vrijdag 9 november 2012

Netwerken tijdens Be(e) North 2012


Zondag werd voor de tweede keer Be(e) North georganiseerd. Een netwerkbijeenkomst voor ondernemers van Rotterdam Noord.


Wat is het belang van zo'n bijeenkomst? Veel jonge bedrijven worden gerund door 'eenpitters' (ZZP'ers). Voor jezelf starten en werken heeft veel voordelen, maar ook een belangrijk nadeel: het contact met collega's, vakgenoten of medewerkers is er niet meer. Althans, niet automatisch; je moet er wel wat voor doen.
Daarvoor is een bijeenkomst als Be(e) North. Daar ontmoet je collega ondernemers. Ondernemers die je kunnen helpen met specifieke vragen (hoe benader jij je klanten?), die als klankbord kunnen dienen (slaat dat ondernemingsplan van mij ergens op?), die je van commentaar voorzien (waarom heb je geen website?) en die misschien zelfs klant worden.

Bij Be(e) North 2012 waren vorig jaar alleen vrouwen welkom, dit jaar ook de mannelijke ondernemers. De bijeenkomst werd geopend door Gré van der Plee ('voor uw geestelijke ontlasting'). Trouwe lezers kennen Gré van der Plee van Bruisend Bergpolder.

Zij stelde Ahmed Harika, ook portefeuillehouder van wijkeconomie, een aantal vragen. 'Wat doet de deelgemeente voor ondernemers in Noord?' Ahmed: 'We subsidiëren niet als deelgemeente, maar stimuleren wel het ondernemerschap in onze deelgemeente. Zie ons maar als mede-ondernemer. We streven naar een intensieve samenwerking met bijvoorbeeld de winkeliers.' Gré: 'Wat is voor mij als bewoner veranderd?' Ahmed: 'Het winkelaanbod is beter, diverser geworden. Het aantal belwinkels is sterk verminderd en er is veel nieuw, andersoortig aanbod gekomen. Er is door de deelgemeente veel gedaan aan de buitenruimte. We hopen dat winkels als de HEMA en een Xara naar Noord komen.'

Gré: 'Wat verwacht de deelgemeente van ondernemers?' Ahmed: 'Stimuleer elkaar, onderhoudt contacten met je netwerk en voel je vooral betrokken bij je omgeving.'

Be(e) North wordt ook gesponsord door de deelgemeente. Dat de deelgemeente zich betrokken voelt bij ondernemers en winkeliers (samen met bewonersorganisatie Bergpolder), blijkt bijvoorbeeld uit projecten als Bergpolder krachtwijk winkeliers anno 2007 en Bergpolder Onderneemt.

De eerste spreker was Noëlla de Jager. Zij vertelde over haar carrière en hoe zij gekomen is tot de oprichting van haar bedrijf Good Place 2 Work. En over haar stip op de horizon: wat wil je uiteindelijk bereiken, wat is jouw doel?

'Ik ben naar verwachting nog niet op de helft van mijn werkzame leven en ik vond het tijd om voor mijzelf te beginnen. Ik heb lang gewerkt voor Unilever. Inspirerend werk en ik heb veel geleerd. Het was niet makkelijk om uit dat 'warme bad' te stappen.' Zij heeft een bedrijf opgericht, waarin zij werkplekken verhuurt aan vrouwen. Mannen zijn welkom voor een vergadering of als één van haar klanten een man uitnodigt voor een bespreking, maar op de werkplekken en bij de lunch zijn alleen vrouwen welkom. 'Door een eigen bedrijf te starten, heb ik in een kort tijd veel meer geleerd over waar ik goed en slecht in ben.'


'Mijn stip op de horizon is dat ik over de hele wereld, specifiek ook in de derde wereld, werkplekken aan vrouwen kan verhuren. Omdat we op die manier, in die setting, veel van elkaar kunnen leren. De zwerm is meer dan de individuen.' Dat sloot prachtig aan bij Be(e) North.Tijd voor vragen. Mede-organisator Michel van der Sanden van mvds-design: 'Hoe spreek ik jongere vrouwen aan als ondernemer?' Noëlla: 'Blijf bij jezelf, volg je gevoel.'
Een andere vraag was of haar man/vrouw beeld niet erg traditioneel was. Sloot zij mannen daardoor niet teveel uit met het niet aan hen verhuren van werkplekken? Noëlla: 'Ik denk dat de traditionele man/vrouw rol nog steeds sterk speelt. Los daarvan: de sfeer is gewoon anders als er wel mannen bij zijn. Dat is geen diskwalificatie van mannen. Voor hen zijn genoeg andere huurwerkplekken te vinden.'

Dorothy Krolis van Careerchoices (ook van de organisatie) lichtte het volgende programma-onderdeel toe. 'We gaan in groepen in discussie over een aantal stellingen. Daarna wisselen we van tafel, om zo steeds andere personen te ontmoeten.'

Een stelling die ik zag passeren, was waar voorkeur aan werd gegeven: een bijeenkomst als deze of in een bredere setting georganiseerd door de Kamer van Koophandel.Een mooie manier van kennismaken en er werd zo fanatiek kennis gemaakt en gediscussieerd dat werd besloten om de pauze - en de hapjes die daarvoor klaar waren gezet - maar in dit onderdeel op te nemen.De volgende gastspreker was Arjen van Klink van de Rabobank (vestiging Rotterdam). Hij sprak over hoe je je bedrijf zou moeten ontwikkelen in de vaart der volkeren. Hij koppelde het aan het economisch welzijn van Noord-Europa en de problemen in Zuid-Europa: Be(e) north or Be(e) south.

Zijn verhaal was grotendeels gebaseerd op de trends in de MKB-visie van de Rabobank, die je hier kunt lezen. Trend nummer 4: Do it together. Samen bereiken we meer dan alleen. Meer legitimatie heeft een netwerkbijeenkomst als Be(e) North niet nodig.


Giovanni Waalzaam van Granmama's Food Company (ook van de organisatie en de man die de koekjes en lekkere hapjes had gemaakt) lichtte het laatste officiële programma onderdeel toe: de Beehive Game.

Een netwerk spel. De ondernemers zaten in groepen van vier bijelkaar. Een ondernemer in die groep stelde een vraag. Die vraag werd vervolgens door een andere ondernemer bij één van de andere groepen voorgelegd. Een soort indirecte kennismaking dus. Door een visitekaartje te geven, kon een ondernemer aangeven dat hij wel antwoord op die vraag had of iemand ermee kon helpen of interesse had in het product of de dienst.De Beehive Game was in het begin een vriendelijke chaos. Toen iedereen zat en duidelijk werd wat de bedoeling was, werd zeer actief 'gebijenkorfd'.


Alleen wel handig als je visitekaartjes bij je hebt (een doodzonde natuurlijk als je die niet hebt op zo'n netwerkbijeenkomst!).


Annet Hoogenboom van ApoyoH (ook lid van het uitgebreide(!) organisatiecomité) aan het netwerken.

Zaken doen?

Het merendeel van de aanwezige ondernemers kende ik niet, maar sommige gezichten kende ik uit de wijk of van andere bijeenkomsten.


Een deel van het organisatiecomité kijkt geamuseerd toe.

Leuk om te zien hoe enthousiast mensen raken als ze het over hun bedrijf hebben.

Na de Beehive game werden de mensen bedankt, die zich voor deze dag hadden ingezet. Onder meer de dame rechts op de foto van Hotel Rotterdam, die de ruimte gratis ter beschikking had gesteld.

En na de borrel nog voor iedereen een goodie bag.

Geslaagde bijeenkomst? Zeker, gezien de reacties van de deelnemers. Iedereen was het er wel over eens dat de opkomst beroerd was. Vorig jaar meer dan 100 vrouwen, nu 30 deelnemers. Er hadden zich   60 opgegeven, dus de helft kwam niet opdagen. Kwalijk en ik hoop dat die ondernemers niet op die manier zaken doen. Anders hebben ze zo'n bijeenkomst als Be(e) North helemaal hard nodig!

Recente berichten