zaterdag 24 september 2011

Imeldaschool verbouwd, vernieuwd en verfrist

Vorige week werd de verbouwde, verfriste, vernieuwde Imeldaschool officieel geopend. De Imeldaschool ligt net buiten Bergpolder, maar is er zeer nauw mee verweven: 40% van de leerlingen komt uit de wijk.

Een mooie gelegenheid om eens binnen te kijken. En een interview te hebben met Aziem Jarmohamed, directeur van de Imeldaschool; op de foto nog even checkend of alles vóór de opening in orde is. De tekst van het interview is cursief weergegeven.
Alle aandacht moet naar het nieuw logo gaan: conciërge Yousri haalt op het laatste moment nog even een banier weg.

De leerlingen binnen hadden wel lol om naar het toegestroomde publiek te kijken en natuurlijk aandacht te vragen.

Aziem, geboren en getogen in Rotterdam, werkt sinds april 2006 op de Imeldaschool. Op deze katholieke basisschool werken 23 (parttime) onderwijzeressen; alleen de gymleraar, conciërge en hijzelf zijn mannen. Niet typisch voor deze school: er is in Nederland een groot gebrek aan mannelijke leerkrachten.


Ouders, leerlingen, genodigden en andere belangstellenden luisteren naar het tromgeroffel.
Poortwachters.
Frie van Os, voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO: de overkoepelende organisatie waar de Imeldaschool en 55 andere scholen onder vallen) heette iedereen welkom en met name burgemeester Aboutaleb. Hij was blij met de (financiële) steun die RVKO van gemeente en deelgemeente voor de renovatie heeft gekregen.

Ahmed Aboutaleb: ‘Wat is de leukste school van Rotterdam?’ Hij onthulde daarna samen met de jongste en oudste leerling van de school het nieuwe logo van de school.
In de toespraak die Aziem later hield, zei hij over het nieuwe logo: 'Het is de verzinnebeelding van wat wij met onze school, met ons onderwijs willen bereiken. De missie van de school wordt gesymboliseerd door de vijf Olympische ringen, die aangeven dat kinderen uit alle windstreken, uit de vijf continenten van onze wereld, op de Imeldaschool welkom zijn. De ringen zijn niet in stilstand geprojecteerd, maar een bries geeft de ringen een dynamische lading. Wij willen dan ook een school in beweging zijn, waar ieder talent een toekomst heeft. Wij zien onze kinderen als talenten. In onze ploeg – om de Olympische metafoor nog een vervolg te geven – telt iedere leerling.’

Prachtige ontvangstruimte.
De renovatie is gestart in januari 2011.
Aziem: 'Weliswaar hangt het verhaal van een multifunctioneel centrum waar de school in gehuisvest zou worden, nog boven de markt (als onderdeel van de herontwikkeling van Bergpolder-Zuid), maar we konden daar niet meer op wachten. De school had echt snel een behoorlijke facelift nodig. En nog belangrijker: een goed ventilatiesysteem. Dat is er nu gekomen met zuurstofmeters in alle ruimtes en een goede ventilatie, zodat er lekker veel zuursof in de lokalen hangt. Dat komt het leren te goede.'
Aziem: 'Op de school wordt gewerkt met een continurooster van 8.30 tot 15.15 (woensdag van 8.00 tot 14.00 uur). Alle kinderen blijven op school en gaan dus niet tussen de middag naar huis. Dat geeft meer rust bij leerlingen, onderwijzers en ouders en komt het onderwijs ten goede.'

Het is een hele metamorfose. Van wit en steriel naar warme kleuren en materialen.
Het kidsrestaurant.
Aziem: 'Hier leren we bij de buitenschoolse opvang de kinderen netjes eten. Een beetje etiquette bijbrengen. Het gaat soms om kleine maar belangrijke dingen. Eten nemen de kinderen zelf mee, maar wij zorgen soms voor fruit. We proberen hen duidelijk te maken hoe belangrijk een goed ontbijt is.'


In het plafond zie je ventilators: onderdeel van het zeer geavanceerde nieuwe ventilatiesysteem.

En natuurlijker mocht het ook mooi worden.

Aziem: 'Als je in een mooie omgeving leert en werkt, komt dat het rendement alleen maar ten goede. Het is ook een kwestie van je er thuis voelen. Wie kan zich zijn lagere school van vroeger niet herinneren?'

Voor de leerlingen was er in verband met de opening op het schoolplein een leuk 'speelkussen' geplaats.
De leerlingen brachten trots op hun vernieuwde school het schoollied ten gehore.
De Imeldaschool is een nagenoeg zwarte school met 32 peuters en 160 leerlingen. Ik weet dat Karin Padmos destijds - als enige witte ouder - in de buurt heeft geijverd om ook witte kinderen op de school te krijgen (zie hier). Helaas zonder resultaat.

Aziem: 'Uit gesprekken met witte ouders blijkt dat ze geloven in de kwaliteit van het onderwijs op onze school, maar ze vinden te weinig aansluiting bij andere ouders. Dat zou je alleen op kunnen lossen als een groep witte ouders hun kinderen tegelijkertijd op deze school plaatsen. Ik staar me er niet meer blind op. Voorop staat dat we goed onderwijs leveren, voor wie dan ook. Ik zie het toch vooral als een taak van de gemeente en deelgemeente dat de buurt elkaar ontmoet. Je moet mensen verleiden om contact tot stand te brengen, om verschillen te overbruggen.'
‘Wij hopen dat ook u vandaag bij het binnengaan even de adem benomen werd en u even stil werd van onze gerenoveerde school.’
Aziem: 'De school doet aan leertijdverlenging: in plaats van 24 wordt hier 30 uur lesgegeven. Er is bij de Imeldaschool veel tijd en aandacht voor creatieve vakken: kunst, drama, muziek. Laat de kinderen hun beide hersenhelften gebruiken en leer ze omgaan met emoties.'
Aziem bedankte de architect, de aannemer, de medewerkers, de leerlingen en anderen voor hun inzet, uitstekende werk, geduld en aanpassingsvermogen. Speciaal conciërge Yousry die zelfs zijn zomervakantie voor de verbouwing opofferde.

Daarna was de burgemeester opnieuw aan het woord. ‘Het is een hele opgave les te geven in een stad met 170 nationaliteiten. Om kleine rotterdammertjes op te leiden tot volwassenen. Onderwijs geven is dan ook topsport. De stad blijft ondanks de bezuinigingen investeren in onderwijs, onderwijs en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst: een goede opleiding is de garantie voor een baan. Het beste onderwijs gedijt in goede gebouwen met gemotiveerde leerkrachten. De school is een juweeltje geworden.’
Aziem overhandigt als kado het jubileumboek, dat uitgeven werd ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de RVKO.
Ook Peter van Deursen, bovenschools manager van de RVKO, nam het woord. Hij was na de woorden van de burgemeester over Feijenoord, blij dat hij een fan van Sparta tegenkwam. Hij proostte op de school en een beetje op Sparta.

Ook is de ruimte binnen de school nu veel beter benut voor de kinderen. De zolder was een opslagplaats. Nu is het een geweldige ruimte waar allerlei activiteiten – zoals nu het optreden van het schoolkoor en de receptie – kunnen plaatsvinden.

Hoe ziet Aziem de toekomst? ‘De Imeldaschool blijft een echte buurtschool, met lekker volle groepen, waar goed wordt lesgegeven. De leerkrachten tonen genegenheid en hebben een open houding. De leeropbrengsten gaan omhoog.' Nu tevreden? 'Ja, maar het kan altijd beter.'


Aziem: 'We zijn eindelijk thuis gekomen.'

Geen opmerkingen:

Recente berichten