vrijdag 30 april 2010

Geveltuinen in herhaling

Zaterdag 17 april werd de derde geveltuinendag gehouden. Vorig jaar waren de geveltuinendag (klik hier en hier voor informatie daarover) en de bollendag een groot succes (klik hier).
In het Buurtcentrum konden bewoners van Bergpolder en Liskwartier weer planten, potaarde en informatie ophalen.
De vrijwilligers van de 'Geveltuinengroep' kregen van Liesbeth van Wifferen, opbouwwerkster met groene vingers, nog wat adviezen.

Onder andere over het snoeien van lavendel. Rond deze tijd direct onder het groen afknippen. Het ziet er dan nogal dood en dor uit, maar de plant loopt weer prachtig uit. Laat je hem te ver doorgroeien, dan verhout lavendel teveel en wordt de onderkant kaal.

Om 11.00 uur werd gestart en stonden de eerste liefhebbers al voor de deur.
De planten waren gegroepeerd naar de vier windstreken. Hier de 'groep zuid'. Een geveltuin op het zuiden heeft veel zon en heeft dus planten nodig die daar goed tegen kunnen, zoals de al genoemde lavendel.
Paarse dovenetel. Een leuke bodembedekker die het op veel plaatsen goed doet.
Kan ik dat plantje beter of wel niet nemen?
Het werd al snel druk. Er kwam nogal wat administratie bij kijken: registreren wie wie was en welke planten men zocht. Sommige bewoners hadden ook geen idee of hun geveltuin op oost, zuid, west of noord lag. En anderen kwamen meteen voor hun buren halen. Anita van Dijnen had er een dagtaak aan.
Maar het was gezellig druk. Buren hadden weer even contact. Koffie, thee en koek werden door de vrijwilligers van het Buurtcentrum verzorgd.
Toen de wachttijd een beetje teveel opliep, werden koffie en thee buiten geserveerd.
Anita zoekt uit waar en in welke richting de geveltuin ligt.
In mijn vorige bericht over de geveltuinendag (klik hier) heb ik het al even aangestipt: een geveltuin is een kwestie van bijhouden. Dat betekent vooral regelmatig (en soms veel) water geven. De geveltuintjes zijn ingebed tussen stenen, die een deel van het water opzuigen. Als je dan ook nog eens een warme en droge zomer hebt, is dat voor veel planten funest. De buxus heeft dat niet overleefd. Dus is er weer ruimte voor een pionier als de paardenbloem.

Deze bewoners wagen toch weer een poging en de geveltuin werd opnieuw van planten voorzien en opgeknapt.
Het droogteprobleem wordt mede veroorzaakt doordat de geveltuintjes van de gemeente maar één tegel breed mogen zijn. En dan ligt er als afscheiding ook nog eens zo'n dikke stoeprand. Het is natuurlijk prachtig dat de dienst gemeentewerken die voor bewoners zo 'aanlegt', maar het is gewoon veel te smal. Ik heb daar begrip voor als het om een smalle stoep gaat; dat is echter bij veel geveltuinen helemaal niet het geval. Ik pleit dus voor een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid om zo het groen meer kans te geven.

De planten en aarde gingen al lopend of op de (bak)fiets, brommer en met de auto mee naar huis.
Zo langzamerhand raakten de kratten steeds leger.
En bleef het leuk buren of buurtgenoten weer eens of voor het eerst te zien.
Vrijwilligster Karin Padmos op zoek naar een plant op de lijst.
Liesbeth gaf nog even snoeiles aan een bewoner.
Carol Vlugt, geveltuinier van het eerste uur, knapte de geveltuin van het buurtcentrum wat op.
En vrijwilligster Jennifer Long zette de lege kratten klaar en zorgde voor het bewateren van de geveltuin. Met de brandslang ging dat wat makkelijker dan met de koffiekan...

Opnieuw een geslaagde geveltuinendag. Er was veel belangstelling voor het groen en zo'n activiteit doet de onderlinge betrokkenheid en het contact ook duidelijk goed. Ik heb wel een kanttekening: als er niet regelmatig water wordt gegeven, wordt het wel een bodemloze put. Dus zet gewoon elke week in je agenda: geveltuin water geven! Voor andere aanbevelingen verwijs ik graag naar de al eerder genoemde berichten.

Ten slotte: de geveltuinengroep kan vrijwilligers goed gebruiken. Al help je maar een aantal uren of voor een specifieke activiteit. Wil je meedoen, stuur een mailtje naar Anita van Dijnen: anitavandijnen@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Recente berichten