vrijdag 9 juli 2010

Week van het Debat: geen kwantiteit maar kwaliteit

Op 28, 29 en 30 juni zijn drie avonden georganiseerd onder de naam 'Week van het Debat'. Op die avonden konden bewoners en andere belanghebbenden hun zegje doen over de ontwikkeling van Bergpolder-Zuid. Klik hier voor het bericht van 22 juni daarover.

De opzet van de avonden was identiek, zodat bewoners die op de ene avond verhinderd waren, mogelijk op een andere wel konden komen. Het heeft helaas niet tot een grote opkomst geleid. Maandag 15, dinsdag 12 en woensdag 19 bezoekers (en daar waren dan nog een paar doublures bij). Teleurstellend? Ja, want als je zoveel moeite doet om honderden bewoners en belanghebbenden te benaderen, verwacht je toch meer toeloop. Maar het had ook z'n voordelen, zoals Marjolein van Doorn (medewerker communicatie van de deelgemeente) zei: door het kleine aantal deelnemers was er veel kwaliteit.

Toby Frielink van adviesbureau Vannimwegen leidde de avonden.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit was niet bedoeld als goedmakertje en Marjolein (op de foto rechtsboven) had een punt. Er waren drie 'stamtafels' met als thema's: wonen & leven, identiteit & beelden en ondernemen & voorzieningen. Deelnemers konden zelf kiezen aan welke thema's ze wilden meedoen. Na de pauze konden ze dan switchen naar een ander thema. Doordat de groep ook nog eens opgedeeld werd door die drie thema's, was er voor iedereen tijd om zijn/haar zegje te doen en werd er aardig gediscussieerd. En veel toegelicht, want de één was duidelijk beter geïnformeerd over de wijk dan de ander. Resultaat: veel inbreng en veel kwaliteit.
De stippenkaart: waar wonen of werken de deelnemers?

Het begon met een kort rondje voorstellen: wie ben je en waar woon je. Niet zozeer om te registreren, maar om te weten in welk kader opmerkingen en adviezen geplaatst konden worden.

Bij ondernemen & voorzieningen waren er veel vragen over de Hofbogen en het Spoorpunt. Over de Hofbogen was wel een grote gemene deler te horen: belangrijk voor de wijk, niet slopen (dat mag toch al niet als monument), doe iets bijzonders met het dak, horeca is leuk (de herrie werd niet als probleem gezien) en bijzondere winkeltjes erin. Een bioscoop in Station Bergweg: goed idee. Hoewel: een bewoner gaf aan daar helemaal geen behoefte aan te hebben. Hij vindt zijn breedbeeld-tv van 1,5 meter groot genoeg.

Aziem Jarmohamed, directeur van de Imeldaschool (links op de foto) zou graag een boog open maken als speelterrein voor de school. Daaraan is nu een groot gebrek. Het Insulindeplein is daar niet geschikt voor; er is daar bewust niet gekozen voor een voetbaldveldje.
Rechts op de foto Revelino Heskes, de man achter de Noorder Bioscoop (klik hier voor meer informatie daarover): een uitgesproken voorstander van een bioscoop.

Gerdien Leguijt, medewerker communicatie van Vestia, leidde deze stamtafel.

Bij wonen & leven kwam de Hofbogen ook aan de orde en werd aanvullend een eetcafé en een kunstgalerie in en op de bogen genoemd. Het zou ook aantrekkelijk voor mensen buiten de wijk moeten zijn. De deelnemers vinden Bergpolder een fijne, drukke en gemêleerde wijk (voor de duidelijkheid: toen ik meeluisterde was dit een andere groep deelnemers dan die van ondernemen & voorzieningen).

Wat als een gemis werd gezien, waren voorzieningen waar bewoners elkaar konden ontmoeten. Een bewoner vond het buurtcentrum niet gezellig genoeg daarvoor.
Op de vraag hoe de deelnemers de veiligheid in de wijk ervaren, werd positief gereageerd. Afgezien van wat auto-inbraken in meer afgelegen - zonder doorgaand verkeer - straten, was het wel goed.

Naar aanleiding daarvan werd gesproken over autoluw maken van bepaalde straten. Een aantal straatjes zou geen functie hebben als doorgangsroute maar alleen dienen als parkeerplaats. Door het autoluw maken, zou er door de kinderen van de Imeldaschool makkelijker buiten gespeeld kunnen worden.

Maar haal je de dynamiek zo niet teveel uit de wijk? Bereikbaarheid met de auto - bijvoorbeeld voor winkeltjes in de Hofbogen - blijkt vaak essentieel. Vrijwel alle deelnemers vonden drukte geen probleem; dat hoort er gewoon bij. Dynamiek vonden ze broodnodig voor de stad.

En als er minder parkeerplaatsen zouden komen, kun je je auto alleen in parkeergarages kwijt. Een plaats in de parkeergarage van de Albert Heijn kost € 75 per maand, voor de parkeergarage op het Insulindeplein werd een bedrag genoemd van € 60. Veel bewoners vonden dat te duur.


Ook wijkregisseur Jacco Bakker leidde een stamtafel.

De avonden werden gehouden in het voormalige Station Bergweg. Passend bij het onderwerp, maar minder geschikt voor discussie-avonden als deze: de akoestiek is er ronduit beroerd. Tijdens de pauze werd buiten koelte gezocht.

Het thema identiteit & beelden sprak - in ieder geval op maandag en woensdag - het minst aan. Misschien was niet helemaal duidelijk wat ermee werd bedoeld. Dat was jammer, want waar het bij de andere stamtafels alle kanten kon uitgaan (vaak dezelfde onderwerpen), werden hier meningen aan de hand van stellingen geïnventariseerd. Bergpolder voor ouderen of jongeren? Hoogbouw of laagbouw? Schoon of vies? Saamhorigheid of eenzaamheid?
Duidelijk werd dat er geen eenduidig beeld van de wijk is en dat de wijk potentie heeft.

Links op de foto stamtafelleider Gerard Brakkee van adviesbureau Vannimwegen en rechtsachter Rik Tompot, consulent leefbaarheid van Vestia.


Daarna werden foto's van de wijk neergelegd en werd de deelnemers individueel gevraagd de drie meest positieve en de drie meest negatieve beelden er uit te halen en toe te lichten waarom die keuze werd gemaakt.
Rechts bewoner Monique Aarts: altijd vol expressie.
Via de Nieuwskrant die binnenkort weer huis-aan-huis wordt bezorgd, word je op de hoogte gehouden van het vervolg. In ieder geval worden in september 'spiegelavonden' georganiseerd. Spiegelen om er achter te komen of de plannenmakers de opmerkingen en adviezen als resultaat van de Week van het Debat goed hebben begrepen.

Voor die avonden heb ik meteen een suggestie: maak een wandeling door de wijk met de deelnemers. Dan is in ieder geval voor iedereen duidelijk over welke straat, complex of pleintje je het hebt. Bezoek een bedrijf in de Hofbogen, toon een woning in de PWS-blokken en laat zien waarom het mogelijk gesloopt gaat worden en wandel even het Telecom-museum binnen (veel bewoners hebben er nog nooit van gehoord!). En vertel ter plaatse wat de deelnemers en de klankbordgroep voor suggesties hebben gedaan. Dat maakt het lekker concreet.
Ten slotte: ongeacht de mogelijk goede resultaten vraag ik me toch af hoe je meer bewoners en belanghebbenden naar zo'n Week van het Debat krijgt. Moet er eerst aangekondigd worden dat er een flatgebouw van 25 verdiepingen hoog op het Insulindeplein wordt gebouwd? Of dat alle bomen gerooid worden? Of dat een parkeervergunning straks € 100 per maand gaat kosten? Flauwe voorbeelden misschien, maar ik blijf de afwezigheid van de grote meerderheid opmerkelijk vinden. Ik hoor wel of je je aangesproken voelt. In ieder geval een compliment aan hen die er wel waren.

Geen opmerkingen:

Recente berichten