woensdag 5 oktober 2011

Cineac Noord via rotterdamnoord.tv op zoek naar filmers

Vorige week maandag is de website www.rotterdamnoord.tv officieel de lucht ingegaan. Dit is een initiatief van Cineac Noord om een platform voor films over Noord te ontwikkelen. Zoals Wim Nottroth van Cineac Noord (rechts op de foto) zei: de 'youtube van Noord'.
Via de website krijgen wijkbewoners en anderen - als het maar over Noord gaat - de gelegenheid hun eigen filmpjes te laten zien.

Het was lekker weer, dus veel genodigden blijven nog even buiten, vóór het pand van Cineac Noord in de Agniesestraat.
Wim: 'Cineac Noord bestaat al 12 jaar en Cineac TV is razend populair. De deelgemeente stimuleert dat met subsidies. Cineac Noord heeft momenteel zo'n 20 correspondenten en hoopt het met de nieuwe website voor het eind van het jaar uit te breiden naar 50. Er is in ieder geval nu al veel belangstelling: nog voor de start kreeg ik al veel vragen en positieve reacties.'

Mevrouw Fok, één van de oudste actieve wijkbewoners uit Noord en portefeuillehouder Ahmed Harika gaven door een druk op de knop het symbolische startschot voor de nieuwe website.
Ahmed Harika: 'Het is een leuk, plaatselijk initiatief. Het is laagdrempelig en ik hoop dat er veel mensen gebruik van gaan maken. Het is op de buurt gericht en je kunt zo als bewoner betrokken zijn bij je woonomgeving.'
Na de officiële start: tijd voor een borrel.

Mireille Jacques, rechts op de foto, naast Wim de andere steunpilaar van Cineac Noord.

Het is natuurlijk wel Cineac Noord, dus wordt er vrijwel continu gefilmd en geïnterviewd.
Uit het bestuursbericht van de deelgemeente van 10 mei 2011:
Wekelijks een half uurtje nieuws uit de wijk. Daar zorgt Cineac Noord al 10 jaar voor in Noord. De uitzendingen zijn via Rotterdamkanaal en de site te bekijken. Uit onderzoek blijkt dat bewoners wijktelevisie een sympathiek medium vinden, maar dat velen er niet bekend mee zijn. De deelgemeente heeft Cineac gevraagd haar bekendheid te vergroten, zich ook via nieuwe kanalen te presenteren en een platform gaan bieden voor bewegend beeld over Noord. Dat betekent dat bewoners begeleid worden in het maken van filmpjes en een plek krijgen om hun materiaal op te presenteren. Voor deze nieuwe activiteiten krijgt Cineac nu een eenmalige prestatiesubsidie van € 30.000 naast de structurele subsidie van € 25.000 voor de wekelijkse uitzendingen.

Marjolein van Doorn, communicatiemedewerker van de deelgemeente, vindt het idee heel goed uitgevoerd. Het kan een goed beeld geven van wat er in Noord gebeurt. De deelgemeente kan er wat haar betreft ook gebruik van gaan maken, zei het niet te prominent.


Mevrouw Fok en andere vrijwilligers krijgen een bloemetje.
Even nakletsen. Er gebeurt tenslotte van alles in Noord. Straks op film!
Wanneer gaan we naar huis?


Mocht je niet (goed) weten hoe een film te monteren, dan kun je bij Cineac Noord ook terecht voor een workshop.

Geen opmerkingen:

Recente berichten