maandag 15 december 2008

Wijkscan van Bergpolder: beter laat dan niet


Hoe staat de wijk er voor? Daar heeft iedereen zijn gedachten over. Via een wijkscan zet je die gedachten om in cijfers en statistieken. Je meet de wijk, je bepaalt het 'nulpunt' en je gaat daarmee aan de slag om de wijk te verbeteren.

Is dat niet een beetje laat? Tenslotte liggen er al initiatieven en wordt er hard gewerkt om die te realiseren. Ja, het is wel laat maar toch is het goed dat het ministerie van VROM adviesbureau Berenschot opdracht heeft gegeven om de wijkscan te doen.


Op 3 decemer vond de wijkscan plaats. Uitgenodigd waren bewoners, ondernemers, bewonersorganisatie, opbouwwerk, wijkregisseur, woningcorporatie en andere belanghebbenden van de wijk.

Vóór de toelichting van Berenschot werd al gediscussieerd over de wijk.
Toelichting van medewerkers van Berenschot hoe het programma voor de avond er uit zag.


De groep werd opgedeeld in drieën. Daarbij kreeg iedere groep verschillende thema's te bespreken.


Reacties op de thema's werden op een kaart geschreven, die uiteindelijk op een themabord terecht zouden komen. Zo ontstond een goed overzicht van thema's en meningen.


Geanimeerde discussie.


Buurthuis (is er nog niet). Dat laatste kon inderdaad doorgestreept worden, want hoewel nog niet officieel van start, hebben de eerste activiteiten in het buurthuis in oprichting al plaatsgevonden (zie vorig bericht).
Het themabord.


Na de discussies en een toelichting op het themabord kreeg iedereen een formulier om de thema's een rapportcijfer te geven.


Het rapport. Vul hem zelf in en doe dat nog eens over een paar jaar. Is Bergpolder er op vooruit gegaan?


Welke cijfers geeft Jan Pott, directeur van het Van Maanenbad, aan de wijk?

Na het inleveren van de rapportcijfers en het bewerken daarvan kon een medewerker van Berenschot al conclusies trekken.

Klik op de volgende link voor meer informatie over de wijkscans van Berenschot: www.berenschot.com/procesmanagement/algemeen/losse_nieuwsitems/wijkscan/


Zinvol die wijkscan? Het bevestigde grotendeels al hoe over de wijk werd gedacht en waar wat verbeterd moet worden. Maar er lag soms ook een accentverschil en het is de moeite waard daar met de geplande activiteiten nog eens goed naar te kijken.
Daarnaast heeft de wijk nu 'rapportcijfers' en als dezelfde wijkscan over een paar jaar wordt herhaald, kun je in ieder geval nagaan of er daadwerkelijk wat verbeterd is in de wijk.

Van Berenschot krijgen we de uitslag nog op papier en zodra ik die binnen heb, zal ik die ook hier publiceren.

Geen opmerkingen:

Recente berichten