zondag 31 januari 2010

Jeugdgroep in Buurtcentrum

Sinds kort is in het Buurtcentrum een Jeugdgroep actief. De afgelopen weken zijn op zaterdag en zondag bijeenkomsten gehouden om te bekijken of er belangstelling is en wat de groep gaat doen. Vorige week zaterdag ben ik kennis gaan maken met de organisator en heb een bijeenkomst bijgewoond.

De Jeugdgroep is bedoeld voor 11 tot 15-jarigen, waarbij de focus ligt op 11 en 12-jarigen. Organisator is Wendy Nammensma (foto boven).

Er werd gestart met een namenspel, zodat iedereen elkaars naam leerde kennen en onthouden.
Nadat iedereen zijn naam op een briefje had gezet, moest Nawid naar de andere zaal en werden de briefjes verwisseld. Het is de bedoeling zo snel mogelijk de juiste naam bij de juiste persoon te krijgen. Het ging hem goed af. Nawid komt uit Utrecht en ondersteunt daar sinds een half jaar een soortgelijke groep.Daarna moest iedereen een goede eigenschap benoemen, die op het bord werd geschreven. Woorden als betrouwbaar, discipline, rechtvaardigheid, sociaal. Daaruit bleek ook wat de bedoeling van de Jeugdgroep is. Het is niet vrijblijvend: de activiteiten richten zich op zelfontplooiing, creativiteit en ontwikkeling en het positieve in de mens zoeken. Met een levensbeschouwelijke achtergrond.

De voorafgaande week waren de jongeren al bezig geweest met een lied met als thema: 'laat iedere ochtend beter zijn dan de avond tevoren'. Uitgangspunt is dat je zelf van iedere dag iets bijzonders kunt maken, al leek het zo'n saaie dag te gaan worden. Dus nieuwe coupletten maken en zingen.

En natuurlijk ook gewoon plezier hebben.
Tekenmodel gezocht.

Ze past er nog net op.Om de goede eigenschappen nog beter te onthouden, werden ze op ballonnen geschreven. Behalve op de rode ballonnen; die staan voor slechte eigenschappen.De positieve eigenschappen moesten in de lucht blijven; de rode ballonnen mochten vallen.Wil je meedoen met de Jeugdgroep: iedere zaterdag en zondag van 16.00 tot 18.30 uur in het Buurtcentrum. Of kijk in de agenda van het Buurtcentrum of mail Wendy.

Geen opmerkingen:

Recente berichten