maandag 20 april 2009

Tak van Poortvlietpark: inspraakavond
Donderdag 16 april werd door de Deelgemeente een inspraakavond gehouden over het al of niet aanleggen van een kunstgrasveld op het Tak van Poortvlietpark.
Helaas bleek er verwarring te zijn over het aanvangstijdstip en bleken ook niet alle belanghebbenden een uitnodiging in de bus te hebben ontvangen. Dat was jammer maar gezien de omvang van de plannen - zo bleek wat later - zou deze avond toch nog geen knoop doorgehakt kunnen worden.
Na een toelichting door een medewerker van de Deelgemeente zijn we een rondje door het park gaan maken.
nieuw

Als eerste viel het electriciteitshuisje op. Bij het plaatsen van het nieuwe huisje vorig jaar zijn veel struiken verdwenen. Ik vind het jammer dat het huisje is vervangen: het vorige huisje was aardig beschilderd en was in tegenstelling tot het nieuwe exemplaar netjes parallel aan de straat geplaatst.


oud


Er werd verteld over andere bestrating en vernieuwing van de onderbegroeiing. Of dat laatste nodig is? Veel struiken zien er goed uit; het zou alleen plaatselijk aangevuld moeten worden. De bomen blijven staan.


Wat betreft het kunstgras – voor de meesten het belangrijkste onderwerp van de avond – werd verteld dat de aanleg daarvan één van de mogelijkheden is. Een andere mogelijkheid is het grasveldje te verhogen en beter te draineren. Dat zou het belangrijkste probleem van het veranderen van een gras- in een modderveld kunnen wegnemen. En naar ik aanneem een stuk goedkoper zijn.


Voor- en tegenstanders van kunstgras gaven hun mening. De emoties lopen al snel op als het gaat om je woonomgeving. Dat is begrijpelijk want je wordt er dagelijks mee geconfronteerd.


Door de Dienst Gemeentewerken werd verteld over de (mogelijke) plannen. Zij lieten dat ook op een tekening zien.


Een belangrijk punt voor tegenstanders is de mogelijke overlast die gaat ontstaan van hangjongeren. Een begrijpelijk standpunt maar ik wil toch graag een lans breken voor (in ieder geval) een veld waarop goed gespeeld kan worden. Voor jongeren is er niet veel te doen in Bergpolder en speelplaatsen zijn er weinig. Als het tot overlast komt, mag van de (deel)gemeente verwacht worden dat zij adequaat optreedt. Wel met in het achterhoofd dat het in een volle stad als Rotterdam nu eenmaal een kwestie van geven en nemen is!

Mocht je denken, waar bemoeit die fotograaf zich mee? Ik woon niet in Bergpolder en ben geen ‘partij’ in de discussie. Maar ik voel mij er wel nauw bij betrokken en ik zie en hoor veel in en van de wijk. Daarnaast heb ik vanuit mijn vorige werkkring veel ervaring met wijkbeheer in Noord en Crooswijk.


Afgesproken is dat er op basis van de input van deze avond een voorlopig ontwerp zal komen. Dit ontwerp zal dan opnieuw met bewoners in de wijk worden besproken. Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen:

Recente berichten