maandag 10 september 2012

Politiek café Rotterdam NoordOp 28 augustus werd in Noord het jaarlijkse politiek café gehouden, net als in 2010 en 2011. Georganiseerd door de bewonersorganisaties in de deelgemeente en gehouden in buurtcentrum Het Lispunt.

Hieronder volgt een impressie van vragen en antwoorden (met dank aan opbouwwerker Wouter van Welzen voor zijn verslag; fotograferen en notities maken blijft een lastige combinatie).

Gespreksleider Paul Claessen heette iedereen welkom namens de bewonersorganisaties. 
Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur staan, was dat niet het thema van deze avond. Dat partijen aanwezig waren en hun beste beentje voorzetten, spreekt met de verkiezingen in zicht natuurlijk wel een rol. Maar ook de voorgaande jaren namen deze partijen deel aan de politieke café's.


Wie waren er aanwezig namens welke partijen:

CDA: George Erras en Dirk van der Mast
D66: Stefan Kroon
GroenLinks: Amelie Veenstra
Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
PvdA: Ina Chabot 
SP: Leo Kleyn
VVD: Marianne de Bever-van Eck en Simon Becker 


Na het voorstelrondje werd door Wendelien Lans, lid van het bestuur van de Bewonersorganisatie Liskwartier de eerste vraag gesteld:
Bewoners en bewonersorganisaties kunnen functioneren en participeren in het beleid dankzij professionele en materiële ondersteuning. Wat gaat de deelgemeente(raad) doen om er voor te zorgen dat ook in de toekomst de bewonersorganisaties kunnen blijven functioneren en participeren?


SP: Leo Kleyn
Men maakt zich grote zorgen om het afbreken van het opbouwwerk en daarmee de bewonersondersteuning. Maar hoe moet het dan wel? Duidelijk is wel dat als je het niet ondersteunt, het weg is. Dan gaat er veel verloren. Je zou kunnen denken aan wijkraden die gefaciliteerd worden.
Lang is er gewacht op de landelijke besluitvorming. In de gemeenteraad is besloten om in de vorm van een referendum de verschillende modellen voor te leggen aan de bewoners van Rotterdam. Er is een stuurgroep die de verschillende modellen uitwerkt die zullen worden voorgelegd.


D66: Stefan Kroon
In Utrecht zijn er wijkraden. De democratische legitimiteit is hier een probleem. Hoe wordt men gekozen in de wijkraad?

SP: Leo Kleyn
Je kunt verkiezingen houden.Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Net als bij de waterschappen! Wel stemmen maar beperkt. Dat is een intern systeem dat vraagt om ellende. Er wordt nu veel onderzoek gedaan naar de wensen van Rotterdammers.


VVD: Simon Becker
Wij beslissen daar niet over, maar de participatie in de wijken moet behouden blijven.


GroenLinks: Amelie Veenstra
Belangrijk is dat de bewoners voldoende invloed hebben in de wijk. In Rotterdam doen we hiervoor onze stinkende best. Ons gedachtengoed moeten we uitdragen en inzetten. In Noord wordt het op de goede manier ingezet.PvdA: Ina Chabot 
Het zou zonde zijn als we de lijn die we nu hebben opgebouwd zouden verbreken. Belangrijk is dat er voldoende ondersteuning is om zaken in beweging te krijgen. We moeten doorgaan met dit democratische proces.

 
Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Dat systeem is er niet. Je krijgt als je een raadslid probeert te bereiken via de website een antwoordapparaat. Het is niet gelukt.


CDA: Dirk van der Mast
Er is een enquête geweest onder bewoners. 60% van de bewoners wil de deelgemeente behouden.
Het gaat om een politieke en financiële verantwoording. Hoe weten we nog niet. Alles wordt krapper. Verandering schept ook kansen. Zelfredzaamheid is goed maar niet te abrupt.


Wendelien Lans laat zich niet met een kluitje in het riet sturen: er blijft geld nodig!SP: Leo Kleyn
De tendens in Rotterdam is om het opbouwwerk overal af te breken. Daarmee breek je iets af dat niet meer terugkomt. Als overheid moet je juist bereid zijn om de tegenmacht te ondersteunen. Daardoor krijg je betere besluitvorming.

D66: Stefan Kroon
De bewoners van de PWS-blokken hebben veel bereikt.

 GroenLinks: Amelie Veenstra
Het belang van ondersteuning wordt vaak vergeten. Ik maak me er ook ernstig zorgen om. Het stadhuis denkt anders. Hoe kunnen we op dit onderwerp scherp blijven. Er een thema van maken voor de verkiezingen?

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Organisaties kunnen zich wenden tot de Coolsingel.


Aad van Driel, bewoner
Waar is nu de macht van de Deelgemeente zoals bij het Proveniersplein? De bevoegdheden zijn afgepakt door het stadhuis.

PvdA: Ina Chabot 
Er is hiervoor een lange weg afgelegd. De deelraad heeft een advies aan de gemeente gegeven, maar de wethouder heeft dit overruled. De deelraad kan teruggeroepen worden, maar we hebben er alles aan gedaan om het wel voor elkaar te krijgen. Iedere deelraadsfractie heeft zich sterk gemaakt naar het stadhuis. Het is niet gelukt

Bewoner Zwaanhals
De deelraad Noord kan in de herkansing over het vaststellen van het plan voor een skatebaan wel of niet. Bewoners zijn hier tegen.

GroenLinks: Amelie Veenstra
De deelraad gaat over het vaststellen niet over de procedure. Het is nog niet vastgesteld. Wij zijn goed benaderbaar.

VVD: Simon Becker
Ondernemers maken zich zorgen over de groene oase langs de Rotte.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Het wordt allemaal uitgevoerd volgens de visie van portefeuillehouder Berndsen.


Ik hoor Nils Berndsen mompelen: was het allemaal maar zo simpel.
Hester van Vugt van de Bewonersorganisatie Bergpolder stelt de tweede vraag: Bergpolder en Liskwartier zijn op weg naar een nieuwe vorm van samenwerken op het gebied van welzijn en bewonersparticipatie (het zogenaamde pilotproject). In dat project worden organisaties samen gehuisvest in Het Lispunt. Wij willen hiermee doorgaan. Waarom: 
- ruimtes beter gebruiken
- je komt elkaar tegen
- betere communicatie en
- expertise medewerkers bij elkaar.Met daarbij natuurlijk voldoende ondersteuning!

D66: Stefan Kroon
Dat sluit echt aan bij het beleid van de deelgemeente. Ik ben blij dat de besturen van de bewonersorganisaties dat hebben opgepakt. Accommodatiebeleid is een deel, mensen met een verschillende expertise is de kern. Een team geeft meerwaarde.PvdA: Ina Chabot 
We staan hier volledig achter en willen dat dit doorgaat. Wonen, werken, welzijn en veiligheid hebben veel gemeen en moeten als een totaal worden aangepakt. Dat is heel belangrijk. Vestia zou in eerste instantie investeren in een multifunctioneel gebouw. Het opbouwwerk is zeer dun in de wijk. Het zou zonde zijn als dit project zou sneuvelen. Het sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen van gebiedsgericht werken.

 
VVD: Simon Becker
Het is een goed voorbeeld van samenwerken, waardoor je meer kan bereiken. Je kan hierdoor een kwaliteitsslag maken.

GroenLinks: Amelie Veenstra
Het is een logische ontwikkeling. Voorwaarde is voldoende professionele ondersteuning. En menselijke maat is belangrijk.

CDA: Dirk van der Mast
We spreken steeds van zelfredzaamheid maar beter is te spreken van samenredzaamheid.

Hester van Vugt
Het is ook een investeren om er later er meer mee terug te verdienen. In Bergpolder hebben we veel positieve ervaringen met de bewonersinitiatieven krachtwijken.

CDA: Dirk van der Mast
We moeten gaan voor 4 jaar samenredzaamheid.

SP: Leo Kleyn
Liskwartier/Bergpolder is een goede schaal. We moeten niet de richting uitgaan zoals met de bibliotheken is gebeurd: deze deelgemeente heeft geen bilbiotheek meer. Het gaat om efficiënter werken om het beter te maken en niet om de botte bijl te hanteren.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Het gaat om een aantal problematieken zoals minder regels, problemen rond Vestia en het verminderen van het opbouwwerk. De volgorde is verkeerd. De pilot moet van het bestuur nog naar de deelraad. Richt je peilen op portefeuillehouder Harika.

Portefeuillehouder Ahmed Harika (GroenLinks)
Er zijn gesprekken geweest met de bewonersorganisaties en er zijn raakvlakken met het werk van Wilskracht Werkt. Onder één dak in het Lispunt is een goede zaak. Er is nog geen besluit gevallen. De bewonersorganisaties willen. Wat wilt u? Als portefeuillehouder wil ik ook graag dat het gebeurt.

Vraag: Kunnen er ook ondernemers worden betrokken bij het project? Ahmed Harika: Natuurlijk kan het een plek worden waar ondernemers elkaar ontmoeten.

Bert Evegroen
Het denken dat het niet duurder mag worden moet verlaten worden. Je moet breder denken. Als alles weg is en er geen vastpunt meer is in de wijk dan heb je een probleem. Belangrijk is dat er een samenhang is tussen jong en oud.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Vooruitkijken is vooruitdenken.

GroenLinks: Amelie Veenstra
Er zijn al veel dingen gebeurd in Noord.

PvdA: Ina Chabot 
Inhoudelijk zijn alle partijen het grotendeels eens met elkaar.

SP: Leo Kleyn
De budgetten moeten in stand gehouden worden en de meerderheid van de deelraad wil het opbouwwerk in stand houden zoals het nu is.

 
Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Cohesie is belangrijk en niet het geld uitgeven aan feestvieren, zoals Noord Bruist.

GroenLinks: Amelie Veenstra
Het gaat in verhouding maar om een klein bedrag.

Slotopmerking bewoner
Er moeten minder managers komen dan verdien je het geld zo terug. Het werk moet aan de bodem plaats vinden. Direct op de werkvloer.

Tijd om de stembanden te smeren.


Na de pauze krijgen bewoners de kans om vragen te stellen aan de deelraadsleden. 
Rien Tuk van de bewonerscommissie PWS-blokken
In het kader van het Masterplan Bergpolder Zuid: gezien de problemen bij Vestia is er geen geld meer voor de uitvoering van het Masterplan. Wat gaat er gebeuren met de Spoorpunt? Die woningen zijn eigendom van het OBR maar het beheer ligt bij Vestia. Wat gaat er gebeuren om de verloedering tegen te gaan?

 
SP: Leo Kleyn
In ieder geval de woningen niet laten verloederen; proberen om op iets anders in te zetten.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Idee is om andere partijen een kans te geven om te komen met nieuwe plannen. Misschien kan de politiek druk uitoefenen. Dit geldt ook voor de Hofbogen waarvoor de rechten niet worden losgelaten. Het dak van de Hofbogen kan worden overgenomen voor een symbolisch bedrag van een euro. Geef andere partijen de ruimte om te komen met plannen.


GroenLinks: Amelie Veenstra
De deelraad heeft geen invloed op het plan. Het is wel zonde van het mooie gebouw als er niets mee gedaan wordt.

Rita Valks van Bewonersorganisatie Blijdorp
Hoe gaat men om met de buitenruimte als de deelgemeente verdwijnt?

SP: Leo Kleyn
Ook zonder deelgemeente moet de kwaliteit van de buitenruimte gehandhaafd blijven. Bewoners dienen wel meer invloed te krijgen.

Rita Valks merkt op dat de bewoners al veel invloed hadden, en dit dus graag behouden. Er moeten wel voldoende financiële middelen zijn.

PvdA: Ina Chabot 
Belangrijk is dat er een goede samenwerking is en de bewoners aangesproken worden.

Bert Evegroen, bewoner Liskwartier. 
Bewoners die langs het spoor van de Hofbogen wonen zijn bang voor inkijk in hun huizen als hier een wandelroute komt. Is het een idee dit op te lossen door beplanting aan te brengen?

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
Een park bovenop de Hofbogen is mogelijk maar duur en kost waarschijnlijk tussen de 10 en 20 miljoen euro. De bak is lek en de breedte van het traject is een probleem. Vraag is wie dit wil uitvoeren; niemand durft zijn nek uit te steken. Idee is om de landelijke politiek om geld te vragen zoals bij projecten in Rotterdam Zuid. Bewoners moeten dus harder roepen.

Bert Evegroen merkt op dat een wandelroute over de Hofbogen goed is voor het toerisme in Rotterdam.

 
Paul Claessen merkt nog op dat het een idee is om het onderhoud in beheer te geven bij de bewoners en de ondernemers er onder.


Rien Tuk van de bewonerscommissie PWS-blokken
Wat wil de deelgemeente met de PWS-blokken. Er was beleid om mensen aan te trekken met hoge inkomens. De huizenmarkt zit echter op slot en er is juist behoefte aan betaalbare woningen. 

CDA: Dirk van der Mast
Toezicht ligt bij het ministerie van binnenlandse zaken op de corporaties.SP: Leo Kleyn
Rotterdam is voorstander van betaalbare woningen, goede woningen zijn echter gesloopt of niet goed onderhouden. De corporatiesector moet zorgen voor sociale  en betaalbare huurwoningen.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij  
In die woningen wonen  vaak 'scheefhuurders'. 

GroenLinks: Amelie Veenstra
Mensen moeten in de wijk kunnen blijven wonen ook als ze een gezin krijgen. In Noord verhuizen mensen dan vaak naar andere wijken.Soms moet je niet tegen sloop zijn. In Noord heeft geen kaalslag plaatsgevonden zoals in andere wijken.

Wendelien Lans
Bergpolder is een krachtwijk. Er zijn veel goedkope woningen waar studenten in wonen. Veel duurdere woningen, net over de grens in het Liskwartier, zoals op de Bergeselaan staan te koop.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij  
In het hogere huursegment is in Noord niets te huur.

Bert Evegroen
Leefbaar was in Nieuw Crooswijk voor een kaalslag.

SP: Leo Kleyn
Daar worden nu dure koopwoningen gebouwd met veel subsidie.

 
PvdA: Ina Chabot 
In Rotterdam was vroeger de verhouding sociale woningbouw-koopwoningen 60-40%. Dat moest veranderen, maar nu dreigt de verhouding de andere kant op te slaan. In Noord is er op sommige plekken gesloopt, er is geen plek meer voor sociale woningbouw, je kunt binnen de wijk niet meer verhuizen.

 
CDA: Dirk van der Mast
Als je in Noord moet kunnen blijven wonen moet men ook zorgen voor goede basisscholen.
Deelgemeente: De leden van politieke partijen moeten dit binnen hun eigen partij bespreken.

GroenLinks: Amelie Veenstra
Je hebt wel te maken met verschillende bestuurslagen, maar er is wel contact binnen de partij met de gemeenteraad en de 2e kamerleden.
 
Portefeuillehouder Ahmed Harika (GroenLinks)
De bezuinigingen in Noord komen er beter uit in vergelijking met andere deelgemeenten, het welzijnswerk wordt hier niet aanbesteed en blijft bestaan ondanks de bezuinigingen, het budget wordt op een eerlijke manier verdeeld.

Frits de Vries, bewoner
Hoe maken de deelraadsleden zich bekend bij de burgers, hoe verloopt de communicatie?

PvdA: Ina Chabot 
Via de website en straatbezoeken. Frits: ja, jou ken ik wel!

CDA: George Erras
Vroeger kwam je op inspraakavonden. Raadsleden zijn verder van de burger komen te staan; de raad bepaalt de kaders. Dit is een gevolg van de stelselwijziging.

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij  
Er is altijd de mogelijkheid om naar vergaderingen en/of inspreekavonden te gaan. Morgen heb je de kans bij het Zwaanshals.

GroenLinks: Amelie Veenstra
Ik ben veel in wijk. Je spreekt mensen aan. Je kunt ons ook altijd bellen.

Bewoner Rink Lookermans nodigt de raadsleden uit om aanwezig te zijn bij de vergadering over de afbraak van de thuiszorg, iedereen wordt uitgenodigd een petitie te tekenen.

Bewoner Zwaanshals
Ik verwacht alle deelraadsleden op onze bijeenkomst morgenavond over de skatebaan.

Paulus Jonker nodigt de deelraadsleden uit om  in het Lispunt te komen vergaderen Vergader meer op locatie. Wat zijn jullie plannen met het Bergwegstation? Kan daar alles komen van een garage, filmhuis etc.

Paul Claessen nodigt ten slotte de partijen uit om kort aan te geven waarom je op hun partij moet stemmen.

Wendelien Lans bedankt de aanwezige deelraadsleden, portefeuillehouders en Paul Claessen met een pot biologische honing. En bedankt namens de bewonersorganisaties iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en benadrukt het belang van een goed contact tussen bewoners(groepen) en deelraadsleden.

Er kwamen circa 50 m/v op het politiek café af. In 2010 nog 125 mensen! Moe van al het politieke 'gedoe' of kwam bij veel bewoners de gedachte op dat de deelgemeentes toch gaan verdwijnen in 2014? Misschien heb je er nog iets aan gehad voor de komende verkiezingen. Zou je je stem niet teveel moeten laten hangen naar beloftes voor de toekomst, maar vooral meewegen waar partijen de afgelopen jaren voor hebben gestaan en wat zij hebben bereikt?Recente berichten