donderdag 17 juni 2010

Frank Groothof luistert 5 jaar Bergsingelkwartier op

Op zaterdag 5 juni luisterde Frank Groothof 5 jaar Bersingelkwartier op. Het Bergsingelkwartier is een ontmoetingsplaats voor bewoners van met name Liskwartier, Bergpolder en Oude Noorden en is gevestigd in de Bergsingelkerk.
Frank Groothof, bekend van Sesamstraat en Het Klokhuis, voerde als eenakter het sprookje de Tovenaarsleerling op. Een eigen, moderne versie dan. Daarbij werd hij muzikaal begeleid door orgelspel van Jos van der Kooy. Voor meer informatie over Frank klik hier.
De koning had veel last van zijn rug en moest dringend geopereerd worden. Maar ja, ook het kasteel moest snel worden opgeknapt. En dan had hij daarbij veel van zijn geld verloren aan Icesave. Dus er moest snel veel geld komen.

Koningszoon Hans moest maar eens in de leer bij de heks om goud te leren maken. Hans was niet onverdeeld blij met de opdracht van zijn vader.

De heks leek aardig en wilde Hans best het vak van goud maken leren, maar wilde wel Hans' schaduw als prijs. En natuurlijk geeft hij die uiteindelijk. Achteraf tot zijn grote spijt.
Volop aandacht.

Jos van der Kooy op het orgel. Achter Frank was een scherm opgesteld waar het orgelspel van Jos ook te zien was. De lustrumviering maakte meteen deel uit van de Rotterdamse Orgeldagen.

De huishoudster van de heks, de bejaarde Grietje, vertelt Hans dat zijn schaduw zijn ziel is. Zij heeft die ook als prijs betaald en is er stokoud van geworden en in de macht van de heks.

Geweldige expressie in gezicht, woord en gebaar.

Zelfs een toeschouwer op het balkon.
Of Frank nou Hans, de heks, de koning of Grietje speelt, steeds staat daar die persoon. Het blijft natuurlijk het leukst om een 'bad character' te spelen.

De combinatie van verhaal, Franks geweldig expressieve gezicht, de 'vermommingen' en de spannende orgelmuziek maakten dat een paar kinderen op de eerste rij bij pa of ma op schoot gingen zitten. Het werd wel erg eng met die heks.
Ze keek even de kat uit de boom. Je wordt ook niet zo maar door een beroemdheid gevraagd mee te spelen als de inmiddels weer jonge Grietje.
Nog even wat geinen en napraten. Niet alleen de kinderen hebben zich geamuseerd.
Pauze vóór het 'officiële' gedeelte.
Elbert Grosheide, dominee van de Bergsingelkerk en initiator van het Bergsingelkwartier, vertelde met gepaste trots over de plaats die het kwartier in de wijk inneemt.

In het kwartier worden allerlei activiteiten georganiseerd. Iedere zaterdagmiddag is er van 15 tot 17.00 uur het inloophuis met exposities, cursussen, lezingen, koffie en gezelligheid. Verder is er de 'maaltijd op maandag' (klik hier voor een impressie) en fungeert het als spil voor bijvoorbeeld de Wielerronde Bergpolder en de Avond4daagse.

Elbert bedankte alle vrijwilligers en in het bijzonder Dorien Tijhuis. Dorien is de coördinator van het Bergsingelkwartier. Zonder de vrijwilligers is er geen Bergsingelkwartier.
Dorien stond stil bij alles wat vanuit het kwartier is georganiseerd en wat het voor de wijk betekent. Over alle leuke en belangrijke contacten met mensen en organisaties.
Speciaal vanwege het jubileum is een boekje uitgegeven met tekst en foto's over het kwartier. Zoals in het boekje verwoord, wil het kwartier een goed buurman en buurvrouw in de wijk zijn.
Opbouwwerker Wouter van Welzen was in het kader van het kwartier gevraagd iets te zeggen over sociale samenhang. Een volgens hem onmogelijke vraag, want - hij haalt een recent artikel van twee sociologen aan - het is een onhandig begrip.
Het betekent alles en niks, iedereen kan ermee jongleren en erin leggen wat hij zelf goed acht. Dat leidt alleen maar tot onduidelijkheid en werkbaar is het niet. Iedere wetenschapper meet in de sociale cohesie andere waarden: de één het vertrouwen, de ander identiteit, sociale controle of het onderlinge contact.

Nog een paar passages uit zijn toespraak:
Eén van mijn uitgangspunten is: alles is mogelijk tenzij bewezen is dat het onmogelijk is. Je gaat uit van kansen en niet van belemmeringen. Het gaat tenslotte om mensen die je kansen wilt geven en ondersteunen. Je moet blijven gaan voor je eigen idealen. Jullie hebben bewezen dat als je iets wilt het mogelijk is.

Een andere wijsheid die ik jullie graag wil meegeven is dat als je 10 dingen organiseert er 6 slagen, 2 half en 2 niet. Laat je niet ontmoedigen door de dingen die niet goed gingen.

Als ik nu terugkijk naar deze invulling dan denk ik dat hier iets unieks is ontstaan in Nederland. Dat is alleen mogelijk geweest door de grote inzet van jullie werkgroep. Eigenlijk moet je niet te veel praten over wat je doet, maar het gewoon doen!
Joke Verkerk biedt namens de Bewonersorganisatie Liskwartier een kado aan.
Eén van de vele kunstenaars die in het kwartier heeft geëxposeerd, vertelde over haar werk en haar ervaringen.
Vrijwilliger Jannie Taal las een speciaal voor dit jubileum gemaakt gedicht voor.
Elbert en Lien, ook één van de actieve vrijwilligers van het Bergsingelkwartier, stellen zich verdekt op.
De mannen van Fatal Blue (zie het bericht van 20 januari 2010) waren ook hier van de partij.
Het altijd zeer gastvrije (vrijwilligers) kosterechtpaar Wil (onder) en Bert (boven midden) van Namen.


Voor de agenda van het Bergsingelkwartier klik hier.

Geen opmerkingen:

Recente berichten