zaterdag 25 juni 2011

Slotdebat BP3738: meedenken tot het bittere einde

Op 31 mei en 6 juni werd de participatie van BP3738 - over de herontwikkeling van Bergpolder-Zuid - afgesloten met een slotdebat. Klik hier voor een eerder bericht daarover.De aanwezigen werden welkom geheten door Jacco Bakker, wijkregisseur van de deelgemeente. Hij lichtte het programma toe.

Aansluitend was er een welkomstwoord van Caroline Feliks, manager verhuur en sociaal beheer van Vestia Rotterdam Noord.
Het was aan Bernadette Janssen van BVR om over de plannen en ambities van BP3738 te vertellen. Kort en bondig vertelde zij waar Vestia, de deelgemeente en stedelijke diensten, ondersteund door alle ideeën en commentaar vanuit de inspraakrondes, op uit zijn gekomen.
Tijdens de presentatie kwamen vragen op over rolstoeltoeganke-
lijkheid en inbraakgevoeligheid. Want als je de wijk wilt verbeteren, moet daar wel rekening mee gehouden worden.

Co van Schaik, vrijwilliger en PR-man van het Houweling Telecommuseum, vroeg wat de rol van het museum kon zijn als culturele instelling in de wijk. In het masterplan zag hij er niet veel van terug, terwijl cultuur daarin wel als één van de speerpunten wordt genoemd.
Ook werd de vraag gesteld waarom de bomen in de Insulindestraat gesloopt zijn en nu weer worden aangeplant. Heeft dat ook met het masterplan te maken? Bernadette liet weten dat er al aan de wijk werd gewerkt voor er over het masterplan werd gesproken (bijvoorbeeld de inrichting van het Insulindeplein en de parkeergarage). Dat staat er dus los van, hoewel het plan er wel op voortborduurt.

Deze bewoonster van de PWS-blokken maakte duidelijk dat zij - en andere bewoners - niet blij zijn dat de toekomstige nieuwbouw alleen uit koopwoningen gaat bestaan. Als het al doorgaat, want dat laat Vestia afhangen van de toekomstige woningmarkt. Die onzekerheid gaat haar niet in de koude kleren zitten.

Na de presentatie waren er (vanwege het tijdstip) lekkere hapjes.
Voormalig portefeuillehouder van de deelgemeente Carla Zonneveld (rechts op de foto) was onder meer benieuwd naar de bezonningsgevolgen van de nieuwbouw van de 'Spoordriehoek'.
Na de pauze was er gelegenheid om aan een twee stamtafels vragen te stellen en commentaar te geven op de plannen. Dat commentaar gaat als bijlage mee met het Masterplan.

Naar aanleiding van een vraag werd verteld dat in de plint (de begane grond) van de nieuwbouw aan de 'Spoordriehoek' ruimte komt voor bedrijven, maar niet voor detailhandel. Winkelruimte is er in de ogen van de stad, deelgemeente en Vestia al genoeg. De eengezinswoningen die de PWS-blokken gaan vervangen, krijgen - zoals Bernadette dat als 'prettig tuttig' verwoordde - gewoon de voordeur aan de straat.
De vraag kwam of de 'Energiehof' ooit gerealiserd gaat worden. Bernadette vertelde dat eigenaar Stedin (voorheen onderdeel van Eneco) er wel positief tegenover stond. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de gigantische transformatoren vervangen kunnen worden. Dan maar een verrijdbare groene poort?
Deze bewoner vroeg zich af waar jongeren straks kunnen 'hangen', want in het masterplan worden veel terreinen afgesloten. Vanuit Vestia werd geantwoord dat er volop ruimte is op het Eudokiaplein. Dat was niet de oplossing, want zo schetste de bewoner sprekend uit ervaring, jongeren zoeken een meer besloten plek dichtbij huis, niet een groot plein. In het plan zou je een paar plaatsen op kunnen nemen om daar het 'hangen' (en de daarmee gepaard gaande overlast) te concentreren. Bernadette gaf aan dat er voor die doelgroep niets op het programma staat.
Wordt de toch al niet geringe parkeerdruk niet veel groter als de nieuwbouw er staat? Bernadette lichtte toe dat alle nieuwbouw zijn eigen parkeergelegenheid krijgt.
Al met al was het op 31 mei een geanimeerd slotdebat. Er waren veel opmerkingen en kritische vragen maar er was ook veel waardering voor de plannen. Op het eerste slotdebat zijn zo'n 25 mensen afgekomen, het tweede 40. In lijn met de opkomst bij vorige bijeenkomsten. Ik blijf het een lage opkomst vinden, zeker als je je realiseert hoeveel publiciteit er aan is gegeven. Ligt de oorzaak bij de 'anonimiteit van de grote stad'?


Ten slotte: hoe ziet Bergpolder-Zuid er uit over een jaar of tien? Zijn de plannen gerealiseerd? Zijn de ambities plannen geworden en zijn ze hetzelfde gebleven of misschien achterhaald? Is de bevolkingssamenstelling van de wijk veranderd door de nieuwbouw en kun je er 'wooncarrière' maken? Krijgt het geen 'krachtwijk-stempel' meer? Of zit het economische tij ook de komende jaren zo tegen dat het Masterplan niet van de grond komt? Ik ben benieuwd!


Geen opmerkingen:

Recente berichten