dinsdag 15 september 2009

Insulindeplein: licht aan het eind van de parkeergarage


Op 3 september werd door de dienst Gemeentewerken van Rotterdam (GW) een voortgangsrapportage gegeven over de parkeergarage en de inrichting van het Insulindeplein. Op deze avond werd duidelijk: er is licht aan het eind van de parkeergarage.
Het plein in november 2007: het werk ligt stil.

Het plein is jarenlang een rotzooi geweest. Mede door het faillissement van het bedrijf dat de 'automatiek' ging leveren, heeft het erg lang geduurd voor er weer verder gebouwd werd aan de parkeergarage.


Het plein in september 2008: er wordt weer volop gewerkt aan het casco van de parkeergarage.


Het plein nu: er is nog een hoop te doen.


Er was een groot aantal medewerkers van GW aanwezig met drie sprekers. Willem Vlasveld opende de avond en gaf een korte terugblik.

Eerder werd op 17 maart een informatie-avond verzorgd voor de omwonenden en andere geïnteresseerden. In samenspraak met de bewoners is toen de plaats van de bouwkeet bepaald, zijn de hekken teruggeplaatst en zijn plantenbakken neergezet.


Gert Jan de Looze nam het woord van Willem over en vertelde over de parkeergarage zelf.
De komende tijd wordt de finishing touch aan de parkeergarage zelf aangebracht. In oktober wordt de 'automatiek' aangebracht. Naar verwachting is de parkeergarage mei 2010 gebruiksklaar.
© architectenbureau Paul de Ruiter bv

Een impressie van het bovengrondse gedeelte van de parkeergarage waar de auto's in- en uitgereden worden.


© architectenbureau Paul de Ruiter bv

De parkeerplaatsen zelf zijn ondergronds. Het is geen gewone parkeergarage maar een volautomatische. Je rijdt je auto op een platform, stapt uit en je auto verdwijnt in de diepte. Vergelijk het maar met een wasstraat. Lijkt mij wel een bijzondere ervaring om je auto zo naar beneden te zien verdwijnen.


Alex Langerak vertelde over de inrichtingsplannen en planning van het plein.


Een impressie van het toekomstige plein. © Gemeentewerken

Het plein zal begin 2010 weer worden ingericht. Ook de bestrating wordt aangepakt vanwege rioleringswerkzaamheden. Ook daar is een planning van: de Heulstraat start in januari 2010, de Vlaggemanstraat en Insulindestraat starten het 2e kwartaal van 2010. Zomer 2010 moet het hele project zijn afgerond.


Vragen en suggesties? Ja, die waren er. Kan er iets gedaan worden aan het stuifzand? Wat zijn de plannen wat betreft de aanplant van bomen? Wat wordt er gedaan aan de volgens een bewoner te verwachten overlast van hangjongeren?

GW liet weten naar een oplossing voor het stuifzand te zoeken. Vanuit de zaal kwam de suggestie worteldoek neer te leggen en de plantenbakken daar weer op te zetten.

Er komen zeker weer bomen, maar waarschijnlijk niet van die grootte als voorheen. Het probleem is dat veel wortels diep wortelen en rioolbuizen binnendringen en uiteindelijk verwoesten. Daarnaast moet er ruimte rondom de parkeergarage vrijblijven voor onderhoud. Welke bomen en waar ze geplaatst gaan worden, is nog in onderzoek.

Wat betreft de overlast: daar kon GW niet echt een reactie op geven. Begrijpelijk, want daar gaat deze dienst gewoon niet over. Dat is werk van de deelgemeente.


Dat er door GW veel aandacht aan de bewoners wordt gegeven, mag gezien het grote aantal mensen van de dienst op deze avond duidelijk zijn. Jammer dat er maar 11 bewoners waren!

Gemeentewerken zou graag contact houden met bewoners en de vraag kwam of bewoners bereid zijn deel te nemen aan een klankbordgroep. Wil je dat? Meld je dan aan bij Saskia Groenendijk van de afdeling communicatie: s.groenendijk@gw.rotterdam.nl of 010-489 66 89.

Klik hier voor meer informatie.

Geen opmerkingen:

Recente berichten