maandag 24 november 2008

Leegstand winkels: schoonhouden en tijdelijk gebruiken


Bij de inventarisatie van juni bleek dat veel bewoners van Bergpolder zich ergeren aan de winkelleegstand. Uit bijgaande foto's blijkt wel hoe belangrijk het is dat winkels snel verhuurd worden.
Het ziet er onaangenaam uit: dichte rolluiken en hekken, met affiches of kranten dichtgeplakte deuren, wildplak affiches, maar ook verhuurposters waar de schimmel op staat. Dat nodigt niet uit om eens gezellig langs de winkels te wandelen en zal het gevoel van veiligheid niet ten goede komen. De Schieweg - waar aardig wat winkels leeg staan en duizenden auto's de stad in- en uitgaan - is zo ook geen visitekaartje voor de wijk.
De duiven hebben vrij spel. Door de leegstand worden de pui en directe omgeving niet meer bijgehouden. Gelukkig wordt dit pandje op de Schieweg weer opgeknapt en hopelijk snel verhuurd.


Oplossingen die door de bewoners werden aangedragen:

- Verplicht verhuurders om hun winkel binnen 3 maanden te verhuren.
- Actief werven van nieuwe winkeliers.
- Aankoop van leegstaande winkels door corporaties of wijkontwikkelingsmaatschappij.
- Fietsenbergingen maken in leegstaande winkels.
- Lege winkel in de Luzacstraat beschikbaar stellen voor de verkoop van tweedehands spullen voor een goed doel.


Winkelleegstand is geen exclusief probleem van Bergpolder en de oplossingen die zijn aangedragen, zullen niet snel te verwezenlijken zijn. Daarom is voorgesteld om alvast de eigenaren/beheerders van de panden te vragen de etalages en ruiten schoon te houden en ze beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld foto's van de wijk of kindertekeningen tentoon te stellen. Dan gaat het er in ieder geval beter uit zien en zal door de extra aandacht mogelijk eerder een huurder gevonden worden.

Geen opmerkingen:

Recente berichten