

U vraagt zich af of het zin heeft om naar het slotdebat te komen? Tenslotte is dit het definitieve plan, dus wat valt er te debatteren? Als u heeft deelgenomen aan de twee Weken van het Debat en andere bijeenkomsten, wilt u vast weten wat ze met uw commentaar hebben gedaan en wat de uitkomst van dit participatieproces is. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor u als bewoner?

'Reuring' op het Eudokiaplein.

Er zal een presentatie worden gegeven, waarbij na een korte samenvatting en terugblik (over 'rust en reuring', ambities met het Energiehof, Eudokiaplein, Insulindestraat en nog een aantal locaties) vooral de sloop/nieuwbouw van de Spoordriehoek en de PWS-blokken wordt gepresenteerd.
Ambitie: hier zou het Energiehof moeten komen.
Ambitie: 'community center' en groene zone in respectievelijk rondom de kerk.
Ambitie: het opknappen/aanpassen van panden aan de Voorburgstraat.
Vreemd genoeg maken de Hofbogen geen deel uit van het Masterplan. Gedachte daarbij is dat dit project van zichzelf al moeilijk genoeg is. Maar het vormt aan de andere kant wel een integraal deel van de sloop/nieuwbouw van de Spoordriehoek: als er niets met de (bovenkant van de) Hofbogen gebeurt, zal de betonnen kolos verkoop van nieuw te bouwen woningen in de weg staan. Komt er een groene wandelpromenade, dan worden het qua ligging unieke - en daardoor zeer aantrekkelijke - woningen.

In het slotdebat krijgt u artist impressions te zien van wat nu de Spoordriehoek en de PWS-blokken zijn. Maar ook van het nieuwe Eudokiaplein en het Energiehof.
Artist impression PWS-blokken: zo kan het er na de voorgenomen sloop in 2016 uit gaan zien. Koopwoningen met tuin, gericht op gezinnen, om een 'wooncarrière' binnen de wijk mogelijk te maken.

De PWS-blokken nu.

De Spoordriehoek, van het Spoorpunt tot 'Eef en Huub' nu. Afgezien van cultureel centrum Iskender Pasa worden de panden gesloopt.
Het toekomstbeeld van de Spoordriehoek gezien vanuit de Hofbogen.

Ook bij het slotdebat kunt u in het tweede deel van de bijeenkomst laten weten wat u er van vindt. Dat commentaar wordt gebundeld en gaat als bijlage mee met het plan. Uw laatste kans dus!

Artists impressions: © Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs

Geen opmerkingen:

Recente berichten