donderdag 23 april 2009

Kunstdebat: Noord op weg naar een culturele ruggengraat?


Op 22 april vond het kunstdebat plaats dat was georganiseerd door Kunstpoort Noord.
Initiatiefnemer Chris Ripken opent de avond.


Onderstaande tekst is verzorgd door loyda.nl


Eric Stam

Met veel brille leidt Eric Stam de discussie met de prangende vraag: wat is de rol van kunst in Rotterdam Noord?


De heer Harika, portefeuillehouder deelgemeente Noord, verzekerde het publiek zijn uiterste best te doen binnen de bestaande mogelijkheden. Hij wees op de ruime aanwezigheid van buitenkunst in de wijk. Maar ook constateerde hij een gebrek aan onderlinge bekendheid bij de kunstenaars.


Ahmed Harika


Martijn van Willegen

Een prettige positieve bijdrage leverde de heer Van Willegen, topjuwelier en kunstverzamelaar in de wijk. Zijn centrale boodschap: laten we meer positieve reclame maken voor onze wijk.
Zijn succesvolle zaak, gericht op het topsegment en al jarenlang gevestigd in Noord is hierbij exemplarisch.


Kunstenaressen Marieta Reijerkerk en Marión van der Schelde vroegen vurig om meer toegankelijke ruimten in de wijk om naar buiten te kunnen treden.


Alexandre van der Moezel

Kunstenaar Alexandre van der Moezel gaf een schrijnend inzicht. Noodgedwongen van plek naar plek moeten verhuizen om je kunst te beoefenen geeft loodzware last op de schouders.


Micha Waas

Vestia-man Waas zag kunst meer als een participatievorm tussen wijk, bewoners en kunstenaar. Kunstenaars geven de straten een eigen gezicht. Schiebroek heeft een paar mooie voorbeelden hiervan.


Een heet hangijzer met veel dualiteit vormde de subsidies. Subsidies worden als snel als bedelgeld gezien wanneer het gaat om kunst, aldus kunstenaar Chris Ripken.


Bas Kortmann-Deelen

De heer Kortmann, docent aan de Willem de Kooning Academie, meldde dat subsidies bij theatermakers eigenlijk gelden als keurmerk, het geeft status.
Marian Engelbertink

Mevrouw Engelbertinck, beleidsmedewerker deelgemeente Noord, liet een geheel ander geluid horen: kunst zou vooral de overheid niet nodig moeten hebben.


Theo Coşkun (l)

De heer Coşkun, gemeenteraadslid SP, stelde dat de boekhouders aan de politieke macht zijn en dat dit de kunst zeker niet ten goede komt. Zijn tip: blijf doen waar je goed in bent. Kruisbestuivingen, ontmoetingen en botsingen horen hierbij.

Cultuurscout Sanne Lansdaal prees hij om haar goede werk (zoals de kunstenaarskaart).
Kortmann sloot hierbij aan met de wens om meer personele versterking bij haar goede werk.


Sanne Lansdaal

De heer Stallenberg, projectmedewerker Hofbogen BV, attendeerde op een Hofbogen-plek bij LinkedIn.


Arne Stallenberg (r)

Vestia-man Waas haakte hierop in door de stimulerende woorden: blijf netwerken en koppel losse eindjes aan elkaar om tot concreet resultaat te komen.
Marieta vond een kunstenaarscafe een mooi begin om de onderlinge bekendheid te vergroten.


Eric Stam sluit het debat af.


Nikko Versluis

Initiatiefnemer Chris Ripken en zijn 'muze' Hannie ontvingen behalve mooie woorden, ook met zorg uitgekozen wijnen, van kunstenaar Nikko Versluis.


Bewegingstheater De Storm zorgde voor een verrassende afsluiting met de veelzeggende boodschap: 'de kunst duurt lang, het leven is kort'.


Nu een korte introductie: op 8 mei het volledige programma van De Storm. Zie www.kunstpoortnoord.nl/Expositie.html


Duidelijk: Chris heeft het licht gezien.

Geen opmerkingen:

Recente berichten