maandag 28 mei 2012

Eudokiaplein krijgt nieuw gezicht

Als één van de tien 'quick wins' van de herontwikkeling van Bergpolder Zuid (BP3738) is destijds de herinrichting van het Eudokiaplein opgenomen. Voor er plannen werden gemaakt, is aan de bewoners en andere belanghebbenden in 2011 gevraagd om hun mening. Klik hier voor meer informatie daarover.

In augustus werden de plannen op internet gepubliceerd en kon je daar en fysiek op een stand op het plein een keuze maken uit de ontwerpen.

Op 24 april werd het definitieve plan gepresenteerd op een informatiebijeenkomst op het kantoor van de deelgemeente.

Volgens de deelgemeente wordt het plein groener, intiemer en gezelliger.

Vóór aanvang van het officiële gedeelte werd al uitvoerig gesproken en gediscussieerd tussen bewoners, ondernemers en ambtenaren over het Eudokiaplein van nu en de toekomst. Hier van links naar rechts Giuseppe Tutone van Albert Heijn, Sjoerd Voortman van Ping Properties en bewoonster Riet Jansen.


En nog meer betrokken bewoonsters - Monique Aarts (l) en Hester van Vugt (r), tevens bestuurslid van Bewonersorganisatie Bergpolder - die je wel eerder in mijn berichten hebt gezien.

Bewoonster Marrie Bot in gesprek met Sjoerd.

Nils Berndsen, portefeuillehouder Wonen, Sport en Financiën: 'Jullie hebben aangegeven dat het plein groener moet worden. Er komen meer bomen en meer laag groen in bakken. De banken krijgen meer rugsteun en er komen meer zitplaatsen. Het schaakbord komt als tegels terug op het plein. Verder kom er een nieuwe klok. Hoe dan ook krijgt het plein straks meer sfeer.'

'Vanwege het gebruik van het plein hebben we gekozen het open karakter te behouden. Dat speelt ook aan de kant van het Bergwegstation: als daar in de toekomst horeca komt, kan een terras gemaakt worden aan die zijde van het plein.'


Het (nagenoeg) definitieve ontwerp.


Marrie: 'Komen er ook vrolijke bomen? Nu verliezen ze allemaal hun blad in de winter en het plein ziet er dan zo triest uit.' Nils laat weten dat ze alvast een mooie groenblijvende ceder hebben gereserveerd voor het plein. Verder wordt er voor laag groen gekozen dat ook vlinders aantrekt.


Nils: 'De meningen over de fontein waren verdeeld: de helft was voorstander van behoud, de andere helft wilde hem weg hebben. We hebben besloten hem wel te laten staan. Kinderen spelen graag met water en zitten vaak op de pleinmeermin. Vanwege kabels en funderingszaken blijft hij ook waar hij nu staat. Er komen overigens geen speeltoestellen op het plein. Kinderen kunnen spelen in de directe omgeving, bijvoorbeeld op het Insulindeplein.'

Ook een aantal parkeerplekken zal verdwijnen. Hoewel bewoners daarover hun zorg hebben uitgesproken, laat Nils weten dat in de parkeergarage voldoende ruimte is. En bewoners kunnen natuurlijk hun auto kwijt in de parkeergarage van het Insulindeplein. Veel bewoners klaagden ook over de winderigheid van het plein. Er is gekeken of daar wat aan gedaan kon worden, maar een onderzoek daarnaar bleek tamelijk kostbaar. Omdat de deelgemeente verder ook niets aan de omliggende panden kan veranderen, omdat ze daar geen eigenaar van is, is besloten daarvan af te zien. Nils bedankte vervolgens iedereen voor zijn of haar inbreng.


Bart Wubben, stadsarchitect van Stadsontwikkeling: 'In het ontwerp dat hier ligt, zijn nog geen fietsgleuven opgenomen. Die komen er wel. Er komen geen fietsenrekken waar fietsen aan vastgezet kunnen worden. Dit om de overlast aan fietsen die niet meer worden opgehaald tegen te gaan.'


Ik ben benieuwd hoe inventief bewoners zijn en waar ze straks wel hun fiets aan vast gaan zetten. Of je neemt hem mee naar binnen, zoals één van de bezoekers van de informatiebijeenkomst.Bart: 'Wat betreft het groen wordt goed gekeken naar de toekomst: er wordt gekozen voor bomen die lang meegaan. De huidige bomen blijven staan.'


Marrie: 'De hoek waarin de banken nu ten opzichte van elkaar staan is bijzonder en leidt tot veel sociaal contact. Kan dat niet behouden blijven?' Anne Mollema, projectleider van Gemeentewerken, laat weten dat ze het best een paar maanden kunnen uitproberen.


Sjoerd Voortman van Ping Properties werd voorgesteld. Hij was aanwezig namens de eigenaar van het winkelcentrum.

Monique stelde hem meteen de vraag of er nu ook winkels in de plint van het gebouw aan het plein komen. Hij laat weten dat dat nu nog niet het geval is. De kantoorruimtes zijn verhuurd.

Ron Oron, opzichter van Gemeentewerken, besprak de planning. Belangrijk, omdat er heel veel gebruik wordt gemaakt van het Eudokiaplein. In ieder geval wordt op 18 juni a.s. gestart met de werkzaamheden. 'We zorgen er voor dat woningen, winkels en parkeergarage bereikbaar blijven.'


Anne Mollema, projectleider van Gemeentewerken

Dat zo'n informatiebijeenkomst ook praktisch nut heeft, bleek toen Ron meldde dat de Voorburgstraat van oktober tot week 51 op de schop zou gaan. Vanuit de ondernemers kwam meteen de vraag of die planning niet anders kon en die straat niet ver vóór december klaar zou kunnen zijn, omdat juist in die periode de grootste omzet van het jaar gerealiseerd wordt. Een opgebroken straat kan dan funest zijn. Daar werd positief op gereageerd en de aanwezige ondernemers werden uitgenodigd om direct na de bijeenkomst de planning te bespreken.

Chris Ripken die de fontein heeft gemaakt, liet weten dat de fontein wordt gerenoveerd en jaarlijks wordt onderhouden. Hij is blij dat de fontein blijft staan.

Hij vroeg nog aandacht voor de duivenoverlast. De duivenpoep kan het water verontreinigen en zo voor ziektes zorgen. Nils liet weten dat ze al hadden afgesproken een actiever anti-duivenbeleid te gaan voeren. Maar het blijft bij verzoeken niet te voeren: de dienst Stadstoezicht is er verantwoordelijk voor en die valt niet onder de deelgemeente.


Duiven en meeuwen op het plein.


Chris vindt dat de ingang van het winkelcentrum aan de kant van de Voorburgstraat verpaupert. Wordt daar nog wat aan gedaan? Bart: 'Het ontwerp loopt door tot in de Voorburgstraat, dus als er specifieke zaken aangepakt moeten worden, kan dat in het plan meelopen.'

Marjolein van Doorn van de afdeling communicatie van de deelgemeente laat weten dat bewoners en ondernemers via brieven op de hoogte zullen worden gehouden en dat er een aparte webpagina zal worden gecreëerd met nieuws over de herinrichting.

Nabespreking over de planning.


De opkomst was niet erg groot. Iets meer dan 30 mensen, waarvan veel beroepsmatig. In tegenstelling tot de vorige bijeenkomst over de Spoordriehoek waren er in ieder geval wel veel ondernemers. Laten we het er maar op houden dat het om de kwaliteit gaat, niet om de kwantiteit.

Hier nog een link naar de pagina van de deelgemeente over de herinrichting van het plein.

Recente berichten