woensdag 10 februari 2010

Politiek café: waar ga jij straks op stemmen?

Afgelopen maandag werd in het Grafisch Lyceum een politiek café gehouden. Deze avond werd - net als vier jaar geleden - georganiseerd door de bewonersorganisaties van de deelgemeente Noord. De volgende politieke partijen waren vertegenwoordigd: CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, PSN, PvdA en VVD.
Hen werd gevraagd wat zij vonden van bepaalde door de bewoners(organisaties) aangebrachte thema's. Via die thema's konden zij meteen terugblikken op de afgelopen vier jaar en de ideeën en plannen van hun partij voor de toekomst naar voren brengen.

Na een korte inleiding door Henk van Ravesteyn, voorzitter van de bewonersorganisatie Liskwartier, stelde hij Paul Claessens (foto onder) als discussieleider voor. Paul is actief in de Aktiegroep Het Oude Westen en kent het klappen van de zweep.Zo'n 125 bewoners kwamen op het politiek café af. Een behoorlijke opkomst.

Thema’s die onder andere aan de orde kwamen, waren:

  • de toekomst van de Hofpleinlijn
  • de gebiedsontwikkeling van Bergpolder-Zuid
  • de krachtwijken
  • de fijnstofproblematiek
  • het openbaar vervoer
  • het gebrek aan parkeergelegenheid
  • de hoogbouw
  • de rol van bewonersorganisaties en het opbouwwerk

Hier volgt geen uitgebreid verslag van de standpunten van alle partijen over toekomst en verleden. Er wordt een verslag van deze avond gemaakt en dat zal naar ik aanneem binnenkort verspreid worden.

De thema's werden steeds kort toegelicht door bestuursleden van bewonersorganisaties of actieve bewoners. In dit geval Rita Valks van Bewonersorganisatie Blijdorp.

D66: Nils Berndsen

GroenLinks: Ahmed Harika

CDA: Mark Visser

Leefbaar Rotterdam: Bart Joost van Rij
VVD: Marianne de Bever

PSN: Eddy D'Leon

Karin Padmos droeg een gedicht voor waarin zij pleitte voor het openhouden van de schooltuinen.

Bart Joost van Rij en Nils Berndsen kijken aandachtig naar de foto's van de schooltuinen.

PvdA: Harlow Brammerloo

Hester van Vugt van Bewonersorganisatie Bergpolder vroeg onder meer wat de politieke partijen vinden van de ontwikkelingsplannen van Vestia ten aanzien van Bergpolder-Zuid.

Rol van en inspraak door bewoners
Rode draad in het commentaar van de bewoners naar de huidige bestuurders was dat zij te weinig of te laat inspraak hadden. Als voorbeelden daarvan werden onder meer genoemd de ontwikkelingsplannen van Bergpolder-Zuid, de Hofpleinlijn en de al of niet geplande hoogbouw. De oppositie - hoewel niet unaniem - wilde dat in de toekomst beter organiseren.Onoverkomelijk en begrijpelijk op een discussie-avond als deze, is dat partijen hun veelal bekende standpunten en stokpaardjes naar voren brengen. De praktijk, de afgelopen vier jaar bepaald door de PvdA en GroenLinks, botst met de wensen en ideeën van de oppositie. Harlow Brammerloo en Ahmed Harika betoogden dat er veel is bereikt maar dat er nog steeds veel werk aan de winkel is. Met het eerste was de oppositie het niet eens. Er worden naar hun idee verkeerde keuzes gemaakt, gaat het allemaal niet snel genoeg, moet er door het dagelijks bestuur meer worden gelobbyd bij rijk en gemeente en wordt geld verspild aan feestjes.
De bestuurders blonken niet uit in zelfreflectie, de oppositie had vaak makkelijk praten. Het was erg serieus (grappen kwamen vooral uit de zaal) en zeker de eerste helft van het politiek café bleef het erg rustig.

Tegenstander van hoogbouw; Nils (onder) mocht even als uithangbord fungeren.

Herman Meijer, oud GroenLinks-coryfee, kon het niet nalaten advies te geven hoe protest aan te tekenen.

Pauze om even wat te drinken, bij te praten en vragen voor het tweede deel van de discussie-avond in te dienen.


Geen vertegenwoordiging Oude Noorden?
Een paar politici gaven aan het vreemd te vinden dat de bewoners van het Oude Noorden niet vertegenwoordigd waren. Er is geen actieve bewonersorganisatie. Ahmed Harika vond dat het opbouwwerk een voortrekkersrol zou moeten hebben om ook in die wijk een bewonersorganisatie van de grond te krijgen. Ik vind het wel typerend voor de bewoners van het Oude Noorden dat zo'n vertegenwoordiging er niet is. Die wijk heeft het juist hard nodig, dus Oud Noorderlingen kom op en zet je in voor je wijk.Bezuinigen wat de klok slaat
Na de pauze kwam vaak naar voren dat er de komende jaren bezuinigd moet worden. Afgezien van een aantal wel erg makkelijke inkoppers hadden alle partijen veel moeite om duidelijk aan te geven waar zij precies op zouden gaan bezuinigen. Het is ook het lastigste onderwerp: je zult maar net iets noemen in de 'verkeerde achtertuin'.
Tijdens het tweede deel van de avond werden vragen beantwoord en bediscussieerd die bewoners tijdens de pauze hadden ingediend. Het debat werd toen wat feller, maar het was pas tegen het eind van de avond dat er meer vuurwerk kwam: de emoties kwamen los en Ahmed Harika en Bart Joost van Rij kwamen aardig in aanvaring.
Regelmatig vervolg?
Aan het eind van het politiek café vroeg de man links op de foto om aandacht. Hij waardeerde het dat dit politiek café werd georganiseerd, maar vond dat het allemaal veel te snel moest. Door de grote hoeveelheid thema's kon Paul Claessens ook niet veel anders dan die er redelijk snel doorheen te jassen. Daarom kwam hij naast het commentaar ook met een goede suggestie: organiseer dit café ieder half jaar en laat de politici ook op die manier verantwoording afleggen. Zowel de zaal als de aanwezige politici reageerden daar enthousiast op. Dus wordt (sneller) vervolgd.


Ga stemmen!
Wat ik van deze avond heb geleerd, is dat er veel te wensen is en het steeds een kwestie van geld is: wil je het één dan zul je vaak iets anders moeten laten.


Tot de verkiezingen wens ik iedereen veel succes met het bepalen waar je straks op moet gaan stemmen. Een paar persoonlijke gedachten: zoek een balans tussen idealen en realiteit, laat niet alleen 'jouw achtertuin' de doorslag geven en stem niet op een poppetje maar op een partij.


Ga in ieder geval stemmen. Dat is nog wel het minste dat je voor je wijk kunt doen!


Geen opmerkingen:

Recente berichten